بازارها گذشته مرجع
پول 9.63 2020-01
بازار سهام 12578 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-09
نرخ بیکاری 9.4 2019-09
نرخ تورم 1.2 2019-12
نرخ بهره 2.25 2019-12
موازنه تجاری -15904 2019-11
حساب جاری -6049 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.2 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 118 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 250980 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 314963 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3357 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 29787 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12148 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 33043 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3811 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20791 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30666 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9558 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5931 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.4 2019-09
افراد شاغل 10747 2019-09
افراد بیکار 1114 2019-09
جمعیت 35.2 2018-12
نرخ اشتغال 40.7 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 26.7 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 2019-12
قیمت تولید 109 2019-11
تورم مواد غذایی 0.6 2019-12
اندازه اصل تورم 0.1 2019-12
CPI مسکن آب و برق 118 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.25 2019-12
عرضه پول M1 880772 2019-11
عرضه پول M2 1046410 2019-11
عرضه پول M3 1344352 2019-11
ترازنامه بانک 1412234 2019-11
ذخایر ارزی 246817 2019-11
نرخ بهره سپرده 3.1 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 324529 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -15904 2019-11
حساب جاری -6049 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2018-12
صادرات 23180 2019-11
واردات 39084 2019-11
گردش سرمایه -685 2019-09
ورود توریست 12280000 2018-12
ذخایر طلا 22.12 2019-12
تولید نفت خام 0.16 2019-08
بدهی خارجی 511721 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4403 2019-06
شاخص تروریسم 1.22 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.2 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
هزینه های دولت 210014 2018-12
ارزیابی اعتبار 53 2020-01
مخارج نظامی 3465 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 1.6 2019-09
تغییرات موجودی انبار 56051 2018-12
سرعت اینترنت 5168 2017-03
آدرس های IP 3732705 2017-03
شاخص رقابتی 60.01 2019-12
رتبه رقابتی 75 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
آسانی کسب و کار 53 2019-12
استخراج معدن -1.1 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.8 2019-12
هزینه های مصرف کننده 636065 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مراکش - شاخص های اقتصادی.