10/05/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم APR 0.4% 0.3%
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم APR 2% 2.7%
06:00 AM
NO
نرخ تورم (سالانه) APR 3% 3.1%
06:00 AM
NO
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.3% -0.3%
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه PPI APR 22.5% 18.4%
12/05/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 0.6%
06:00 AM
NO
رشد تولید ناخالص داخلی سرزمین اصلی QoQ Q1 1.9%
06:00 AM
NO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -0.6%
18/05/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
موازنه تجاری APR NOK25.4B
26/05/2021 واقعی قبلی
04:30 AM
NO
ضریب اطمینان مصرف کننده Q2 -5.1
28/05/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
مصرف خانگی (ماهیانه) APR -1.9%
06:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR 0%
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 6.7%
08:00 AM
NO
افراد بیکار MAY 127.4K
31/05/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه رشد وام APR 5%
01/06/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
NO
DNB ساخت PMI MAY 59.1
02/06/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
حساب جاری Q1 NOK9.28B
03/06/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن MAY -0.1%
09:00 AM
NO
شاخص بهای مسکن (سالانه) MAY 12.2%


نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی

نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.