22/10/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
نرخ بیکاری AUG 5.3% 5.2%
06:00 AM
NO
اعتماد به نفس صنعتی Q3 1.7 -9.6 ®
28/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP -4.9%
07:00 AM
NO
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 8.2%
30/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
تغییرات سالیانه رشد وام SEP 4.7%
09:00 AM
NO
افراد بیکار OCT 122.6K
02/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
NO
DNB Manufacturing PMI OCT
04/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
NO
شاخص بهای مسکن (سالانه) OCT 5.8%
10:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن OCT 1.3%
05/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
NO
اعلام نرخ بهره بانک مرکزی نروژ 0%
06/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه تولید SEP 3%
07:00 AM
NO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 8.3%
07:00 AM
NO
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 1.1%
07:00 AM
NO
تغییرات سالیانه تولید SEP -2.5%
10/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم OCT 0.2%
07:00 AM
NO
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم OCT 3.3%
07:00 AM
NO
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.6%
07:00 AM
NO
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.4%
07:00 AM
NO
PPI (سالانه) OCT -9.6%
12/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 -5.1%
07:00 AM
NO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -4.7%
07:00 AM
NO
GDP Growth Mainland QoQ Q3 -6.3%
07:00 AM
NO
مصرف خانگی (ماهیانه) SEP -3.8%
16/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
موازنه تجاری OCT NOK-8.0B


نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی

نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.