24/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
PS
موازنه تجاری NOV $-486.6M $-491.8M $ -430M
15/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
PS
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.30%
08:00 AM
PS
نرخ بیکاری Q4 27% 24%

فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.