03/03/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
MZ
بانک استاندارد PMI FEB 49.1 47.5
09/03/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
MZ
نرخ تورم (سالانه) FEB 4.1%
17/03/2021 واقعی قبلی
03:30 PM
MZ
تصمیم نرخ بهره 13.25%


موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.