28/09/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
QA
موازنه تجاری AUG QAR6.3B
30/09/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
QA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -1.4%
07:00 AM
QA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 0.9%
05/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
QA
Qatar Financial Centre PMI SEP 57.3
11/10/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
QA
نرخ تورم (سالانه) SEP -4.05%


قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی

قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.