10/04/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
MZ
نرخ تورم (سالانه) MAR 3.55%
30/04/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
MZ
تصمیم نرخ بهره 12.75%


موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.