بازارها گذشته مرجع
پول 8.84 2021-05
بازار سهام 12012 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6 2020-12
نرخ بیکاری 12.5 2021-03
نرخ تورم 0.1 2021-03
نرخ بهره 1.5 2021-05
موازنه تجاری -20422 2021-03
حساب جاری 1171 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.4 2020-12
بودجه دولت -4.1 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.3 2021-03
نرخ مالیات شرکت 31 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2020-12
موارد کروناویروس 513016 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 9049 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 499917 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6 2020-12
تولید ناخالص داخلی 119 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 242560 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318567 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3396 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 26786 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11288 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 35601 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4314 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30969 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28874 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8022 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5765 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.5 2021-03
افراد شاغل 10542 2020-12
افراد بیکار 1429 2020-12
جمعیت 35.95 2020-12
نرخ اشتغال 39.4 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 31.2 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2021-03
قیمت تولید 100 2021-03
تورم مواد غذایی -2.1 2021-03
اندازه اصل تورم 0.7 2021-03
CPI مسکن آب و برق 102 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 26.23 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 9680954 2021-05
موارد کروناویروس 513016 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 9049 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 499917 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2021-05
عرضه پول M1 1017492 2021-03
عرضه پول M2 1188932 2021-03
عرضه پول M3 1487531 2021-03
ترازنامه بانک 1513606 2021-02
ذخایر ارزی 305118 2021-03
نرخ بهره سپرده 2.9 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 393289 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -20422 2021-03
حساب جاری 1171 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 2020-12
صادرات 28022 2021-03
واردات 48444 2021-03
گردش سرمایه 6152 2020-12
ورود توریست 12932260 2019-12
ذخایر طلا 22.12 2020-12
تولید نفت خام 0.16 2020-12
بدهی خارجی 582935 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16744 2020-12
شاخص تروریسم 0.57 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.4 2020-12
بودجه دولت -4.1 2020-12
هزینه های دولت 222967 2019-12
ارزیابی اعتبار 51 2021-05
مخارج نظامی 3761 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -1.2 2020-12
تغییرات موجودی انبار 52014 2019-12
سرعت اینترنت 5168 2017-03
آدرس های IP 3732705 2017-03
شاخص رقابتی 60.01 2019-12
رتبه رقابتی 75 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2020-12
رتبه فساد مالی 86 2020-12
آسانی کسب و کار 53 2019-12
استخراج معدن 8.8 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.3 2021-03
هزینه های مصرف کننده 653804 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مراکش - شاخص های اقتصادی.