ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - جمهوری کنگو - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
S&PCCC+ Stable Sep 04 2020
S&PB- Negative Apr 08 2020
FitchCCC N/A Mar 27 2019
Moody'sCaa2 Stable Oct 12 2018
S&PB- Stable Sep 21 2018
Moody'sB3 Negative Dec 08 2017
FitchCC N/A Sep 06 2017
S&PCCC+ Stable Sep 05 2017
S&PCCC+ Stable Aug 04 2017
Moody'sCaa2 Negative Jul 28 2017
S&PCCC Negative Watch Jul 07 2017
Moody'sB3 Negative Oct 04 2016
FitchCCC N/A Aug 11 2016
S&PB- Stable Aug 09 2016
FitchRD N/A Aug 03 2016
S&PSD N/A Aug 02 2016
Moody'sB3 Negative Watch Aug 01 2016
FitchC N/A Jul 28 2016
Moody'sB2 Negative Apr 29 2016
S&PB- Stable Mar 25 2016
Moody'sB1 Negative Watch Mar 04 2016
FitchB Negative Mar 04 2016
Moody'sBa3 Negative Nov 13 2015
FitchB+ Negative Sep 18 2015
S&PB Stable Feb 09 2015
S&PB+ Stable Oct 22 2013
FitchB+ Stable Oct 11 2013
Moody'sBa3 Stable Oct 11 2013