گذشته قبلی
پول 10.02 10.02
بازار سهام 12627 12680 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.6 7.8 در صد
نرخ بیکاری 12.1 12.3 در صد
نرخ تورم 5.9 5.3 در صد
نرخ بهره 1.5 1.5 در صد
موازنه تجاری -26593 -19439 MAD - میلیون
حساب جاری -4206 3420 MAD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 -1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 76.4 64.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.9 -7.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.7 61.2 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 31 31 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 38 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 12.1 12.3 در صد
افراد شاغل 10697 10772 هزار
افراد بیکار 1466 1508 هزار
جمعیت 35.95 35.6 میلیون
نرخ اشتغال 39.1 39.7 در صد
نرخ بیکاری جوانان 33.4 31.8 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.9 5.3 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 108 امتیاز
قیمت تولید 115 114 امتیاز
تورم مواد غذایی 9.4 9.4 در صد
اندازه اصل تورم 3.9 3.5 در صد
CPI مسکن آب و برق 103 103 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 113 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 1.8 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 146 146 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 54528504 54485117 دوزها
موارد کروناویروس 1165984 1165849 افراد
مرگ و میر کروناویروس 16075 16074 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 1.5 1.5 در صد
عرضه پول M1 1093694 1071515 MAD - میلیون
عرضه پول M2 1268816 1246378 MAD - میلیون
عرضه پول M3 1580271 1555830 MAD - میلیون
ترازنامه بانک 1593747 1590175 MAD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 332673 335671 MAD - میلیون
نرخ بهره سپرده 2.6 2.9 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 418216 419736 MAD - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -26593 -19439 MAD - میلیون
حساب جاری -4206 3420 MAD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 -1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 36908 31678 MAD - میلیون
واردات 63501 51117 MAD - میلیون
گردش سرمایه -8986 6152 MAD - میلیون
ورود توریست 7250000 12932260
ذخایر طلا 22.12 22.12 تن
تولید نفت خام 0 0 BBL/D/1K
بدهی خارجی 602573 592412 MAD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6489 2763 MAD - میلیون
شاخص تروریسم 0.57 1.22
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 76.4 64.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.9 -7.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
هزینه های دولت 227440 222967 MAD - میلیون
ارزیابی اعتبار 51
مخارج نظامی 4794 3721 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 31 31 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 38 در صد
نرخ مالیات بر فروش 20 20 در صد
نرخ تامین اجتماعی 27.83 27.83 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.74 6.74 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.09 21.09 در صد
گذشته قبلی
تولید صنعتی 5.1 3.3 در صد
تغییرات موجودی انبار 21800 52014 MAD - میلیون
سرعت اینترنت 5168 5191 KBps
آدرس های IP 3732705 3547224 IP
شاخص رقابتی 60.01 58.49 امتیاز
رتبه رقابتی 75 75
شاخص فساد مالی 39 40 امتیاز
رتبه فساد مالی 87 86
آسانی کسب و کار 53 60
استخراج معدن 5.8 -1.3 در صد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.7 61.2 امتیاز
هزینه های مصرف کننده 628081 653804 MAD - میلیون


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مراکش - شاخص های اقتصادی.