گذشته قبلی
پول 617 618
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 1.4 در صد
نرخ بیکاری 0.7 0.5 در صد
نرخ تورم 4.89 4.41 در صد
نرخ بهره 4 4 در صد
موازنه تجاری -270944 -383996 XOF - میلیون
حساب جاری -1098 -921 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12 -12.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.8 34.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.7 -3.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 0.7 0.5 در صد
جمعیت 24.2 23.15 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 4.89 4.41 در صد
تورم مواد غذایی 9.7 8.7 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 109 امتیاز
قیمت صادرات 62.4 61.9 امتیاز
قیمت واردات 103 109 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 -0.2 در صد
گذشته قبلی
نرخ بهره 4 4 در صد
عرضه پول M0 666200 662476 XOF - میلیون
عرضه پول M2 1606200 1645800 XOF - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -270944 -383996 XOF - میلیون
حساب جاری -1098 -921 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12 -12.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 84086 86593 XOF - میلیون
واردات 355030 470589 XOF - میلیون
گردش سرمایه -160 -503 XOF - میلیارد
تولید نفت خام 8 8 BBL/D/1K
رابطه مبادله 60.4 56.6 امتیاز
شاخص تروریسم 5.62 5.6
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.8 34.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.7 -3.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 225 248 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 19 19 در صد
گذشته قبلی
تولید صنعتی 17.6 5.8 در صد
سرعت اینترنت 831 1079 KBps
آدرس های IP 4785 3255 IP
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.1 83.4 در صد
شاخص فساد مالی 31 32 امتیاز
رتبه فساد مالی 124 123
آسانی کسب و کار 132 143
گذشته قبلی
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 7.5 6.6 در صد
گذشته قبلی
موارد کروناویروس 9031 9013 افراد
مرگ و میر کروناویروس 310 309 افراد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجر - شاخص های اقتصادی.