قیمت سهام
7,410.00
تغییر روزانه
0.82%
سالیانه
56.96%

قیمت روز سال
Aeroflot 27.14 0.14 0.52% -59.37%
Icl Group Ltd 3,333.00 50.00 1.52% 40.63%
Israel Corporation Ltd 164,380.00 4,880.00 3.06% 59.59%
PhosAgro 7,410.00 60.00 0.82% 56.96%
UPL 788.90 21.40 2.79% 1.26%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%