بازارها گذشته مرجع
پول 8.35 2021-04
بازار سهام 1138 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.39 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.6 2020-12
نرخ بیکاری 5 2020-11
نرخ تورم 3.1 2021-03
نرخ بهره 0 2021-03
موازنه تجاری 25448 2021-03
حساب جاری 9277 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2019-12
بودجه دولت 6.4 2019-12
اطمینان کسب و کار 3.1 2020-12
شاخص PMI تولید 60.4 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.1 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2021-02
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.2 2020-12
موارد کروناویروس 107510 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 709 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 9348 2021-04
تخت بیمارستان 3.6 2017-12
پزشکان پزشکی 5.53 2018-12
پرستاران 20.83 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.6 2020-12
تولید ناخالص داخلی 403 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 900102 2020-12
تولید ناخالص ملی 904222 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 213592 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 92556 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63633 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5481 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 51849 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 54683 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1463 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 55608 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5759 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5 2020-11
افراد شاغل 2709 2020-11
افراد بیکار 129503 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 70.3 2020-12
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 11.5 2020-11
هزینه های کار 127 2020-12
بهره وری 113 2020-12
پست های خالی شغلی 63900 2019-12
رشد دستمزد 1.21 2020-12
دستمزد در تولید 109 2020-12
جمعیت 5.37 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62 2020-12
تغییر اشتغال 0.7 2020-12
نرخ اشتغال 67 2020-09
استخدام تمام وقت 1937 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 659 2020-12
دستمزد 47970 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.1 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2021-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 116 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 113 2021-03
اندازه اصل تورم 2.7 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 97.17 2020-12
قیمت تولید 118 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 18.4 2021-03
قیمت صادرات 130 2020-12
قیمت واردات 154 2020-12
تورم مواد غذایی -0.3 2021-03
CPI مسکن آب و برق 118 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 25.07 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 1359157 2021-04
موارد کروناویروس 107510 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 709 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 9348 2021-04
تخت بیمارستان 3.6 2017-12
پزشکان پزشکی 5.53 2018-12
پرستاران 20.83 2018-12
تختخوابهای ICU 343 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-03
نرخ بهره بین بانکی 0.32 2021-04
عرضه پول M0 71953 2021-02
عرضه پول M1 2526071 2021-02
عرضه پول M2 2695383 2021-02
ذخایر ارزی 650880 2021-03
وام به بخش خصوصی 1943789 2021-02
نرخ بهره سپرده -1 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 11667529 2020-11
نرخ وام 1 2021-03
میزان رشد وام 5 2021-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 288 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 25448 2021-03
حساب جاری 9277 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2020-12
صادرات 98133 2021-03
واردات 72686 2021-03
بدهی خارجی 6151512 2020-12
رابطه مبادله 84.12 2020-12
گردش سرمایه -70605 2020-12
تولید نفت خام 1827 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -24017 2020-12
صادرات نفت 27693 2021-03
شاخص تروریسم 1.3 2019-12
فروش اسلحه 72 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2019-12
بودجه دولت 6.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -68692 2020-12
هزینه های دولت 220461 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2019-12
درآمدهای دولت 326884 2020-12
بدهی های دولت 637963 2020-12
هزینه های مالی 395576 2020-12
درخواست پناهندگی 130 2020-09
ارزیابی اعتبار 100 2021-04
مخارج نظامی 7399 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.2 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 3.1 2020-12
شاخص PMI تولید 60.4 2021-03
تولید صنعتی 1.5 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 2021-02
تولید صنعتی 0.8 2021-02
استفاده از ظرفیت 77.9 2020-12
تغییرات موجودی انبار 25924 2020-12
ورشکستگی 289 2021-02
ثبت خودرو 12917 2021-03
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.05 2019-12
رتبه رقابتی 17 2019-12
شاخص فساد مالی 84 2020-12
رتبه فساد مالی 7 2020-12
خطوط نفت خام 14 2021-03
آسانی کسب و کار 9 2019-12
تولید الکتریسیته 17452 2021-01
شاخص اقتصادی مقدم 1.9 2020-12
استخراج معدن -12.1 2021-01
تولید فولاد 41.2 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.1 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.1 2021-02
هزینه های مصرف کننده 363507 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 355373 2020-06
پس انداز های شخصی 15.4 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 3827333 2021-02
قیمت گازوئیل 1.8 2021-02
مخارج خانوار 0.2 2021-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 113 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 202 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 304 2021-03
جواز ساختمان 2277 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 80.3 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 2664 2021-02
فروش خانه جدید 9665 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.