بازارها گذشته مرجع
پول 3.64 2021-09
بازار سهام 11314 2021-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.05 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.5 2021-03
نرخ بیکاری 0.1 2020-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 160 2021-09
نرخ تورم 2.95 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4696753 2021-09
نرخ بهره 2.5 2021-07
موازنه تجاری 19198 2021-08
حساب جاری 9098 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.8 2020-12
بودجه دولت -2.1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 10 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
موارد کروناویروس 236123 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 605 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 219799 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.5 2021-03
تولید ناخالص داخلی 146 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 56262 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 59924 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85266 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 161660 2021-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 438 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 19396 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 12754 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 62866 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13279 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13238 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 5149 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1410 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.1 2020-06
جمعیت 2.88 2020-12
افراد شاغل 2161793 2020-06
حداقل دستمزد 1000 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 160 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4696753 2021-09
موارد کروناویروس 236123 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 605 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 219799 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.95 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.03 2021-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 75.1 2017-12
CPI مسکن آب و برق 87.38 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2021-08
تورم مواد غذایی 1.33 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2021-07
قیمت تولید 76 2021-07
تغییر قیمت تولید کننده 94.9 2021-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2021-07
عرضه پول M0 113043 2021-07
عرضه پول M1 170841 2021-07
عرضه پول M2 610206 2021-07
ترازنامه بانک 1776719 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 205575 2021-07
نرخ بهره سپرده 1 2021-07
ترازنامه بانک مرکزی 276978 2021-07
میزان رشد وام 12.1 2021-08
نرخ بهره معکوس 1 2021-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 19198 2021-08
حساب جاری 9098 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2020-12
صادرات 27296 2021-08
واردات 8098 2021-08
گردش سرمایه -6376 2021-03
ذخایر طلا 59.83 2021-06
تولید نفت خام 1362 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2507 2021-09
شاخص تروریسم 0.01 2019-12
ورود توریست 2137 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.8 2020-12
بودجه دولت -2.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -11268 2020-12
هزینه های دولت 118535 2019-12
درآمدهای دولت 214749 2019-12
هزینه های مالی 208418 2019-12
ارزیابی اعتبار 85 2021-09

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 13710 2017-03
آدرس های IP 327042 2017-03
ثبت خودرو 5440 2021-07
شاخص رقابتی 72.87 2019-12
رتبه رقابتی 29 2019-12
شاخص فساد مالی 63 2020-12
رتبه فساد مالی 30 2020-12
آسانی کسب و کار 77 2019-12
تولید صنعتی -4.9 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.7 2020-08
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.2 2021-08

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 157900 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 738327 2021-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 2020-03
قیمت گازوئیل 0.56 2021-08

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 757 2020-09
شاخص مسکن 218 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قطر - شاخص های اقتصادی.