بازارها گذشته مرجع
پول 9.22 2020-10
بازار سهام 926 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.74 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.7 2020-06
نرخ بیکاری 5.3 2020-08
نرخ تورم 1.6 2020-09
نرخ بهره 0 2020-09
موازنه تجاری -8041 2020-09
حساب جاری 20482 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2019-12
بودجه دولت 6.4 2019-12
اطمینان کسب و کار 1.7 2020-09
شاخص PMI تولید 50.3 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.6 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.9 2020-08
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.2 2020-12
موارد کروناویروس 16771 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 279 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 9348 2020-10
تخت بیمارستان 3.6 2017-12
پزشکان پزشکی 5.53 2018-12
پرستاران 20.83 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 403 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 798949 2020-06
تولید ناخالص ملی 799964 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 206478 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 92556 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63633 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5298 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 47938 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51370 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1224 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51704 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5606 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.3 2020-08
افراد شاغل 2692 2020-08
افراد بیکار 122633 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 70.1 2020-06
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 13.3 2020-07
هزینه های کار 145 2020-06
بهره وری 105 2020-03
پست های خالی شغلی 63900 2019-12
رشد دستمزد 3.09 2020-06
دستمزد در تولید 113 2020-06
جمعیت 5.33 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62 2020-12
تغییر اشتغال -1.3 2020-06
نرخ اشتغال 66.7 2020-06
استخدام تمام وقت 1933 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 653 2020-06
دستمزد 49430 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 114 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 113 2020-09
اندازه اصل تورم 3.3 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 2020-06
قیمت تولید 96.6 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -9.6 2020-09
قیمت صادرات 133 2020-09
قیمت واردات 154 2020-09
تورم مواد غذایی 3.8 2020-09
CPI مسکن آب و برق 111 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 0.34 2020-10
عرضه پول M0 145033 2020-08
عرضه پول M1 2414196 2020-08
عرضه پول M2 2590465 2020-08
ذخایر ارزی 555648 2020-09
وام به بخش خصوصی 1901021 2020-08
نرخ بهره سپرده -1 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 11293795 2020-05
نرخ وام 1 2020-09
میزان رشد وام 4.7 2020-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -8041 2020-09
حساب جاری 20482 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.1 2019-12
صادرات 60419 2020-09
واردات 68460 2020-09
بدهی خارجی 6328877 2020-06
رابطه مبادله 86.37 2020-09
گردش سرمایه 12534 2020-06
تولید نفت خام 1560 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -34300 2020-06
صادرات نفت 15593 2020-09
شاخص تروریسم 0.08 2018-12
فروش اسلحه 64 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2019-12
بودجه دولت 6.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -114258 2020-06
هزینه های دولت 200976 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2019-12
درآمدهای دولت 297964 2020-06
بدهی های دولت 634724 2020-06
هزینه های مالی 412222 2020-06
درخواست پناهندگی 200 2020-08
ارزیابی اعتبار 100 2020-10
مخارج نظامی 6824 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.2 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1.7 2020-09
شاخص PMI تولید 50.3 2020-09
تولید صنعتی 8.3 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 2020-08
تولید صنعتی -2.5 2020-08
استفاده از ظرفیت 76.8 2020-09
تغییرات موجودی انبار 13815 2020-06
ورشکستگی 219 2020-08
ثبت خودرو 17050 2020-09
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.05 2019-12
رتبه رقابتی 17 2019-12
شاخص فساد مالی 84 2019-12
رتبه فساد مالی 7 2019-12
خطوط نفت خام 20 2020-09
آسانی کسب و کار 9 2019-12
تولید الکتریسیته 12368 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -6.3 2020-06
استخراج معدن 5.8 2020-05
تولید فولاد 60 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.6 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.9 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.2 2020-08
هزینه های مصرف کننده 326437 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 355373 2020-06
پس انداز های شخصی 20.8 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 3740696 2020-08
قیمت گازوئیل 1.7 2020-08
مخارج خانوار -3.8 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 106 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 202 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 284 2020-09
جواز ساختمان 2098 2020-08
نرخ مالکیت مسکن 81.3 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 2106 2020-08
فروش خانه جدید 11133 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 16771 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 279 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 9348 2020-10
تخت بیمارستان 3.6 2017-12
پزشکان پزشکی 5.53 2018-12
پرستاران 20.83 2018-12
تختخوابهای ICU 343 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.