01/12/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
MM
پی ام آی توليد Markit NOV 43.2 30.6


میانمار - تقویم - شاخص های اقتصادی

میانمار - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.