03/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
QA
Qatar Financial Centre PMI NOV 52.5 51.5
11/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
QA
نرخ تورم (سالانه) NOV -2.39%
27/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
QA
موازنه تجاری NOV QAR7.1B
31/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
QA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 -6.4%
07:00 AM
QA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -6.1%


قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی

قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.