بازارها گذشته مرجع
پول 105 2019-12
بازار سهام 775 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 2019-09
نرخ بیکاری 9.5 2019-09
نرخ تورم 1.5 2019-11
نرخ بهره 2.25 2019-12
موازنه تجاری -588 2019-10
حساب جاری -184 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.5 2018-12
بودجه دولت 0.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 2019-09
تولید ناخالص داخلی 50.51 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1004136 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317782 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 6880 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16035 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 76887 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 61500 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 203136 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 112424 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 163612 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.5 2019-09
افراد شاغل 2938700 2019-09
افراد بیکار 501 2019-10
دستمزد 53698 2019-09
حداقل دستمزد 308 2019-06
جمعیت 7 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 49.6 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 54.8 2019-09
هزینه های کار 106 2019-09
رشد دستمزد 8.7 2019-08
نرخ بیکاری جوانان 24.4 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 198 2019-11
CPI مسکن آب و برق 214 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 178 2019-11
تورم مواد غذایی 2 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.25 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 1.68 2019-12
عرضه پول M0 190750 2019-10
ذخایر ارزی 13465 2019-11
نرخ بهره سپرده 1 2019-12
نرخ وام 3.5 2019-11
وام به بخش خصوصی 1139585 2019-10
عرضه پول M1 835440 2019-10
عرضه پول M2 1099446 2019-10
عرضه پول M3 2711908 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -588 2019-10
حساب جاری -184 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
صادرات 1779 2019-10
واردات 2367 2019-10
بدهی خارجی 27817 2019-06
گردش سرمایه -105 2019-09
ذخایر طلا 21.26 2019-12
تولید نفت خام 16 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 263 2019-09
شاخص تروریسم 0.12 2018-12
ورود توریست 195173 2019-09
فروش اسلحه 2 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.5 2018-12
بودجه دولت 0.6 2018-12
بدهی های دولت 2818120 2019-10
ارزیابی اعتبار 45 2019-12
هزینه های دولت 231804 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41 2018-12
مخارج نظامی 813 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.05 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.5 2019-10
تولید صنعتی 1.5 2019-10
سرعت اینترنت 11086 2017-03
آدرس های IP 1302521 2017-03
شاخص رقابتی 60.85 2019-12
رتبه رقابتی 72 2019-12
شاخص فساد مالی 39 2018-12
رتبه فساد مالی 87 2018-12
آسانی کسب و کار 44 2019-12
تولید فولاد 160 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.4 2019-10
تسهیلات اعتباری خریدار 1095428 2019-10
هزینه های مصرف کننده 936774 2019-09
قیمت گازوئیل 1.4 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.8 2019-10
مسکن سازی گذشته مرجع
نرخ مالکیت مسکن 84.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: صربستان - شاخص های اقتصادی.