18/11/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
QA
نرخ تورم (سالانه) OCT -0.8% 0.1%
28/11/2019 واقعی قبلی
05:45 AM
QA
موازنه تجاری OCT QAR12.9B
10:50 AM
QA
رشد کل اعتبار (سالانه) SEP 8.3%
10:50 AM
QA
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 SEP -5.1%
11/12/2019 واقعی قبلی
07:45 AM
QA
تصمیم نرخ بهره 4.25%
13/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
QA
نرخ تورم (سالانه) NOV -0.8%


قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی

قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.