10/07/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
MZ
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.69% 3.02%
05/08/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
MZ
بانک استاندارد PMI JUL 41.7


موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.