09/12/2019 واقعی قبلی
03:20 PM
MZ
نرخ تورم (سالانه) NOV 2.58% 2.25%
12/12/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
MZ
تصمیم نرخ بهره 12.75%
31/12/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
MZ
اطمینان کسب و کار NOV 92.5


موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.