قیمت سهام
298.70
تغییر روزانه
1.10%
سالیانه
12.62%

قیمت روز سال
Raspadskaya 298.70 3.25 1.10% 12.62%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%