نروژ - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-03
نرخ بیکاری 3.8 2018-05
نرخ تورم 3 2018-07
نرخ بهره 0.5 2018-08
موازنه تجاری 25348 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 8.43 2018-08
بازار سهام 1007 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.71 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 399 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 812179 NOK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 848278 NOK - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 185182 NOK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 91219 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 64800 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5389 NOK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 48589 NOK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51869 NOK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1346 NOK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47518 NOK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4973 NOK - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.8 % 2018-05
افراد شاغل 2686 هزار 2018-05
افراد بیکار 83931 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 70.4 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 9.7 % 2018-05
هزینه های کار 121 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 123 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 68400 2018-03
رشد دستمزد 4.68 % 2018-03
دستمزد در تولید 159 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 5.3 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-03
نرخ اشتغال 67.6 % 2018-06
استخدام تمام وقت 1889 هزار 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 663 هزار 2018-03
دستمزد 44310 NOK / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 107 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 1.4 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 263 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 22.6 % 2018-07
قیمت صادرات 155 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 143 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 1.3 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 114 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 نقاط شاخص 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 1.02 % 2018-08
عرضه پول M0 98786 NOK - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 2124499 NOK - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 2278427 NOK - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 537622 NOK - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 1771778 NOK - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده -0.5 % 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 8924154 NOK - میلیون ها 2018-06
نرخ وام 1.5 % 2018-08
میزان رشد وام 5.8 % 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 287 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 25348 NOK - میلیون 2018-07
صادرات 79286 NOK - میلیون 2018-07
واردات 53938 NOK - میلیون 2018-07
حساب جاری 60999 NOK - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.1 % 2017-12
بدهی خارجی 5204408 NOK - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 108 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 131480 NOK - میلیون 2018-03
تولید نفت خام 1544 BBL/D/1K 2018-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -72893 NOK - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
فروش اسلحه 134 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 % 2017-12
بودجه دولت 4.4 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -10110 NOK - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 192856 NOK - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.3 % 2017-12
درآمدهای دولت 335796 NOK - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 633565 NOK - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 345906 NOK - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 145 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 98.71
مخارج نظامی 6330 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 9.2 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 49.3 2018-06
تولید صنعتی 2.9 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.7 % 2018-06
تولید صنعتی 0.6 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 78.9 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 54179 NOK - میلیون 2018-03
ورشکستگی 474 شرکت ها و افراد 2018-06
ثبت خودرو 13140 2018-07
سرعت اینترنت 23539 KBps 2017-03
آدرس های IP 2663340 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.4 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 11 2018-12
شاخص فساد مالی 85 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 3 2017-12
آسانی کسب و کار 8 2017-12
تولید الکتریسیته 10258 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن -0.3 % 2018-06
تولید فولاد 52.67 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 19.6 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.9 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.3 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 357037 NOK - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 269803 NOK - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 7.3 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 3364200 NOK - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.92 USD / لیتر 2018-06
مخارج خانوار -0.8 % 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 198 % 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 116 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 2396 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 82.6 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 2027 واحد 2018-06
فروش خانه جدید 26326 2018-05
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 163 mm 2015-12
درجه حرارت -2.91 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.