بازارها گذشته مرجع
پول 62.5 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-09
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
نرخ تورم 3.5 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.59 2019-11
نرخ بهره 12.75 2019-12
موازنه تجاری -493 2019-09
حساب جاری -929 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113 2018-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 92.8 2019-11
نرخ مالیات شرکت 32 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 14.46 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 161699 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 180258 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 539 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1180 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 36097 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2977 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8483 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 12762 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13183 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4606 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
جمعیت 29.5 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 7790 2018-12
حداقل دستمزد 4390 2019-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9760 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.5 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.59 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 2019-12
CPI مسکن آب و برق 124 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 2019-12
تورم مواد غذایی 8 2019-12
قیمت تولید 236 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 8.8 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 12.75 2019-12
عرضه پول M3 451128 2019-10
ذخایر ارزی 2816 2019-09
نرخ وام 18 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -493 2019-09
حساب جاری -929 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.5 2018-12
صادرات 1224 2019-09
واردات 1717 2019-09
ذخایر طلا 3.93 2019-12
گردش سرمایه -912 2019-09
شاخص تروریسم 5.54 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113 2018-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 14 2020-01
هزینه های دولت 186191 2018-12
مخارج نظامی 129 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 7 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 92.8 2019-11
تولید صنعتی 3.6 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 13.6 2019-06
سرعت اینترنت 2364 2017-03
آدرس های IP 60570 2017-03
تغییرات موجودی انبار 137898 2018-12
شاخص رقابتی 38.08 2019-12
رتبه رقابتی 137 2019-12
پی ام آی مرکب 50.8 2019-12
شاخص فساد مالی 23 2018-12
رتبه فساد مالی 158 2018-12
آسانی کسب و کار 138 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.5 2019-10
استخراج معدن 1.3 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 437950 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.5 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موزامبیک - شاخص های اقتصادی.