05/08/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
PPI (سالانه) JUL 0.8% -2.7%
12/08/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
نرخ تورم (سالانه) JUL 1.6%
10:00 AM
RS
نرخ تورم (ماهانه) JUL 0.6%
13/08/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
تصمیم نرخ بهره 1.25%
14/08/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
جواز ساختمان JUN 1343
11:00 AM
RS
حساب جاری JUN $-58M
31/08/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
RS
موازنه تجاری JUL $-445.1M
10:00 AM
RS
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 5%
10:00 AM
RS
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUL 2.6%
10:00 AM
RS
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL 11.5%
10:00 AM
RS
نرخ بیکاری Q2 9.7%


صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

صربستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.