بازارها گذشته مرجع
پول 99.75 2021-07
بازار سهام 768 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2021-03
نرخ بیکاری 12.8 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 80.39 2021-07
نرخ تورم 3.3 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5469960 2021-07
نرخ بهره 1 2021-07
موازنه تجاری -729 2021-05
حساب جاری -169 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52 2019-12
بودجه دولت 0.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
موارد کروناویروس 719462 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 7095 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 29931 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2021-03
تولید ناخالص داخلی 52.96 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1220112 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 295377 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 7197 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18210 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 62732 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 59461 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 268460 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 131360 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 207420 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.8 2021-03
افراد شاغل 2722200 2021-03
افراد بیکار 548 2021-05
دستمزد 64948 2021-04
حداقل دستمزد 366 2021-03
جمعیت 6.93 2020-12
سن بازنشستگی زنان 63.17 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65 2021-12
نرخ اشتغال 49.7 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55.1 2020-12
هزینه های کار 96.44 2021-04
رشد دستمزد 9.4 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 32.4 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 80.39 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5469960 2021-07
موارد کروناویروس 719462 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 7095 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 29931 2021-07
تختخوابهای ICU 456 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.3 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 208 2021-06
CPI مسکن آب و برق 228 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 180 2021-06
تورم مواد غذایی 1.2 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 9.4 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2021-07
نرخ بهره بین بانکی 0.88 2021-07
عرضه پول M0 263939 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 14092 2021-06
نرخ بهره سپرده 0.1 2021-07
نرخ وام 1.9 2021-06
وام به بخش خصوصی 1254456 2021-05
عرضه پول M1 1240232 2021-05
عرضه پول M2 1578902 2021-05
عرضه پول M3 3450626 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -729 2021-05
حساب جاری -169 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2019-12
صادرات 2014 2021-05
واردات 2743 2021-05
بدهی خارجی 30813 2020-12
گردش سرمایه 23 2021-04
ذخایر طلا 36.04 2021-03
تولید نفت خام 14 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 279 2021-05
شاخص تروریسم 0.06 2019-12
ورود توریست 31810 2021-02
فروش اسلحه 33 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52 2019-12
بودجه دولت 0.2 2019-12
بدهی های دولت 3191562 2021-01
ارزیابی اعتبار 46 2021-07
هزینه های دولت 260784 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.3 2019-12
مخارج نظامی 1086 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 36.55 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.65 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 9.4 2021-05
تولید صنعتی 11.1 2021-05
سرعت اینترنت 11086 2017-03
آدرس های IP 1302521 2017-03
شاخص رقابتی 60.85 2019-12
رتبه رقابتی 72 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2020-12
رتبه فساد مالی 94 2020-12
آسانی کسب و کار 44 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.5 2021-05
استخراج معدن -5.8 2021-05
تولید فولاد 119 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12 2021-05
تسهیلات اعتباری خریدار 1291894 2021-05
هزینه های مصرف کننده 851942 2021-03
قیمت گازوئیل 1.56 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 2021-02

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2001 2021-05
نرخ مالکیت مسکن 83.3 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: صربستان - شاخص های اقتصادی.