گذشته قبلی
پول 1776 1776
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10 1.69 در صد
نرخ بیکاری 1.79 0.7 در صد
نرخ تورم 6.51 5.68 در صد
نرخ بهره 7 7 در صد
موازنه تجاری 80.3 188 USD - میلیون
حساب جاری 285 -3592 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 38.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.6 -3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 1.79 0.7 در صد
حداقل دستمزد 4800 4800 MMK/روز
جمعیت 54.53 53.86 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 6.51 5.68 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 172 170 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 209 208 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127 125 امتیاز
تورم مواد غذایی 6.1 5.1 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.88 0.85 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 51.27 51.27 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 28100411 28100411 دوزها
موارد کروناویروس 523346 522825 افراد
مرگ و میر کروناویروس 19127 19120 افراد
Coronavirus بهبود یافت 136443 135992 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 7 7 در صد
نرخ بهره سپرده 5.83 8 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 80.3 188 USD - میلیون
حساب جاری 285 -3592 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 1203 961 USD - میلیون
واردات 1123 772 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 584 324 USD - میلیون
ورود توریست 13942 11852
تولید نفت خام 8 8 BBL/D/1K
ذخایر طلا 7.27 7.27 تن
شاخص تروریسم 5.54 5.51
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 38.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.6 -3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3141 2225 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
نرخ مالیات بر فروش 5 5 در صد
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 4358 4190 KBps
آدرس های IP 4755 4326 IP
شاخص فساد مالی 28 29 امتیاز
رتبه فساد مالی 137 130
آسانی کسب و کار 165 171
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 46.7 43.3 امتیاز


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: میانمار - شاخص های اقتصادی.