بازارها گذشته مرجع
پول 105 2019-10
بازار سهام 749 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2019-06
نرخ بیکاری 10.3 2019-06
نرخ تورم 1.1 2019-09
نرخ بهره 2.5 2019-10
موازنه تجاری -422 2019-08
حساب جاری -153 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.5 2018-12
بودجه دولت 0.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی 50.51 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 953433 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 261309 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6880 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16035 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 54408 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 46146 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 200987 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 111901 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 155607 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.3 2019-06
افراد شاغل 2916500 2019-06
افراد بیکار 509 2019-08
دستمزد 55042 2019-07
حداقل دستمزد 308 2019-06
جمعیت 7 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 49.2 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 54.8 2019-06
هزینه های کار 112 2019-07
رشد دستمزد 9 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 24.4 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 197 2019-09
CPI مسکن آب و برق 214 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 177 2019-09
تورم مواد غذایی 1 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 1.99 2019-10
عرضه پول M0 188873 2019-08
ذخایر ارزی 13295 2019-09
نرخ بهره سپرده 1.25 2019-10
نرخ وام 3.75 2019-08
وام به بخش خصوصی 1118704 2019-08
عرضه پول M1 811843 2019-08
عرضه پول M2 1076461 2019-08
عرضه پول M3 2678819 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -422 2019-08
حساب جاری -153 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
صادرات 1502 2019-08
واردات 1923 2019-08
بدهی خارجی 27817 2019-06
گردش سرمایه -20 2019-08
ذخایر طلا 21.16 2019-09
تولید نفت خام 16 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 246 2019-08
شاخص تروریسم 0.23 2017-12
ورود توریست 237801 2019-08
فروش اسلحه 2 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.5 2018-12
بودجه دولت 0.6 2018-12
بدهی های دولت 2807003 2019-08
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های دولت 228497 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41 2018-12
مخارج نظامی 813 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.05 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.5 2019-08
تولید صنعتی 4.6 2019-07
سرعت اینترنت 11086 2017-03
آدرس های IP 1302521 2017-03
شاخص رقابتی 60.85 2019-12
رتبه رقابتی 72 2019-12
شاخص فساد مالی 39 2018-12
رتبه فساد مالی 87 2018-12
آسانی کسب و کار 48 2018-12
تولید فولاد 112 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.6 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 1073253 2019-08
هزینه های مصرف کننده 927837 2019-06
قیمت گازوئیل 1.4 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.4 2019-07
مسکن سازی گذشته مرجع
نرخ مالکیت مسکن 82 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: صربستان - شاخص های اقتصادی.