بازارها گذشته مرجع
پول 96.6 2021-05
بازار سهام 756 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2021-03
نرخ بیکاری 9.9 2020-12
نرخ تورم 1.8 2021-03
نرخ بهره 1 2021-04
موازنه تجاری -591 2021-03
حساب جاری -58.7 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52 2019-12
بودجه دولت 0.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
موارد کروناویروس 698518 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 6519 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 29931 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2021-03
تولید ناخالص داخلی 51.41 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1311669 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 355562 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7213 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18180 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 91922 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 82934 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 266551 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 136698 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 221770 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.9 2020-12
افراد شاغل 2920900 2020-12
افراد بیکار 514 2021-02
دستمزد 62280 2021-02
حداقل دستمزد 366 2021-03
جمعیت 6.93 2020-12
سن بازنشستگی زنان 63.17 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65 2021-12
نرخ اشتغال 49.7 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55.1 2020-12
هزینه های کار 108 2021-01
رشد دستمزد 5.3 2021-01
نرخ بیکاری جوانان 32.4 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 204 2021-03
CPI مسکن آب و برق 227 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 176 2021-03
تورم مواد غذایی 0.3 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 7.2 2021-04

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 54.6 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 3715103 2021-05
موارد کروناویروس 698518 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 6519 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 29931 2021-05
تختخوابهای ICU 456 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 0.87 2021-05
عرضه پول M0 256376 2021-03
ذخایر ارزی 14276 2021-03
نرخ بهره سپرده 0.1 2021-05
نرخ وام 1.9 2021-04
وام به بخش خصوصی 1255712 2021-03
عرضه پول M1 1186209 2021-03
عرضه پول M2 1514537 2021-03
عرضه پول M3 3384434 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -591 2021-03
حساب جاری -58.7 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2019-12
صادرات 2252 2021-03
واردات 2843 2021-03
بدهی خارجی 30813 2020-12
گردش سرمایه -64 2021-02
ذخایر طلا 35.47 2020-12
تولید نفت خام 15 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 232 2021-01
شاخص تروریسم 0.06 2019-12
ورود توریست 31810 2021-02
فروش اسلحه 33 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52 2019-12
بودجه دولت 0.2 2019-12
بدهی های دولت 3191562 2021-01
ارزیابی اعتبار 46 2021-05
هزینه های دولت 278897 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.3 2019-12
مخارج نظامی 1173 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.05 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 6.1 2021-03
تولید صنعتی 1.4 2021-02
سرعت اینترنت 11086 2017-03
آدرس های IP 1302521 2017-03
شاخص رقابتی 60.85 2019-12
رتبه رقابتی 72 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2020-12
رتبه فساد مالی 94 2020-12
آسانی کسب و کار 44 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.2 2021-02
استخراج معدن -3 2021-02
تولید فولاد 119 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.5 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1265592 2021-03
هزینه های مصرف کننده 948574 2020-12
قیمت گازوئیل 1.53 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 2021-02

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1516 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 83.3 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: صربستان - شاخص های اقتصادی.