بازارها گذشته مرجع
پول 9.68 2019-09
بازار سهام 11488 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2019-03
نرخ بیکاری 8.5 2019-06
نرخ تورم 0.3 2019-07
نرخ بهره 2.25 2019-08
موازنه تجاری -20166 2019-07
حساب جاری -8476 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.2 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 74.9 2019-06
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 118 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 239551 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 314963 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3357 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7509 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30747 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11780 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 33452 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3847 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19659 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28903 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8828 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5025 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.5 2019-06
افراد شاغل 11082 2019-06
افراد بیکار 1026 2019-06
جمعیت 35.2 2018-12
نرخ اشتغال 42.1 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 22.3 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.3 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2019-07
قیمت تولید 111 2019-07
تورم مواد غذایی -1.2 2019-07
اندازه اصل تورم 1.3 2019-07
CPI مسکن آب و برق 117 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.25 2019-08
عرضه پول M1 868330 2019-07
عرضه پول M2 1030860 2019-07
عرضه پول M3 1339940 2019-07
ترازنامه بانک 1408770 2019-07
ذخایر ارزی 235489 2019-07
نرخ بهره سپرده 3.1 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 328869 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -20166 2019-07
حساب جاری -8476 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2018-12
صادرات 20407 2019-07
واردات 40573 2019-07
گردش سرمایه -3940 2019-03
ورود توریست 12280000 2018-12
ذخایر طلا 22.12 2019-09
تولید نفت خام 0.16 2019-05
بدهی خارجی 490594 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3597 2019-03
شاخص تروریسم 0.04 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.2 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
هزینه های دولت 210014 2018-12
ارزیابی اعتبار 53.75
مخارج نظامی 3465 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 2 2019-06
تغییرات موجودی انبار 56051 2018-12
سرعت اینترنت 5168 2017-03
آدرس های IP 3732705 2017-03
شاخص رقابتی 58.49 2018-12
رتبه رقابتی 75 2018-12
شاخص فساد مالی 43 2018-12
رتبه فساد مالی 73 2018-12
آسانی کسب و کار 60 2018-12
استخراج معدن -7 2019-03
تولید فولاد 45 2017-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 74.9 2019-06
هزینه های مصرف کننده 636065 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مراکش - شاخص های اقتصادی.