بازارها گذشته مرجع
پول 97.48 2021-03
بازار سهام 744 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.4 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.3 2020-12
نرخ بیکاری 9.9 2020-12
نرخ تورم 1.1 2021-01
نرخ بهره 1 2021-02
موازنه تجاری -683 2020-12
حساب جاری -21.2 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52 2019-12
بودجه دولت 0.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
موارد کروناویروس 462728 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 4459 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 29931 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.4 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.3 2020-12
تولید ناخالص داخلی 51.41 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1311669 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 355562 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7213 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18180 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 91922 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 82934 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 266551 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 136698 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 221770 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.9 2020-12
افراد شاغل 2920900 2020-12
افراد بیکار 491 2020-12
دستمزد 66092 2020-12
حداقل دستمزد 366 2021-03
جمعیت 6.96 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 49.7 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55.1 2020-12
هزینه های کار 109 2020-11
رشد دستمزد 8.2 2020-11
نرخ بیکاری جوانان 32.4 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 202 2021-01
CPI مسکن آب و برق 224 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 170 2021-01
تورم مواد غذایی 1.9 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده -1.9 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2021-02
نرخ بهره بین بانکی 0.88 2021-03
عرضه پول M0 260604 2021-01
ذخایر ارزی 13603 2021-01
نرخ بهره سپرده 0.1 2021-02
نرخ وام 1.9 2021-01
وام به بخش خصوصی 1254133 2021-01
عرضه پول M1 1186006 2021-01
عرضه پول M2 1509212 2021-01
عرضه پول M3 3327715 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -683 2020-12
حساب جاری -21.2 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2019-12
صادرات 1906 2020-12
واردات 2589 2020-12
بدهی خارجی 28418 2019-12
گردش سرمایه 140 2020-12
ذخایر طلا 35.47 2020-12
تولید نفت خام 15 2020-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 766 2020-12
شاخص تروریسم 0.06 2019-12
ورود توریست 26851 2020-11
فروش اسلحه 27 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52 2019-12
بودجه دولت 0.2 2019-12
بدهی های دولت 3135702 2020-12
ارزیابی اعتبار 46 2021-03
هزینه های دولت 278897 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.3 2019-12
مخارج نظامی 813 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.05 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 2.5 2021-01
تولید صنعتی 4.1 2020-09
سرعت اینترنت 11086 2017-03
آدرس های IP 1302521 2017-03
شاخص رقابتی 60.85 2019-12
رتبه رقابتی 72 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2020-12
رتبه فساد مالی 94 2020-12
آسانی کسب و کار 44 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.5 2020-12
استخراج معدن 0.5 2020-09
تولید فولاد 119 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 2021-01
تسهیلات اعتباری خریدار 1244766 2021-01
هزینه های مصرف کننده 948574 2020-12
قیمت گازوئیل 1.48 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.8 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2172 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 84.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 462728 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 4459 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 29931 2021-03
تختخوابهای ICU 456 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: صربستان - شاخص های اقتصادی.