25/10/2018 واقعی قبلی توافق
06:30 AM
PS
موازنه تجاری AUG $-396.8M
31/10/2018 واقعی قبلی توافق
09:30 AM
PS
PPI (سالانه) SEP 2.6%
04/11/2018 واقعی قبلی توافق
01:30 AM
PS
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -17.9%
09/11/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
PS
نرخ بیکاری Q3 32.4%
14/11/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
PS
نرخ تورم (سالانه) OCT -0.09%


فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.