بازارها گذشته مرجع
پول 3.51 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.8 2020-12
نرخ بیکاری 2.7 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 1.7 2021-09
نرخ تورم 3.3 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 154710 2021-09
نرخ بهره 3 2021-09
موازنه تجاری 6416 2020-12
حساب جاری 5741 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2020-12
بودجه دولت -8.1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 2021-12
موارد کروناویروس 19278 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 225 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 10312 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.8 2020-12
تولید ناخالص داخلی 23.59 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2347 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4101 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.7 2020-12
حداقل دستمزد 141 2020-12
جمعیت 8.95 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 1.7 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 154710 2021-09
موارد کروناویروس 19278 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 225 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 10312 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.3 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 158 2021-06
تورم مواد غذایی 4.9 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2021-09
نرخ بهره سپرده 0.88 2019-12
ذخایر ارزی خارجی 2423 2021-02
میزان رشد وام 4.3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6416 2020-12
حساب جاری 5741 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.9 2020-12
صادرات 8204 2020-12
واردات 1789 2020-12
ذخایر طلا 1.96 2021-06
گردش سرمایه -2986 2020-12
تولید نفت خام 38 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 110 2020-12
شاخص تروریسم 0.69 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2020-12
بودجه دولت -8.1 2020-12
ارزیابی اعتبار 27 2021-09
مخارج نظامی 87 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 14.4 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.4 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2021-01

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7028 2017-03
آدرس های IP 3633 2017-03
شاخص فساد مالی 27 2020-12
رتبه فساد مالی 142 2020-12
آسانی کسب و کار 120 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاپوآ گینه نو - شاخص های اقتصادی.