بازارها گذشته مرجع
پول 8.83 2021-07
بازار سهام 1204 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.2 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2021-03
نرخ بیکاری 5 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 97.28 2021-07
نرخ تورم 2.9 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5273982 2021-07
نرخ بهره 0 2021-06
موازنه تجاری 25023 2021-06
حساب جاری 94301 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2019-12
بودجه دولت 6.4 2019-12
اطمینان کسب و کار 11.3 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 60.8 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.5 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2021-06
نرخ مالیات شرکت 22 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.2 2021-12
موارد کروناویروس 137127 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 799 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 9348 2021-07
تخت بیمارستان 3.6 2017-12
پزشکان پزشکی 5.53 2018-12
پرستاران 20.83 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2021-03
تولید ناخالص داخلی 362 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 895250 2021-03
تولید ناخالص ملی 937345 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 210347 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 90885 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63586 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5833 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 52044 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55788 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 985 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 55793 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5648 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5 2021-03
افراد شاغل 2699 2021-03
افراد بیکار 103390 2021-07
نرخ مشارکت نیروی کار 70.6 2021-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 12.8 2021-03
هزینه های کار 129 2021-03
بهره وری 113 2021-03
پست های خالی شغلی 74600 2021-03
رشد دستمزد 2.74 2021-03
دستمزد در تولید 112 2021-03
جمعیت 5.37 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62 2020-12
تغییر اشتغال -0.3 2021-03
نرخ اشتغال 67.2 2021-03
استخدام تمام وقت 1937 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 648 2021-03
دستمزد 49920 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 97.28 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5273982 2021-07
موارد کروناویروس 137127 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 799 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 9348 2021-07
تخت بیمارستان 3.6 2017-12
پزشکان پزشکی 5.53 2018-12
پرستاران 20.83 2018-12
تختخوابهای ICU 343 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2021-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 116 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 114 2021-06
اندازه اصل تورم 1.4 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2021-03
قیمت تولید 127 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 37.1 2021-06
قیمت صادرات 141 2021-03
قیمت واردات 158 2021-03
تورم مواد غذایی -1.7 2021-06
CPI مسکن آب و برق 119 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 0.31 2021-07
عرضه پول M0 71710 2021-05
عرضه پول M1 2613836 2021-05
عرضه پول M2 2784666 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 689302 2021-06
وام به بخش خصوصی 1971332 2021-05
نرخ بهره سپرده -1 2021-06
ترازنامه بانک مرکزی 12417567 2021-06
نرخ وام 1 2021-06
میزان رشد وام 5.2 2021-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 316 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 25023 2021-06
حساب جاری 94301 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2020-12
صادرات 97877 2021-06
واردات 72854 2021-06
بدهی خارجی 6063991 2021-03
رابطه مبادله 89.59 2021-03
گردش سرمایه 98474 2021-03
تولید نفت خام 1788 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2217 2021-03
صادرات نفت 26846 2021-06
شاخص تروریسم 1.3 2019-12
فروش اسلحه 72 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2019-12
بودجه دولت 6.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -96018 2021-03
هزینه های دولت 216517 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 58.4 2020-12
درآمدهای دولت 340618 2021-03
بدهی های دولت 765174 2021-03
هزینه های مالی 436636 2021-03
درخواست پناهندگی 70 2021-05
ارزیابی اعتبار 100 2021-07
مخارج نظامی 7514 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.2 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 11.3 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 60.8 2021-06
تولید صنعتی 2.1 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2021-05
تولید صنعتی 7.6 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 79.8 2021-06
تغییرات موجودی انبار 33240 2021-03
ورشکستگی 278 2021-05
ثبت خودرو 17724 2021-06
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.05 2019-12
رتبه رقابتی 17 2019-12
شاخص فساد مالی 84 2020-12
رتبه فساد مالی 7 2020-12
خطوط نفت خام 20 2021-06
آسانی کسب و کار 9 2019-12
تولید الکتریسیته 12080 2021-05
شاخص اقتصادی مقدم -1 2021-04
استخراج معدن -16.1 2021-04
تولید فولاد 41.2 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.5 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2021-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2021-06
هزینه های مصرف کننده 351903 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 361682 2021-03
پس انداز های شخصی 18.9 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 3877392 2021-05
قیمت گازوئیل 1.88 2021-06
مخارج خانوار 0 2021-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 115 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 208 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 307 2021-06
جواز ساختمان 3199 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 80.3 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 2858 2021-06
فروش خانه جدید 11968 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.