بازارها گذشته مرجع
پول 62.4 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.12 2021-03
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 1.26 2021-06
نرخ تورم 5.49 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 394930 2021-06
نرخ بهره 13.25 2021-05
موازنه تجاری -427 2020-12
حساب جاری -734 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -30.8 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 114 2020-12
بودجه دولت -11.7 2020-12
اطمینان کسب و کار 87.7 2021-04
نرخ مالیات شرکت 32 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2021-12
موارد کروناویروس 71929 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 848 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 70030 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.12 2021-03
تولید ناخالص داخلی 14.93 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 171433 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 304191 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 587 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1280 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 40315 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2468 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14366 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 8010 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5967 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 17106 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 16942 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4467 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
جمعیت 30.83 2020-12
حداقل دستمزد 4390 2020-04

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 1.26 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 394930 2021-06
موارد کروناویروس 71929 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 848 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 70030 2021-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.49 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 2021-05
CPI مسکن آب و برق 131 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132 2021-05
تورم مواد غذایی 10.88 2021-05
قیمت تولید 233 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -5.3 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 13.25 2021-05
عرضه پول M3 563874 2021-03
ذخایر ارزی 3885 2021-02
نرخ وام 17.8 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -427 2020-12
حساب جاری -734 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -30.8 2020-12
صادرات 1041 2020-12
واردات 1469 2020-12
ذخایر طلا 3.94 2021-03
گردش سرمایه -651 2020-12
شاخص تروریسم 6.4 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 114 2020-12
بودجه دولت -11.7 2020-12
ارزیابی اعتبار 14 2021-06
هزینه های دولت 196171 2019-12
مخارج نظامی 166 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 7 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 87.7 2021-04
تولید صنعتی -4 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -11.6 2020-12
سرعت اینترنت 2364 2017-03
آدرس های IP 60570 2017-03
شاخص رقابتی 38.08 2019-12
رتبه رقابتی 137 2019-12
پی ام آی مرکب 51.3 2021-04
شاخص فساد مالی 25 2020-12
رتبه فساد مالی 149 2020-12
آسانی کسب و کار 138 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -9.9 2021-02
استخراج معدن -11.9 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 463387 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.8 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موزامبیک - شاخص های اقتصادی.