29/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
RS
موازنه تجاری OCT $-428M
11:00 AM
RS
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 1.6%
11:00 AM
RS
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 7.3%
11:00 AM
RS
نرخ بیکاری Q3 10.3%
02/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
RS
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 2.9%
12/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
RS
نرخ تورم (سالانه) NOV 1%
11:00 AM
RS
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.1%
11:00 AM
RS
تصمیم نرخ بهره 2.25%


صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.