بازارها گذشته مرجع
پول 156 2019-09
بازار سهام 31912 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.96 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2018-12
نرخ بیکاری 5.7 2017-12
نرخ تورم 11.63 2019-08
نرخ بهره 13.25 2019-09
موازنه تجاری -337463 2019-07
حساب جاری -3242 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2019-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.5 2018-12
بودجه دولت -6.6 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.39 2019-07
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 313 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13100711 2018-12
تولید ناخالص ملی 13793368 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1197 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4928 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2336888 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 343183 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1666187 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 344832 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7423177 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1591112 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2017-12
افراد شاغل 62230 2017-12
جمعیت 212 2018-12
هزینه زندگی خانواده 29700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 13500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 28700 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 11.63 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 256 2019-08
اندازه اصل تورم 8.2 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 284 2018-12
قیمت تولید 275 2019-08
قیمت صادرات 808 2019-03
قیمت واردات 1328 2019-03
CPI مسکن آب و برق 125 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 236 2019-08
تورم مواد غذایی 10.68 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 1.38 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 13.56 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 13.25 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 13.85 2019-07
عرضه پول M0 6446994 2019-07
عرضه پول M1 14407057 2019-07
عرضه پول M2 17351910 2019-07
عرضه پول M3 21235085 2019-07
نرخ بهره سپرده 9.23 2019-06
ذخایر ارزی 15144 2019-07
وام به بخش خصوصی 5069760 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -337463 2019-07
حساب جاری -3242 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2019-06
صادرات 300875 2019-07
واردات 638338 2019-07
بدهی خارجی 106312 2019-06
رابطه مبادله 60.8 2019-03
حواله 5747 2019-06
ذخایر طلا 64.63 2019-09
گردش سرمایه -406 2019-06
تولید نفت خام 87 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 179 2019-07
شاخص تروریسم 8.18 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.5 2018-12
بودجه دولت -6.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -2260 2018-12
هزینه های دولت 1587677 2018-12
درآمدهای دولت 5228 2018-12
ارزیابی اعتبار 19.09
هزینه های مالی 7488 2018-12
بدهی های دولت 31785 2019-06
مخارج نظامی 12686 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -4.94 2019-06
تولید صنعتی -5.04 2019-06
تغییرات موجودی انبار 217127 2018-12
سرعت اینترنت 2327 2017-03
آدرس های IP 2921934 2017-03
تولید سیمان 2910 2019-06
شاخص رقابتی 51.08 2018-12
رتبه رقابتی 107 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 136 2018-12
تولید الکتریسیته 7699 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.49 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.39 2019-07
هزینه های مصرف کننده 11101050 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 688377 2019-07
قیمت گازوئیل 0.74 2019-08
اعتبار بخش خصوصی 5991800 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاکستان - شاخص های اقتصادی.