23/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
نرخ بیکاری NOV 4% 3.8%
09:00 AM
NO
اعلام نرخ بهره Norges Bank 1.5% 1.5%
30/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
مصرف خانگی (ماهیانه) DEC 1.1%
07:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 1%
07:00 AM
NO
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 0.8%
31/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
تغییرات سالیانه رشد وام DEC 5.6%
09:00 AM
NO
افراد بیکار JAN 76.68K
03/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
NO
DNB Manufacturing PMI JAN 55.5
07/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
GDP Growth Mainland QoQ Q4 0.7%
07:00 AM
NO
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 0%
07:00 AM
NO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 1.3%
07:00 AM
NO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -0.9%
07:00 AM
NO
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 3.7%
07:00 AM
NO
تغییرات سالیانه تولید DEC 1.0%
07:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه تولید DEC -0.4%
10/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم JAN -0.2%
07:00 AM
NO
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JAN 1.8%
07:00 AM
NO
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.4%
07:00 AM
NO
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.3%
07:00 AM
NO
PPI (سالانه) JAN -2.2%
17/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
موازنه تجاری JAN NOK25.6B
20/02/2020 واقعی قبلی
05:30 AM
NO
ضریب اطمینان مصرف کننده Q1 13.4


نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی

نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.