ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - پاپوآ گینه نو - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
S&PB- Negative Jun 03 2021
S&PB- Negative Watch Apr 30 2021
Moody'sB2 Negative Apr 19 2021
S&PB- Stable Apr 29 2020
Moody'sB2 Stable Feb 15 2019
S&PB Stable Apr 16 2018
Moody'sB2 Negative Mar 23 2018
Moody'sB2 Stable Apr 25 2016
Moody'sB1 Negative Watch Feb 25 2016
S&PB+ Negative Oct 08 2015
Moody'sB1 Negative May 18 2015
S&PB+ Stable Oct 29 2012
S&PB+ Negative Jan 27 2012
S&PB+ Stable Sep 13 2007
S&PB Stable Dec 06 2005
S&PB Positive Dec 21 2004
S&PB Stable Dec 21 2003
S&PB Negative Oct 08 2002
S&PB Stable Aug 06 2001
S&PB+ Negative Mar 21 2001
S&PB+ Stable Jun 29 2000
S&PB+ Negative Sep 01 1999
S&PB+ Negative Watch Jul 26 1999
S&PB+ Stable Jan 25 1999
Moody'sB1 Stable Dec 31 1998