25/02/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
MZ
اطمینان کسب و کار DEC 92.8
27/02/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
MZ
تصمیم نرخ بهره 12.75%
02/03/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
MZ
اطمینان کسب و کار JAN
04/03/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
MZ
بانک استاندارد PMI FEB 50.4
10/03/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MZ
نرخ تورم (سالانه) FEB 3.48%


موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.