ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - نیجر - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
Moody'sB3 Stable Aug 06 2019