04/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
MZ
بانک استاندارد PMI JUL 51.8 52.9
06/08/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
MZ
نرخ تورم (سالانه) JUL 5.52%
27/08/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
MZ
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 0.12%


موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.