بازارها گذشته مرجع
پول 154 2020-01
بازار سهام 42380 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.08 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 2019-12
نرخ بیکاری 5.7 2017-12
نرخ تورم 12.42 2019-12
نرخ بهره 13.25 2019-12
موازنه تجاری -316766 2019-12
حساب جاری -661 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2019-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.5 2018-12
بودجه دولت -5.8 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.92 2019-11
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 313 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13100711 2018-12
تولید ناخالص ملی 13793368 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1197 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4928 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2336888 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 343183 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1666187 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 344832 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7423177 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1591112 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2017-12
افراد شاغل 61710 2018-12
جمعیت 212 2018-12
هزینه زندگی خانواده 29700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 13500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 28700 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 12.42 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 263 2019-12
اندازه اصل تورم 8.2 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 284 2018-12
قیمت تولید 278 2019-12
قیمت صادرات 830 2019-09
قیمت واردات 1371 2019-09
CPI مسکن آب و برق 241 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 238 2019-12
تورم مواد غذایی 16.88 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.29 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 12.3 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 13.25 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 13.28 2019-11
عرضه پول M0 6698702 2019-12
عرضه پول M1 14702006 2019-11
عرضه پول M2 17778928 2019-11
عرضه پول M3 21839880 2019-11
نرخ بهره سپرده 10.32 2019-10
ذخایر ارزی 16003 2019-11
وام به بخش خصوصی 6006671 2019-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -316766 2019-12
حساب جاری -661 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2019-06
صادرات 312420 2019-12
واردات 612215 2019-12
بدهی خارجی 106891 2019-09
رابطه مبادله 60.6 2019-09
حواله 5918 2019-12
ذخایر طلا 64.63 2019-12
گردش سرمایه -3516 2019-12
تولید نفت خام 92 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 487 2019-12
شاخص تروریسم 7.89 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.5 2018-12
بودجه دولت -5.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -2260 2018-12
هزینه های دولت 1587677 2018-12
درآمدهای دولت 5228 2018-12
ارزیابی اعتبار 25 2020-01
هزینه های مالی 7488 2018-12
بدهی های دولت 32131 2019-11
مخارج نظامی 12686 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -4.61 2019-11
تولید صنعتی 128 2019-11
تغییرات موجودی انبار 217127 2018-12
سرعت اینترنت 2327 2017-03
آدرس های IP 2921934 2017-03
تولید سیمان 3546 2019-11
شاخص رقابتی 51.36 2019-12
رتبه رقابتی 110 2019-12
شاخص فساد مالی 32 2019-12
رتبه فساد مالی 120 2019-12
آسانی کسب و کار 108 2019-12
تولید الکتریسیته 13482 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.09 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.92 2019-11
هزینه های مصرف کننده 11101050 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 699864 2019-12
قیمت گازوئیل 0.74 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 6232764 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاکستان - شاخص های اقتصادی.