21/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
RS
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.9%
11:00 AM
RS
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.5%
12:00 PM
RS
حساب جاری DEC $-288M
28/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
RS
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 8.3%
11:00 AM
RS
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 13.1%
11:00 AM
RS
نرخ بیکاری Q4 9.5%
02/03/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
RS
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 4.8%
12/03/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
RS
موازنه تجاری JAN $-1052.3M
11:00 AM
RS
نرخ تورم (سالانه) FEB
11:00 AM
RS
نرخ تورم (ماهانه) FEB
11:00 AM
RS
تصمیم نرخ بهره


صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.