15/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
موازنه تجاری OCT NOK5.9B NOK-1.4B ®
19/11/2019 واقعی قبلی
05:30 AM
NO
ضریب اطمینان مصرف کننده Q4 17.1
27/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
نرخ بیکاری SEP 3.7%
28/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
تغییرات سالیانه رشد وام OCT 5.8%
29/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
مصرف خانگی (ماهیانه) OCT 0.3%
07:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT -0.1%
07:00 AM
NO
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 0.8%
09:00 AM
NO
افراد بیکار NOV 76.62K
02/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
NO
پی ام آی توليد NIMA NOV 54.9
05/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
حساب جاری Q3 NOK30.59B
06/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT -0.5%
07:00 AM
NO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -8.1%
07:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه تولید OCT 0.8%
07:00 AM
NO
تغییرات سالیانه تولید OCT 2.9%
10/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
NO
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم NOV 2.2%
07:00 AM
NO
PPI (سالانه) NOV -13.8%
07:00 AM
NO
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.2%
07:00 AM
NO
نرخ تورم (سالانه) NOV 1.8%
07:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم NOV 0%


نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی

نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.