02/03/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
PK
نرخ تورم (سالانه) FEB 13.07%
02:30 PM
PK
قیمت عمده فروشی (سالانه) FEB 14.2%
16/03/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
PK
موازنه تجاری FEB


پاکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.