بازارها گذشته مرجع
پول 8.97 2021-07
بازار سهام 12166 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2021-03
نرخ بیکاری 12.5 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 58.21 2021-07
نرخ تورم 1.5 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 21486676 2021-07
نرخ بهره 1.5 2021-06
موازنه تجاری -17705 2021-05
حساب جاری -8958 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.4 2020-12
بودجه دولت -7.6 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 63 2021-06
نرخ مالیات شرکت 31 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2021-12
موارد کروناویروس 569668 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 9536 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 517576 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2021-03
تولید ناخالص داخلی 113 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 251867 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 288162 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3127 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 33160 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12773 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 35497 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 4232 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 21916 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 32712 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7767 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5998 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.5 2021-03
افراد شاغل 10755 2021-03
افراد بیکار 1534 2021-03
جمعیت 35.95 2020-12
نرخ اشتغال 39.9 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 32.5 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 58.21 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 21486676 2021-07
موارد کروناویروس 569668 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 9536 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 517576 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2021-06
قیمت تولید 101 2021-05
تورم مواد غذایی 0.6 2021-06
اندازه اصل تورم 1.3 2021-06
CPI مسکن آب و برق 103 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2021-06
عرضه پول M1 1024206 2021-05
عرضه پول M2 1196472 2021-05
عرضه پول M3 1505344 2021-05
ترازنامه بانک 1544570 2021-04
ذخایر ارزی خارجی 304454 2021-05
نرخ بهره سپرده 2.9 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 389240 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -17705 2021-05
حساب جاری -8958 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2020-12
صادرات 23836 2021-05
واردات 41541 2021-05
گردش سرمایه -8792 2021-03
ورود توریست 7250000 2020-12
ذخایر طلا 22.12 2021-03
تولید نفت خام 0 2021-03
بدهی خارجی 577404 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16744 2020-12
شاخص تروریسم 0.57 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.4 2020-12
بودجه دولت -7.6 2020-12
هزینه های دولت 227440 2020-12
ارزیابی اعتبار 51 2021-07
مخارج نظامی 4794 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.9 2021-03
تغییرات موجودی انبار 21800 2020-12
سرعت اینترنت 5168 2017-03
آدرس های IP 3732705 2017-03
شاخص رقابتی 60.01 2019-12
رتبه رقابتی 75 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2020-12
رتبه فساد مالی 86 2020-12
آسانی کسب و کار 53 2019-12
استخراج معدن 3.6 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 63 2021-06
هزینه های مصرف کننده 628081 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مراکش - شاخص های اقتصادی.