بازارها گذشته مرجع
پول 160 2019-07
بازار سهام 32459 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 14.11 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2018-12
نرخ بیکاری 5.9 2017-12
نرخ تورم 8.89 2019-06
نرخ بهره 13.25 2019-07
موازنه تجاری -410970 2019-06
حساب جاری -3242 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.5 2018-12
بودجه دولت -6.6 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.39 2019-07
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 313 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13100711 2018-12
تولید ناخالص ملی 13793368 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1197 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4928 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2336888 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 343183 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1666187 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 344832 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7423177 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1591112 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2017-12
افراد شاغل 62230 2017-12
افراد بیکار 3790 2017-12
جمعیت 200 2017-12
هزینه زندگی خانواده 29700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 13500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 28700 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.89 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 247 2019-06
اندازه اصل تورم 7.2 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 284 2018-12
قیمت تولید 264 2019-06
قیمت صادرات 808 2019-03
قیمت واردات 1328 2019-03
CPI مسکن آب و برق 228 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 224 2019-06
تورم مواد غذایی 7.52 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.36 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 12.69 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 13.25 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 12.7 2019-05
عرضه پول M0 6533294 2019-06
عرضه پول M1 13931360 2019-05
عرضه پول M2 16801403 2019-05
عرضه پول M3 20806801 2019-05
نرخ بهره سپرده 7.93 2019-04
ذخایر ارزی 17398 2019-03
وام به بخش خصوصی 5127862 2019-04
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -410970 2019-06
حساب جاری -3242 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2018-06
صادرات 266540 2019-06
واردات 677510 2019-06
بدهی خارجی 105841 2019-03
رابطه مبادله 60.8 2019-03
حواله 5065 2019-03
ذخایر طلا 64.6 2019-06
گردش سرمایه -406 2019-06
تولید نفت خام 91 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3795 2018-12
شاخص تروریسم 8.18 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.5 2018-12
بودجه دولت -6.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -2260 2018-12
هزینه های دولت 1587677 2018-12
درآمدهای دولت 5228 2018-12
ارزیابی اعتبار 19.09
هزینه های مالی 4788 2018-12
بدهی های دولت 27795 2019-03
مخارج نظامی 12686 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -7.94 2019-04
تولید صنعتی -10.63 2019-03
تغییرات موجودی انبار 217127 2018-12
سرعت اینترنت 2327 2017-03
آدرس های IP 2921934 2017-03
تولید سیمان 3945 2019-04
شاخص رقابتی 51.08 2018-12
رتبه رقابتی 107 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 136 2018-12
تولید الکتریسیته 7699 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.38 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.39 2019-07
هزینه های مصرف کننده 11101050 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 664786 2019-04
قیمت گازوئیل 0.69 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 6049651 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاکستان - شاخص های اقتصادی.