06/10/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
MZ
بانک استاندارد PMI SEP 46.1
09/10/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
MZ
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.75%


موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.