گذشته قبلی
پول 1850 1850
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10 1.69 در صد
نرخ بیکاری 1.79 0.7 در صد
نرخ تورم 12.63 11.61 در صد
نرخ بهره 7 7 در صد
موازنه تجاری 39.1 143 USD - میلیون
حساب جاری 285 -3592 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 38.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.6 -3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 1.79 0.7 در صد
حداقل دستمزد 4800 4800 MMK/روز
جمعیت 54.53 53.86 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 12.63 11.61 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 184 182 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 213 212 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 142 143 امتیاز
تورم مواد غذایی 5.8 6.15 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.99 1.41 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 104 103 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 56989806 56610283 دوزها
موارد کروناویروس 613227 613222 افراد
مرگ و میر کروناویروس 19434 19433 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 7 7 در صد
نرخ بهره سپرده 5.83 8 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 39.1 143 USD - میلیون
حساب جاری 285 -3592 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 1377 1320 USD - میلیون
واردات 1338 1177 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 284 29.55 USD - میلیون
ورود توریست 10313 9805
تولید نفت خام 7.5 7.5 BBL/D/1K
ذخایر طلا 7.27 7.27 تن
شاخص تروریسم 5.54 5.51
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 38.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.6 -3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3141 2225 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
نرخ مالیات بر فروش 5 5 در صد
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 4358 4190 KBps
آدرس های IP 4755 4326 IP
شاخص فساد مالی 28 28 امتیاز
رتبه فساد مالی 140 137
آسانی کسب و کار 165 171
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.4 47.1 امتیاز


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: میانمار - شاخص های اقتصادی.