بازارها گذشته مرجع
پول 166 2020-07
بازار سهام 35051 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.65 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.91 2019-12
نرخ بیکاری 4.1 2019-12
نرخ تورم 8.59 2020-06
نرخ بهره 7 2020-06
موازنه تجاری -234361 2020-05
حساب جاری -736 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2019-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.8 2019-12
بودجه دولت -5.8 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.45 2020-05
نرخ مالیات شرکت 29 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 221896 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 4551 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 113623 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.91 2019-12
تولید ناخالص داخلی 278 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13570459 2019-12
تولید ناخالص ملی 14435379 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1829962 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1197 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4928 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2362209 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 318064 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1663118 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 349684 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7803812 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1643625 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2019-12
افراد شاغل 61710 2018-12
جمعیت 219 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.59 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 2020-06
اندازه اصل تورم 6.3 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 313 2019-12
قیمت تولید 136 2020-06
قیمت صادرات 855 2019-12
قیمت واردات 1387 2019-12
CPI مسکن آب و برق 128 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123 2020-06
تورم مواد غذایی 14.6 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 11.19 2020-03
عرضه پول M0 7114115 2020-04
عرضه پول M1 15798526 2020-03
عرضه پول M2 19064231 2020-03
عرضه پول M3 23160488 2020-03
نرخ بهره سپرده 9.12 2020-04
ذخایر ارزی 18881 2020-02
وام به بخش خصوصی 5296474 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -234361 2020-05
حساب جاری -736 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2019-06
صادرات 223486 2020-05
واردات 457847 2020-05
بدهی خارجی 109949 2020-03
رابطه مبادله 61.7 2019-12
حواله 5627 2020-03
ذخایر طلا 64.6 2020-03
گردش سرمایه -360 2020-03
تولید نفت خام 85 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 289 2020-02
شاخص تروریسم 7.89 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.8 2019-12
بودجه دولت -5.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -3445 2019-12
هزینه های دولت 1661397 2019-12
درآمدهای دولت 4901 2019-12
ارزیابی اعتبار 25 2020-06
هزینه های مالی 8346 2019-12
بدهی های دولت 33421 2020-02
مخارج نظامی 12686 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -42.11 2020-04
تولید صنعتی -41.89 2020-04
تغییرات موجودی انبار 213321 2019-12
سرعت اینترنت 2327 2017-03
آدرس های IP 2921934 2017-03
تولید سیمان 3276 2020-04
شاخص رقابتی 51.36 2019-12
رتبه رقابتی 110 2019-12
شاخص فساد مالی 32 2019-12
رتبه فساد مالی 120 2019-12
آسانی کسب و کار 108 2019-12
تولید الکتریسیته 8677 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -22.13 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.45 2020-05
هزینه های مصرف کننده 11101050 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 706132 2020-02
قیمت گازوئیل 0.6 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 6247227 2020-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 221896 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 4551 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 113623 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاکستان - شاخص های اقتصادی.