بازارها گذشته مرجع
پول 69.7 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.68 2020-03
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
نرخ تورم 2.69 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2020-06
نرخ بهره 10.25 2020-06
موازنه تجاری -625 2019-12
حساب جاری -1013 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -54.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 109 2019-12
بودجه دولت -6.1 2019-12
اطمینان کسب و کار 88.3 2020-04
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2020-12
موارد کروناویروس 1157 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 9 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 364 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.68 2020-03
تولید ناخالص داخلی 14.93 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 171138 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 180258 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 587 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1280 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 38254 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2716 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14750 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 9464 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5753 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 17834 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 17505 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4425 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
جمعیت 28.57 2019-12
حداقل دستمزد 4390 2020-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.69 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 2020-06
CPI مسکن آب و برق 125 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 2020-06
تورم مواد غذایی 6.6 2020-06
قیمت تولید 277 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 11.9 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 10.25 2020-06
عرضه پول M3 493695 2020-04
ذخایر ارزی 3929 2020-04
نرخ وام 17.9 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -625 2019-12
حساب جاری -1013 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -54.2 2019-12
صادرات 1280 2019-12
واردات 1905 2019-12
ذخایر طلا 3.9 2020-03
گردش سرمایه -920 2020-03
شاخص تروریسم 5.54 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 109 2019-12
بودجه دولت -6.1 2019-12
ارزیابی اعتبار 14 2020-07
هزینه های دولت 186191 2018-12
مخارج نظامی 129 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 7 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 88.3 2020-04
تولید صنعتی -4.6 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -10.2 2019-12
سرعت اینترنت 2364 2017-03
آدرس های IP 60570 2017-03
تغییرات موجودی انبار 137898 2018-12
شاخص رقابتی 38.08 2019-12
رتبه رقابتی 137 2019-12
پی ام آی مرکب 41.7 2020-06
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
آسانی کسب و کار 138 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -4.7 2020-01
استخراج معدن -20.5 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 437950 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -19 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.4 2020-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1157 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 9 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 364 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موزامبیک - شاخص های اقتصادی.