19/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
NO
اعلام نرخ بهره Norges Bank 1.5% 1.25%
08:00 AM
NO
گزارش سیاست پولی بانک Norges
25/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
نرخ بیکاری JUL 3.6%
27/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه رشد وام AUG 5.6%
08:00 AM
NO
افراد بیکار SEP 77.15K
30/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
مصرف خانگی (ماهیانه) AUG -1.8%
06:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 0.8%
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 0.9%
01/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
پی ام آی توليد NIMA SEP 53.8
07/10/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه تولید AUG 1%
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -5.7%
06:00 AM
NO
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 0.5%
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه تولید AUG 3.8%
10/10/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم SEP -0.6%
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم SEP 2.1%
06:00 AM
NO
نرخ تورم (سالانه) SEP 1.6%
06:00 AM
NO
نرخ تورم (ماهانه) SEP
06:00 AM
NO
PPI (سالانه) SEP -9.4%
15/10/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
موازنه تجاری SEP NOK6.7B


نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی

نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.