بازارها گذشته مرجع
پول 9.07 2021-10
بازار سهام 13334 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 15.2 2021-06
نرخ بیکاری 12.8 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 121 2021-10
نرخ تورم 1.2 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 45249522 2021-10
نرخ بهره 1.5 2021-10
موازنه تجاری -17257 2021-08
حساب جاری -20547 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 76.4 2020-12
بودجه دولت -7.6 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.5 2021-09
نرخ مالیات شرکت 31 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2021-12
موارد کروناویروس 944277 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 14612 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 517576 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 15.2 2021-06
تولید ناخالص داخلی 113 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 247495 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 288162 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3127 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 32943 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12844 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 33446 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3823 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22186 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 32838 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 5457 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6104 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.8 2021-06
افراد شاغل 10892 2021-06
افراد بیکار 1605 2021-06
جمعیت 35.95 2020-12
نرخ اشتغال 40.2 2021-06
نرخ بیکاری جوانان 30.8 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 121 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 45249522 2021-10
موارد کروناویروس 944277 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 14612 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 517576 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-09
قیمت تولید 104 2021-08
تورم مواد غذایی -0.3 2021-09
اندازه اصل تورم 2.2 2021-09
CPI مسکن آب و برق 103 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2021-10
عرضه پول M1 1052398 2021-08
عرضه پول M2 1225272 2021-08
عرضه پول M3 1539978 2021-08
ترازنامه بانک 1593515 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 312627 2021-08
نرخ بهره سپرده 2.9 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 411193 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -17257 2021-08
حساب جاری -20547 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2020-12
صادرات 26309 2021-08
واردات 43566 2021-08
گردش سرمایه -8986 2021-03
ورود توریست 7250000 2020-12
ذخایر طلا 22.12 2021-06
تولید نفت خام 0 2021-06
بدهی خارجی 577104 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16744 2020-12
شاخص تروریسم 0.57 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 76.4 2020-12
بودجه دولت -7.6 2020-12
هزینه های دولت 227440 2020-12
ارزیابی اعتبار 51 2021-10
مخارج نظامی 4794 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 19.9 2021-06
تغییرات موجودی انبار 21800 2020-12
سرعت اینترنت 5168 2017-03
آدرس های IP 3732705 2017-03
شاخص رقابتی 60.01 2019-12
رتبه رقابتی 75 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2020-12
رتبه فساد مالی 86 2020-12
آسانی کسب و کار 53 2019-12
استخراج معدن -1.3 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.5 2021-09
هزینه های مصرف کننده 628081 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مراکش - شاخص های اقتصادی.