قیمت سهام
57,260.00
تغییر روزانه
-0.38%
سالیانه
88.36%

قیمت روز سال
Korporatsiya Vsmpo Avisma 57,260.00 -220.00 -0.38% 88.36%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%