بازارها گذشته مرجع
پول 9.21 2020-08
بازار سهام 10309 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2020-03
نرخ بیکاری 12.3 2020-06
نرخ تورم -0.7 2020-06
نرخ بهره 1.5 2020-06
موازنه تجاری -12664 2020-06
حساب جاری -9838 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.1 2019-12
بودجه دولت -3.6 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.6 2020-06
نرخ مالیات شرکت 31 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2020-12
موارد کروناویروس 37935 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 584 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 25677 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2020-03
تولید ناخالص داخلی 119 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 246853 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318567 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3396 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 28295 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12105 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 34639 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 4026 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 21656 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30474 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9150 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5910 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.3 2020-06
افراد شاغل 10487 2020-06
افراد بیکار 1477 2020-06
جمعیت 35.6 2019-12
نرخ اشتغال 39.3 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 33.4 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.7 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-06
قیمت تولید 107 2020-06
تورم مواد غذایی -1.6 2020-06
اندازه اصل تورم 0.7 2020-06
CPI مسکن آب و برق 102 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.4 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2020-06
عرضه پول M1 976896 2020-06
عرضه پول M2 1143202 2020-06
عرضه پول M3 1434606 2020-06
ترازنامه بانک 1487256 2020-05
ذخایر ارزی 292264 2020-06
نرخ بهره سپرده 3 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 403128 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -12664 2020-06
حساب جاری -9838 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
صادرات 19569 2020-06
واردات 32233 2020-06
گردش سرمایه -3108 2020-03
ورود توریست 13000000 2019-12
ذخایر طلا 22.1 2020-03
تولید نفت خام 0.16 2020-04
بدهی خارجی 524035 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4816 2020-03
شاخص تروریسم 1.22 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.1 2019-12
بودجه دولت -3.6 2019-12
هزینه های دولت 222967 2019-12
ارزیابی اعتبار 53 2020-08
مخارج نظامی 3465 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.5 2020-03
تغییرات موجودی انبار 52014 2019-12
سرعت اینترنت 5168 2017-03
آدرس های IP 3732705 2017-03
شاخص رقابتی 60.01 2019-12
رتبه رقابتی 75 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
آسانی کسب و کار 53 2019-12
استخراج معدن 3.6 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.6 2020-06
هزینه های مصرف کننده 653804 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 37935 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 584 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 25677 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مراکش - شاخص های اقتصادی.