قیمت سهام
3,635.00
تغییر روزانه
4.60%
سالیانه
-11.02%

قیمت روز سال
Chelyabinskiy 3,635.00 160.00 4.60% -11.02%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%