23/07/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
Industrial Confidence Q2 6.9
25/07/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
Unemployment Rate MAY 3.2%
30/07/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
Household Consumption MoM JUN -0.3%
06:00 AM
NO
Retail Sales MoM JUN -1.3%
06:00 AM
NO
Retail Sales YoY JUN -2.2%
01/08/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
NIMA Manufacturing PMI JUL 51.9
02/08/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
NO
Unemployed Persons JUL 77.02K
08/08/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
Manufacturing Production MoM JUN 0.3%
06:00 AM
NO
Industrial Production YoY JUN -2.5%
06:00 AM
NO
Industrial Production MoM JUN 0.6%
06:00 AM
NO
Manufacturing Production YoY JUN 5.0%
09/08/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
Core Inflation Rate MoM JUL 0.4%
06:00 AM
NO
Core Inflation Rate YoY JUL 2.3%
06:00 AM
NO
Inflation Rate YoY JUL 1.9%
06:00 AM
NO
Inflation Rate MoM JUL 0.1%
06:00 AM
NO
Loan Growth YoY JUN 5.6%
06:00 AM
NO
PPI YoY JUL -6.5%


نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی

نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.