بازارها گذشته مرجع
پول 106 2019-08
بازار سهام 751 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-03
نرخ بیکاری 12.1 2019-03
نرخ تورم 1.6 2019-07
نرخ بهره 2.5 2019-08
موازنه تجاری -394 2019-06
حساب جاری -366 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.5 2018-12
بودجه دولت 0.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 50.51 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 892631 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 221776 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6880 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16035 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 46873 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32560 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 201342 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 106146 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 141746 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.1 2019-03
افراد شاغل 2810500 2019-03
افراد بیکار 527 2019-06
دستمزد 55380 2019-05
حداقل دستمزد 308 2019-06
جمعیت 7 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 47.4 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 54.4 2018-12
هزینه های کار 112 2019-05
نرخ بیکاری جوانان 32 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 198 2019-07
CPI مسکن آب و برق 213 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 178 2019-07
تورم مواد غذایی 2.1 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 2.03 2019-08
عرضه پول M0 186143 2019-06
ذخایر ارزی 12758 2019-07
نرخ بهره سپرده 1.5 2019-08
نرخ وام 4.25 2019-05
وام به بخش خصوصی 1097662 2019-06
عرضه پول M1 773513 2019-06
عرضه پول M2 1031002 2019-06
عرضه پول M3 2609109 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -394 2019-06
حساب جاری -366 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
صادرات 1674 2019-06
واردات 2116 2019-06
بدهی خارجی 26517 2018-09
گردش سرمایه -299 2019-06
ذخایر طلا 20.7 2019-06
تولید نفت خام 16 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 391 2019-06
شاخص تروریسم 0.23 2017-12
ورود توریست 184145 2019-06
فروش اسلحه 2 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.5 2018-12
بودجه دولت 0.6 2018-12
بدهی های دولت 2777492 2019-06
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های دولت 207890 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41 2018-12
مخارج نظامی 813 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.05 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -6.1 2019-06
تولید صنعتی 3.8 2019-02
سرعت اینترنت 11086 2017-03
آدرس های IP 1302521 2017-03
شاخص رقابتی 60.88 2018-12
رتبه رقابتی 65 2018-12
شاخص فساد مالی 39 2018-12
رتبه فساد مالی 87 2018-12
آسانی کسب و کار 48 2018-12
تولید فولاد 171 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.1 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1052007 2019-06
هزینه های مصرف کننده 821100 2019-03
قیمت گازوئیل 1.47 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.5 2019-04
مسکن سازی گذشته مرجع
نرخ مالکیت مسکن 82 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: صربستان - شاخص های اقتصادی.