نرخ ارز

0.11

تغییر روزانه:

-1.28%

سالیانه:

-80.77%