12/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PS
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.58%
13/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PS
نرخ بیکاری Q4 24.6%
23/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
PS
موازنه تجاری DEC $-378.1M


فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فلسطین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.