بازارها گذشته مرجع
پول 8.88 2020-08
بازار سهام 951 2020-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.8 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2020-03
نرخ بیکاری 4.6 2020-05
نرخ تورم 1.3 2020-07
نرخ بهره 0 2020-06
موازنه تجاری -10200 2020-06
حساب جاری 66078 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2019-12
بودجه دولت 6.4 2019-12
اطمینان کسب و کار -10.1 2020-06
شاخص PMI تولید 43.3 2020-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.6 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.7 2020-06
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.2 2020-12
موارد کروناویروس 9783 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 257 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 32 2020-08
تخت بیمارستان 3.6 2017-12
پزشکان پزشکی 5.53 2018-12
پرستاران 20.83 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2020-03
تولید ناخالص داخلی 403 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 843590 2020-03
تولید ناخالص ملی 901222 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 213672 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 92556 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63633 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5278 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 51628 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55131 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1276 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52586 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5707 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.6 2020-05
افراد شاغل 2694 2020-05
افراد بیکار 75150 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 70.1 2020-06
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 11.8 2020-05
هزینه های کار 125 2020-03
بهره وری 105 2020-03
پست های خالی شغلی 63900 2019-12
رشد دستمزد 2.78 2020-03
دستمزد در تولید 111 2020-03
جمعیت 5.33 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62 2020-12
تغییر اشتغال 0 2020-03
نرخ اشتغال 67.9 2019-12
استخدام تمام وقت 1942 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 671 2020-03
دستمزد 48730 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2020-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 113 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 113 2020-07
اندازه اصل تورم 3.5 2020-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2020-03
قیمت تولید 92.9 2020-07
تغییر قیمت تولید کننده -13.3 2020-07
قیمت صادرات 147 2020-03
قیمت واردات 152 2020-03
تورم مواد غذایی 2.2 2020-07
CPI مسکن آب و برق 109 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 0.26 2020-08
عرضه پول M0 163732 2020-06
عرضه پول M1 2401397 2020-06
عرضه پول M2 2577244 2020-06
ذخایر ارزی 682459 2020-07
وام به بخش خصوصی 1912181 2020-06
نرخ بهره سپرده -1 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 11293795 2020-05
نرخ وام 1 2020-06
میزان رشد وام 4.5 2020-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -10200 2020-06
حساب جاری 66078 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.1 2018-12
صادرات 55787 2020-06
واردات 66025 2020-06
بدهی خارجی 6638702 2020-03
رابطه مبادله 96.52 2020-03
گردش سرمایه 98918 2020-03
تولید نفت خام 1805 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -62104 2020-03
صادرات نفت 15544 2020-06
شاخص تروریسم 0.08 2018-12
فروش اسلحه 64 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2019-12
بودجه دولت 6.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -22430 2020-03
هزینه های دولت 207825 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2019-12
درآمدهای دولت 361447 2020-03
بدهی های دولت 715305 2020-03
هزینه های مالی 383877 2020-03
درخواست پناهندگی 60 2020-06
ارزیابی اعتبار 100 2020-08
مخارج نظامی 6824 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.2 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -10.1 2020-06
شاخص PMI تولید 43.3 2020-07
تولید صنعتی 3.1 2020-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.2 2020-06
تولید صنعتی -7.2 2020-06
استفاده از ظرفیت 76 2020-06
تغییرات موجودی انبار 23752 2020-03
ورشکستگی 322 2020-05
ثبت خودرو 12971 2020-07
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.05 2019-12
رتبه رقابتی 17 2019-12
شاخص فساد مالی 84 2019-12
رتبه فساد مالی 7 2019-12
خطوط نفت خام 14 2020-07
آسانی کسب و کار 9 2019-12
تولید الکتریسیته 12368 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -8.7 2020-05
استخراج معدن 5.8 2020-05
تولید فولاد 57.46 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.6 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.7 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.7 2020-06
هزینه های مصرف کننده 368297 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 395728 2019-12
پس انداز های شخصی 9 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 3715772 2020-06
قیمت گازوئیل 1.54 2020-06
مخارج خانوار 5.3 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 105 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 202 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 280 2020-07
جواز ساختمان 2662 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 81.3 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 2462 2020-06
فروش خانه جدید 6821 2020-07

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 9783 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 257 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 32 2020-08
تخت بیمارستان 3.6 2017-12
پزشکان پزشکی 5.53 2018-12
پرستاران 20.83 2018-12
تختخوابهای ICU 343 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.