بازارها گذشته مرجع
پول 164 2020-10
بازار سهام 40677 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.63 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.91 2019-12
نرخ بیکاری 4.1 2019-12
نرخ تورم 8.21 2020-08
نرخ بهره 7 2020-09
موازنه تجاری -284315 2020-08
حساب جاری -282 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2019-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.8 2019-12
بودجه دولت -5.8 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.04 2020-09
نرخ مالیات شرکت 29 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 312263 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 6479 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 297497 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.91 2019-12
تولید ناخالص داخلی 278 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13570459 2019-12
تولید ناخالص ملی 14435379 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1829962 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1186 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4690 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2362209 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 318064 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1663118 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 349684 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7803812 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1643625 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2019-12
افراد شاغل 61710 2018-12
جمعیت 219 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.21 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136 2020-08
اندازه اصل تورم 5.6 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 313 2019-12
قیمت تولید 145 2020-08
قیمت صادرات 831 2020-06
قیمت واردات 1352 2020-06
CPI مسکن آب و برق 132 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 139 2020-08
تورم مواد غذایی 17.8 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 7.01 2020-07
عرضه پول M0 7704254 2020-07
عرضه پول M1 17158748 2020-07
عرضه پول M2 20529755 2020-07
عرضه پول M3 24854203 2020-07
نرخ بهره سپرده 5.95 2020-07
ذخایر ارزی 16943 2020-05
وام به بخش خصوصی 5343636 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -284315 2020-08
حساب جاری -282 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2019-06
صادرات 265537 2020-08
واردات 549852 2020-08
بدهی خارجی 112858 2020-06
رابطه مبادله 61.4 2020-06
حواله 6122 2020-06
ذخایر طلا 64.6 2020-06
گردش سرمایه -1697 2020-06
تولید نفت خام 85 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 120 2020-05
شاخص تروریسم 7.89 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.8 2019-12
بودجه دولت -5.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -3445 2019-12
هزینه های دولت 1661397 2019-12
درآمدهای دولت 4901 2019-12
ارزیابی اعتبار 25 2020-09
هزینه های مالی 8346 2019-12
بدهی های دولت 34489 2020-05
مخارج نظامی 12686 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 4.33 2020-07
تولید صنعتی -7.7 2020-06
تغییرات موجودی انبار 213321 2019-12
سرعت اینترنت 2327 2017-03
آدرس های IP 2921934 2017-03
تولید سیمان 4100 2020-07
شاخص رقابتی 51.36 2019-12
رتبه رقابتی 110 2019-12
شاخص فساد مالی 32 2019-12
رتبه فساد مالی 120 2019-12
آسانی کسب و کار 108 2019-12
تولید الکتریسیته 8677 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.22 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.04 2020-09
هزینه های مصرف کننده 11101050 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 678223 2020-05
قیمت گازوئیل 0.63 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 6258898 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 312263 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 6479 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 297497 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاکستان - شاخص های اقتصادی.