بازارها گذشته مرجع
پول 1500 2019-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2020-12
نرخ بیکاری 1.79 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 6.43 2021-07
نرخ تورم 2.64 2021-03
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 3500000 2021-07
نرخ بهره 7 2021-06
موازنه تجاری 80.3 2021-03
حساب جاری 285 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 2020-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
موارد کروناویروس 289333 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 8210 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 136443 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2020-12
تولید ناخالص داخلی 76.19 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1478 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4544 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.79 2020-12
حداقل دستمزد 4800 2019-12
جمعیت 54.53 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 6.43 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 3500000 2021-07
موارد کروناویروس 289333 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 8210 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 136443 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.64 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 164 2021-03
CPI مسکن آب و برق 204 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 2021-03
تورم مواد غذایی 2.1 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.34 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2021-06
نرخ بهره سپرده 5.83 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 80.3 2021-03
حساب جاری 285 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 2020-12
صادرات 1203 2021-03
واردات 1123 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 584 2021-03
ورود توریست 13942 2021-03
تولید نفت خام 8 2021-03
ذخایر طلا 7.27 2021-03
شاخص تروریسم 5.54 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 2020-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3141 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 4358 2017-03
آدرس های IP 4755 2017-03
شاخص فساد مالی 28 2020-12
رتبه فساد مالی 137 2020-12
آسانی کسب و کار 165 2019-12
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 41.5 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: میانمار - شاخص های اقتصادی.