بازارها گذشته مرجع
پول 8.49 2021-01
بازار سهام 1080 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.05 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.6 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2020-09
نرخ بیکاری 5.2 2020-10
نرخ تورم 1.4 2020-12
نرخ بهره 0 2021-01
موازنه تجاری 12111 2020-12
حساب جاری 9906 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2019-12
بودجه دولت 6.4 2019-12
اطمینان کسب و کار 3.1 2020-12
شاخص PMI تولید 51.9 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.5 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.9 2020-11
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.2 2020-12
موارد کروناویروس 60259 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 544 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 9348 2021-01
تخت بیمارستان 3.6 2017-12
پزشکان پزشکی 5.53 2018-12
پرستاران 20.83 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.6 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2020-09
تولید ناخالص داخلی 403 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 893869 2020-09
تولید ناخالص ملی 817468 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 210153 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 92556 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63633 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5823 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 51353 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 52904 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1283 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 54913 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5627 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2020-10
افراد شاغل 2707 2020-10
افراد بیکار 124320 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.9 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 12 2020-10
هزینه های کار 127 2020-09
بهره وری 112 2020-09
پست های خالی شغلی 63900 2019-12
رشد دستمزد 1.99 2020-09
دستمزد در تولید 107 2020-09
جمعیت 5.33 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62 2020-12
تغییر اشتغال -1.3 2020-06
نرخ اشتغال 67 2020-09
استخدام تمام وقت 1958 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 640 2020-09
دستمزد 49430 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2020-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 114 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2020-12
اندازه اصل تورم 3 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 94.82 2020-09
قیمت تولید 107 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -5.7 2020-12
قیمت صادرات 130 2020-12
قیمت واردات 154 2020-12
تورم مواد غذایی 2.8 2020-12
CPI مسکن آب و برق 113 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-01
نرخ بهره بین بانکی 0.5 2021-01
عرضه پول M0 79201 2020-11
عرضه پول M1 2485877 2020-11
عرضه پول M2 2656368 2020-11
ذخایر ارزی 652739 2020-12
وام به بخش خصوصی 1922677 2020-11
نرخ بهره سپرده -1 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 11293795 2020-05
نرخ وام 1 2020-12
میزان رشد وام 4.7 2020-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 12111 2020-12
حساب جاری 9906 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.1 2019-12
صادرات 76039 2020-12
واردات 63928 2020-12
بدهی خارجی 6239407 2020-09
رابطه مبادله 84.12 2020-12
گردش سرمایه 48861 2020-09
تولید نفت خام 1503 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -34300 2020-06
صادرات نفت 21007 2020-12
شاخص تروریسم 1.3 2019-12
فروش اسلحه 64 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2019-12
بودجه دولت 6.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -58321 2020-09
هزینه های دولت 214614 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2019-12
درآمدهای دولت 302533 2020-09
بدهی های دولت 743263 2020-09
هزینه های مالی 360854 2020-09
درخواست پناهندگی 130 2020-09
ارزیابی اعتبار 100 2021-01
مخارج نظامی 6824 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.2 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 3.1 2020-12
شاخص PMI تولید 51.9 2020-12
تولید صنعتی -0.7 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.8 2020-11
تولید صنعتی -0.9 2020-11
استفاده از ظرفیت 77.9 2020-12
تغییرات موجودی انبار 32724 2020-09
ورشکستگی 416 2020-11
ثبت خودرو 21294 2020-12
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.05 2019-12
رتبه رقابتی 17 2019-12
شاخص فساد مالی 84 2019-12
رتبه فساد مالی 7 2019-12
خطوط نفت خام 17 2020-12
آسانی کسب و کار 9 2019-12
تولید الکتریسیته 13913 2020-10
شاخص اقتصادی مقدم 5.2 2020-09
استخراج معدن 5 2020-11
تولید فولاد 65 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.5 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.9 2020-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.8 2020-11
هزینه های مصرف کننده 363447 2020-09
درآمد قابل تصرف شخص 355373 2020-06
پس انداز های شخصی 20.8 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 3805927 2020-11
قیمت گازوئیل 1.53 2020-11
مخارج خانوار 1.5 2020-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 110 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 202 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 285 2020-12
جواز ساختمان 2562 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 81.3 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 2846 2020-12
فروش خانه جدید 3811 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 60259 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 544 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 9348 2021-01
تخت بیمارستان 3.6 2017-12
پزشکان پزشکی 5.53 2018-12
پرستاران 20.83 2018-12
تختخوابهای ICU 343 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.