بازارها گذشته مرجع
پول 8.42 2021-10
بازار سهام 1317 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.73 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 2021-06
نرخ بیکاری 5.1 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 144 2021-10
نرخ تورم 4.1 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 7895768 2021-10
نرخ بهره 0.25 2021-09
موازنه تجاری 53709 2021-09
حساب جاری 93244 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2020-12
بودجه دولت -3.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 11.3 2021-06
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.2 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.9 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -3.8 2021-08
نرخ مالیات شرکت 22 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.2 2021-12
موارد کروناویروس 195384 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 884 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 9348 2021-10
تخت بیمارستان 3.6 2017-12
پزشکان پزشکی 5.53 2018-12
پرستاران 20.83 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 2021-06
تولید ناخالص داخلی 362 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 905355 2021-06
تولید ناخالص ملی 948764 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 213794 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 90885 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63586 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5892 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 50927 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55645 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 999 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 55983 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5670 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2021-06
افراد شاغل 2772 2021-06
افراد بیکار 89451 2021-09
نرخ مشارکت نیروی کار 72.7 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 14.7 2021-06
هزینه های کار 146 2021-06
بهره وری 111 2021-06
پست های خالی شغلی 74600 2021-03
رشد دستمزد 3.39 2021-06
دستمزد در تولید 116 2021-06
جمعیت 5.37 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2021-12
سن بازنشستگی مردان 62 2021-12
تغییر اشتغال 0.4 2021-06
نرخ اشتغال 69 2021-06
استخدام تمام وقت 1984 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 669 2021-06
دستمزد 50750 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 144 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 7895768 2021-10
موارد کروناویروس 195384 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 884 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 9348 2021-10
تخت بیمارستان 3.6 2017-12
پزشکان پزشکی 5.53 2018-12
پرستاران 20.83 2018-12
تختخوابهای ICU 343 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.1 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 119 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 114 2021-09
اندازه اصل تورم 1.2 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2021-06
قیمت تولید 152 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 57.8 2021-09
قیمت صادرات 151 2021-09
قیمت واردات 165 2021-09
تورم مواد غذایی -3.8 2021-09
CPI مسکن آب و برق 127 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 1 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 0.7 2021-10
عرضه پول M0 70349 2021-08
عرضه پول M1 2676498 2021-08
عرضه پول M2 2857680 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 754884 2021-09
وام به بخش خصوصی 1985447 2021-08
نرخ بهره سپرده -0.75 2021-09
ترازنامه بانک مرکزی 12511248 2021-09
نرخ وام 1.25 2021-09
میزان رشد وام 5.3 2021-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 316 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 53709 2021-09
حساب جاری 93244 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2020-12
صادرات 129501 2021-09
واردات 75792 2021-09
بدهی خارجی 6116277 2021-06
رابطه مبادله 91.63 2021-09
گردش سرمایه 11235 2021-06
تولید نفت خام 1681 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2217 2021-03
صادرات نفت 30351 2021-09
شاخص تروریسم 1.3 2019-12
فروش اسلحه 72 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2020-12
بودجه دولت -3.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -68164 2021-06
هزینه های دولت 220854 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 58.4 2020-12
درآمدهای دولت 324179 2021-06
بدهی های دولت 628081 2021-06
هزینه های مالی 392343 2021-06
درخواست پناهندگی 70 2021-05
ارزیابی اعتبار 100 2021-10
مخارج نظامی 7514 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.2 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 11.3 2021-06
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.2 2021-09
تولید صنعتی 2.7 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.7 2021-08
تولید صنعتی 2.2 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 79.8 2021-06
تغییرات موجودی انبار 17822 2021-06
ورشکستگی 180 2021-08
ثبت خودرو 19948 2021-09
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.05 2019-12
رتبه رقابتی 17 2019-12
شاخص فساد مالی 84 2020-12
رتبه فساد مالی 7 2020-12
خطوط نفت خام 17 2021-08
آسانی کسب و کار 9 2019-12
تولید الکتریسیته 10399 2021-08
شاخص اقتصادی مقدم 1.4 2021-06
استخراج معدن -18.1 2021-06
تولید فولاد 41.2 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.9 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -3.8 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -2.9 2021-08
هزینه های مصرف کننده 365860 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 368458 2021-06
پس انداز های شخصی 18.9 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 3933708 2021-08
قیمت گازوئیل 1.97 2021-08
مخارج خانوار -1.8 2021-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 114 2021-03
بدهی خانوار به درآمد 208 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 307 2021-09
جواز ساختمان 1726 2021-08
نرخ مالکیت مسکن 80.3 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 1943 2021-08
فروش خانه جدید 10378 2021-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.