بازارها گذشته مرجع
پول 9.77 2020-06
بازار سهام 9939 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-12
نرخ بیکاری 10.5 2020-03
نرخ تورم 0.9 2020-04
نرخ بهره 2 2020-04
موازنه تجاری -19393 2020-03
حساب جاری -14511 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.1 2019-12
بودجه دولت -3.6 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 75.7 2020-03
نرخ مالیات شرکت 31 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2020-12
موارد کروناویروس 7780 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 204 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 5459 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 120 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 256864 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 314963 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3357 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 29096 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12075 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 36039 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3982 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 21082 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30963 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9545 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5894 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.5 2020-03
افراد شاغل 10957 2020-03
افراد بیکار 1292 2020-03
جمعیت 35.6 2019-12
نرخ اشتغال 41.2 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 26.8 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2020-04
قیمت تولید 109 2020-04
تورم مواد غذایی 2.9 2020-04
اندازه اصل تورم 0.8 2020-03
CPI مسکن آب و برق 118 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2020-04
عرضه پول M1 927169 2020-03
عرضه پول M2 1093610 2020-03
عرضه پول M3 1381620 2020-03
ترازنامه بانک 1426031 2020-02
ذخایر ارزی 261208 2020-03
نرخ بهره سپرده 3 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 328428 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -19393 2020-03
حساب جاری -14511 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
صادرات 18722 2020-03
واردات 38115 2020-03
گردش سرمایه -9776 2019-12
ورود توریست 13000000 2019-12
ذخایر طلا 22.1 2020-03
تولید نفت خام 0.16 2020-01
بدهی خارجی 524035 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 288 2019-12
شاخص تروریسم 1.22 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.1 2019-12
بودجه دولت -3.6 2019-12
هزینه های دولت 210014 2018-12
ارزیابی اعتبار 53 2020-05
مخارج نظامی 3465 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 2.4 2019-12
تغییرات موجودی انبار 56051 2018-12
سرعت اینترنت 5168 2017-03
آدرس های IP 3732705 2017-03
شاخص رقابتی 60.01 2019-12
رتبه رقابتی 75 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
آسانی کسب و کار 53 2019-12
استخراج معدن 3.6 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 75.7 2020-03
هزینه های مصرف کننده 636065 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 7780 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 204 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 5459 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مراکش - شاخص های اقتصادی.