بازارها گذشته مرجع
پول 162 2021-07
بازار سهام 47849 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.86 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.94 2021-12
نرخ بیکاری 4.4 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 12.62 2021-07
نرخ تورم 9.7 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 27875999 2021-07
نرخ بهره 7 2021-07
موازنه تجاری -562924 2021-06
حساب جاری -2482 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 2020-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87 2020-12
بودجه دولت -8.1 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.68 2021-05
نرخ مالیات شرکت 29 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
موارد کروناویروس 1015827 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 23133 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 903484 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.94 2021-12
تولید ناخالص داخلی 264 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13777357 2020-12
تولید ناخالص ملی 15262040 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1910389 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1168 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4623 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2502181 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 340146 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1667362 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 309823 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8041169 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1588101 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2020-12
افراد شاغل 61710 2018-12
جمعیت 221 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 12.62 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 27875999 2021-07
موارد کروناویروس 1015827 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 23133 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 903484 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.7 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 145 2021-06
اندازه اصل تورم 6.7 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 346 2020-12
قیمت تولید 164 2021-06
قیمت صادرات 909 2021-03
قیمت واردات 1472 2021-03
CPI مسکن آب و برق 140 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 144 2021-06
تورم مواد غذایی 10.48 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.24 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 20.85 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2021-07
نرخ بهره بین بانکی 7.57 2021-05
عرضه پول M0 8608600 2021-06
عرضه پول M1 18935249 2021-05
عرضه پول M2 22475750 2021-05
عرضه پول M3 26616271 2021-05
نرخ بهره سپرده 5.52 2021-04
ذخایر ارزی خارجی 22690 2021-04
وام به بخش خصوصی 5549474 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -562924 2021-06
حساب جاری -2482 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 2020-06
صادرات 421633 2021-06
واردات 984557 2021-06
بدهی خارجی 116309 2021-03
رابطه مبادله 61.8 2021-03
حواله 7957 2021-06
ذخایر طلا 64.65 2021-03
گردش سرمایه -6463 2021-06
تولید نفت خام 83 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 158 2021-04
شاخص تروریسم 7.54 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87 2020-12
بودجه دولت -8.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -3376 2020-12
هزینه های دولت 1692596 2020-12
درآمدهای دولت 6272 2020-12
ارزیابی اعتبار 25 2021-07
هزینه های مالی 9648 2020-12
بدهی های دولت 37998 2021-05
مخارج نظامی 10097 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 36.5 2021-05
تولید صنعتی 36.84 2021-05
تغییرات موجودی انبار 220438 2020-12
سرعت اینترنت 2327 2017-03
آدرس های IP 2921934 2017-03
تولید سیمان 3292 2021-05
شاخص رقابتی 51.36 2019-12
رتبه رقابتی 110 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2020-12
رتبه فساد مالی 124 2020-12
آسانی کسب و کار 108 2019-12
تولید الکتریسیته 14518 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.98 2021-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.68 2021-05
هزینه های مصرف کننده 11242554 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 858594 2021-05
قیمت گازوئیل 0.73 2021-07
اعتبار بخش خصوصی 6603982 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاکستان - شاخص های اقتصادی.