گذشته قبلی
پول 8.8 8.81
بازار سهام 1323 1328 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.8 1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 6.2 در صد
نرخ بیکاری 4.2 5.1 در صد
نرخ تورم 5.3 5.1 در صد
نرخ بهره 0.5 0.25 در صد
موازنه تجاری 105954 77566 NOK - میلیون
حساب جاری 148337 104409 NOK - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 40.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -3.4 6.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 8.8 11 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58 63.9 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.7 11 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.9 0.9 در صد
نرخ مالیات شرکت 22 22 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.2 38.2 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 4.2 5.1 در صد
افراد شاغل 2810 2772 هزار
افراد بیکار 80178 81422
نرخ مشارکت نیروی کار 72.8 72.7 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 1.1 در صد
نرخ بیکاری جوانان 12.3 14.7 در صد
هزینه های کار 131 146 امتیاز
بهره وری 113 111 امتیاز
پست های خالی شغلی 101900 74600
رشد دستمزد 3.65 3.39 در صد
دستمزد در تولید 114 116 امتیاز
جمعیت 5.37 5.33 میلیون
سن بازنشستگی زنان 62 62
سن بازنشستگی مردان 62 62
تغییر اشتغال 0.4 -0.3 در صد
نرخ اشتغال 69.8 69 در صد
استخدام تمام وقت 2042 1984 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 652 669 هزار
دستمزد 50750 49920 NOK / ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.3 5.1 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 118 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 120 120 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 114 114 امتیاز
اندازه اصل تورم 1.8 1.3 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 106 امتیاز
قیمت تولید 180 167 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 68.7 58.6 در صد
قیمت صادرات 151 136 امتیاز
قیمت واردات 165 160 امتیاز
تورم مواد غذایی -1.9 -3.6 در صد
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 0.9 -0.4 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 6.1 5.8 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 8.1 3 در صد
CPI مسکن آب و برق 131 129 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 118 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 0.8 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 192 192 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10512456 10489272 دوزها
موارد کروناویروس 512391 511257 افراد
مرگ و میر کروناویروس 1382 1381 افراد
تخت بیمارستان 3.47 3.53 به ازای هر 1000 نفر
پزشکان پزشکی 5.77 5.63 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 21.24 21.03 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 3.1 3.13 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0.5 0.25 در صد
نرخ بهره بین بانکی 1.12 1.12 در صد
عرضه پول M0 72449 73328 NOK - میلیون
عرضه پول M1 2742551 2682000 NOK - میلیون
عرضه پول M2 2927293 2867212 NOK - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 743392 750278 NOK - میلیون
وام به بخش خصوصی 2012963 1991171 NOK - میلیون
نرخ بهره سپرده -0.5 -0.75 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 13213237 12528589 NOK - میلیون
نرخ وام 1.5 1.25 در صد
میزان رشد وام 5.1 5.3 در صد
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 316 294 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 105954 77566 NOK - میلیون
حساب جاری 148337 104409 NOK - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 181767 158049 NOK - میلیون
واردات 75814 80483 NOK - میلیون
بدهی خارجی 6265186 6116277 NOK - میلیون
رابطه مبادله 91.63 84.86 امتیاز
گردش سرمایه 106822 11235 NOK - میلیون
تولید نفت خام 1790 1825 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 52736 25899 NOK - میلیون
صادرات نفت 34649 32710 NOK - میلیون
شاخص تروریسم 1.3 0.08
فروش اسلحه 72 31 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 40.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -3.4 6.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -7119 -68164 NOK - میلیون
هزینه های دولت 229327 220854 NOK - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 58.4 51.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 349330 324179 NOK - میلیون
بدهی های دولت 721937 628081 NOK - میلیون
هزینه های مالی 356449 392343 NOK - میلیون
درخواست پناهندگی 150 300 افراد
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 7514 7520 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 22 22 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.2 38.2 در صد
نرخ مالیات بر فروش 25 25 در صد
نرخ تامین اجتماعی 22.3 22.3 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 14.1 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 8.2 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 8.8 11 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58 63.9 امتیاز
تولید صنعتی 2.3 6.9 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3 -5.3 در صد
تولید صنعتی 0.4 1.9 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 80 79.8 در صد
تغییرات موجودی انبار 22636 17822 NOK - میلیون
ورشکستگی 312 309 شرکت ها و افراد
ثبت خودرو 20651 17605
سرعت اینترنت 23539 23633 KBps
آدرس های IP 2663340 2550734 IP
(محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه 0 -0.9 در صد
شاخص رقابتی 78.05 78.16 امتیاز
رتبه رقابتی 17 16
شاخص فساد مالی 84 84 امتیاز
رتبه فساد مالی 7 7
خطوط نفت خام 18 17
آسانی کسب و کار 9 7
تولید الکتریسیته 12359 11235 گیگاوات ساعت
شاخص اقتصادی مقدم 0.6 1 در صد
استخراج معدن -19.6 -12.4 در صد
تولید فولاد 41.2 65 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.7 11 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.9 0.9 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -4.4 -3.3 در صد
هزینه های مصرف کننده 397306 365860 NOK - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 368458 363742 NOK - میلیون
پس انداز های شخصی 16.7 18.9 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 3992447 3973090 NOK - میلیون
تغییرات ماهیانه مخارج خانوار 2.7 -2 در صد
قیمت گازوئیل 1.95 2.06 USD / لیتر
مخارج خانوار 4 -3.1 در صد
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 111 114 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 208 203 در صد
گذشته قبلی
شاخص مسکن 300 304 امتیاز
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن -0.2 0.3 در صد
شاخص بهای مسکن (سالانه) 5.2 6.6 در صد
جواز ساختمان 2315 3204
نرخ مالکیت مسکن 80.3 81.3 در صد
خانه های مسکونی نوساز 2120 2758 واحد
فروش خانه جدید 4055 8508 واحد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.