05/05/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
MZ
بانک استاندارد PMI APR 51.3 49.1
11/05/2021 واقعی قبلی
10:30 AM
MZ
نرخ تورم (سالانه) APR 5.76%
19/05/2021 واقعی قبلی
03:30 PM
MZ
تصمیم نرخ بهره 13.25%


موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.