گذشته قبلی
پول 3.65 3.64
بازار سهام 12858 12676 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2.6 در صد
نرخ بیکاری 0.1 0.1 در صد
نرخ تورم 4.66 4.42 در صد
نرخ بهره 2.5 2.5 در صد
موازنه تجاری 26670 22410 QAR - میلیون
حساب جاری 41587 28180 QAR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.8 65.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -2.1 1 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 10 10 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 0 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 0.1 0.1 در صد
جمعیت 2.88 2.71 میلیون
افراد شاغل 2161793 2169295
حداقل دستمزد 1000 750 QAR / ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 4.66 4.42 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 101 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 75.1 69.4 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 91.59 90.74 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 110 امتیاز
تورم مواد غذایی 3.59 3.44 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.29 0.58 در صد
قیمت تولید 93.32 92.7 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 62.9 82.8 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 233 232 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 6814656 6805865 دوزها
موارد کروناویروس 366343 366179 افراد
مرگ و میر کروناویروس 677 676 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 2.5 2.5 در صد
عرضه پول M0 102722 109665 QAR - میلیون
عرضه پول M1 161095 162280 QAR - میلیون
عرضه پول M2 632923 630916 QAR - میلیون
ترازنامه بانک 1832461 1817898 QAR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 210480 210395 QAR - میلیون
نرخ بهره سپرده 1 1 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 272098 278984 QAR - میلیون
میزان رشد وام 4.3 5.6 در صد
نرخ بهره معکوس 1.75 1.75 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 26670 22410 QAR - میلیون
حساب جاری 41587 28180 QAR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 36713 31876 QAR - میلیون
واردات 10043 9466 QAR - میلیون
گردش سرمایه -15077 -9603 QAR - میلیون
ذخایر طلا 56.73 58.27 تن
تولید نفت خام 1317 1307 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2507 -724 QAR - میلیون
شاخص تروریسم 0.01 0.03
ورود توریست 582 2137 هزار
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.8 65.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -2.1 1 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -11268 6331 QAR - میلیون
هزینه های دولت 122836 117632 QAR - میلیون
درآمدهای دولت 171187 214749 QAR - میلیون
هزینه های مالی 182454 208418 QAR - میلیون
ارزیابی اعتبار 85
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 13710 11895 KBps
آدرس های IP 327042 331179 IP
ثبت خودرو 6984 5440
شاخص رقابتی 72.87 71.02 امتیاز
رتبه رقابتی 29 30
شاخص فساد مالی 63 63 امتیاز
رتبه فساد مالی 31 30
آسانی کسب و کار 77 83
تولید صنعتی -11.08 3.36 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -20.23 6.03 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 63.6 61.8 امتیاز
تولید صنعتی 2.31 2.39 در صد
استخراج معدن -13.74 3.63 در صد
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 136549 150673 QAR - میلیون
اعتبار بخش خصوصی 775990 772668 QAR - میلیون
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 185 امتیاز
قیمت گازوئیل 0.55 0.55 USD / لیتر
گذشته قبلی
جواز ساختمان 736 626
شاخص مسکن 218 217 امتیاز


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قطر - شاخص های اقتصادی.