03/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
MZ
بانک استاندارد PMI OCT 50.4
09/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:45 AM
MZ
نرخ تورم (سالانه) OCT 6.04%





موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.