03/12/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
MZ
بانک استاندارد PMI NOV 49.4 48.1
07/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MZ
نرخ تورم (سالانه) NOV 3.2%
11/12/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
MZ
تصمیم نرخ بهره 10.25%


موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.