25/03/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
PS
موازنه تجاری JAN $-420M $-395.2M
27/03/2019 واقعی قبلی
06:35 AM
PS
حساب جاری Q4 $-444.7M
01/04/2019 واقعی قبلی
07:55 AM
PS
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -0.5%
04/04/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
PS
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 1.6%
14/04/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
PS
نرخ تورم (سالانه) MAR 0.44%
21/04/2019 واقعی قبلی
06:50 AM
PS
موازنه تجاری FEB $-420M


فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.