بازارها گذشته مرجع
پول 9.15 2020-10
بازار سهام 10375 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.9 2020-06
نرخ بیکاری 12.3 2020-06
نرخ تورم 1.4 2020-09
نرخ بهره 1.5 2020-09
موازنه تجاری -12745 2020-08
حساب جاری -8978 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.1 2019-12
بودجه دولت -3.6 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 60.6 2020-09
نرخ مالیات شرکت 31 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2020-12
موارد کروناویروس 182580 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 3097 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 151634 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی 119 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 211598 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318567 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3396 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 28605 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9898 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26654 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3869 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 21988 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26085 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4262 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5233 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.3 2020-06
افراد شاغل 10487 2020-06
افراد بیکار 1477 2020-06
جمعیت 35.6 2019-12
نرخ اشتغال 39.3 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 33.4 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2020-09
قیمت تولید 108 2020-08
تورم مواد غذایی 2.9 2020-09
اندازه اصل تورم 0.6 2020-08
CPI مسکن آب و برق 102 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2020-09
عرضه پول M1 981457 2020-08
عرضه پول M2 1149273 2020-08
عرضه پول M3 1431202 2020-08
ترازنامه بانک 1519265 2020-07
ذخایر ارزی 295513 2020-08
نرخ بهره سپرده 3 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 420199 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -12745 2020-08
حساب جاری -8978 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
صادرات 18702 2020-08
واردات 31447 2020-08
گردش سرمایه -5732 2020-06
ورود توریست 13000000 2019-12
ذخایر طلا 22.1 2020-06
تولید نفت خام 0.16 2020-06
بدهی خارجی 524035 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4816 2020-03
شاخص تروریسم 1.22 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.1 2019-12
بودجه دولت -3.6 2019-12
هزینه های دولت 222967 2019-12
ارزیابی اعتبار 53 2020-10
مخارج نظامی 3465 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -21.4 2020-06
تغییرات موجودی انبار 52014 2019-12
سرعت اینترنت 5168 2017-03
آدرس های IP 3732705 2017-03
شاخص رقابتی 60.01 2019-12
رتبه رقابتی 75 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
آسانی کسب و کار 53 2019-12
استخراج معدن 3.6 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 60.6 2020-09
هزینه های مصرف کننده 653804 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 182580 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 3097 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 151634 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مراکش - شاخص های اقتصادی.