10/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم JUN 0.4% 0.1%
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JUN 3.1% 3%
06:00 AM
NO
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.4% 1.3%
06:00 AM
NO
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.2% 0.2%
06:00 AM
NO
PPI (سالانه) JUN -14.4% -17.5%
15/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
موازنه تجاری JUN NOK-1.2B
23/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
نرخ بیکاری MAY 4.2%
06:00 AM
NO
اعتماد به نفس صنعتی Q2 -17.5
28/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
مصرف خانگی (ماهیانه) JUN 4.5%
06:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 2.8%
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 7.8%
03/08/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
NO
DNB Manufacturing PMI JUL 48.9
07/08/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه تولید JUN -3%
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 3.0%
06:00 AM
NO
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN -1.0%
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه رشد وام JUN 4.6%
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه تولید JUN -8.2%


نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی

نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.