10/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PS
نرخ بیکاری Q2 25%
13/08/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PS
نرخ تورم (سالانه) JUL -1.95%
25/08/2020 واقعی قبلی
PS
موازنه تجاری APR $-335.3M
PS
موازنه تجاری MAY
PS
موازنه تجاری JUN


فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.