بازارها گذشته مرجع
پول 109 2020-02
بازار سهام 810 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 2019-09
نرخ بیکاری 9.5 2019-09
نرخ تورم 2 2020-01
نرخ بهره 2.25 2020-02
موازنه تجاری -1052 2019-12
حساب جاری -586 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.5 2018-12
بودجه دولت 0.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 2019-09
تولید ناخالص داخلی 50.51 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1004136 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317782 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 6880 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16035 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 76887 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 61500 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 203136 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 112424 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 163612 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.5 2019-09
افراد شاغل 2938700 2019-09
افراد بیکار 507 2019-12
دستمزد 56331 2019-11
حداقل دستمزد 308 2019-12
جمعیت 7 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 49.6 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 54.8 2019-09
هزینه های کار 107 2019-11
رشد دستمزد 10.3 2019-10
نرخ بیکاری جوانان 24.4 2019-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 200 2020-01
CPI مسکن آب و برق 217 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 178 2020-01
تورم مواد غذایی 2 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.25 2020-02
نرخ بهره بین بانکی 1.62 2020-02
عرضه پول M0 209568 2019-12
ذخایر ارزی 13694 2020-01
نرخ بهره سپرده 1 2020-02
نرخ وام 3.5 2020-01
وام به بخش خصوصی 1162815 2019-12
عرضه پول M1 903689 2019-12
عرضه پول M2 1186682 2019-12
عرضه پول M3 2823643 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1052 2019-12
حساب جاری -586 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
صادرات 1492 2019-12
واردات 2544 2019-12
بدهی خارجی 28576 2019-09
گردش سرمایه -353 2019-12
ذخایر طلا 21.26 2019-12
تولید نفت خام 16 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 81.9 2019-11
شاخص تروریسم 0.12 2018-12
ورود توریست 138915 2019-12
فروش اسلحه 2 2017-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.5 2018-12
بودجه دولت 0.6 2018-12
بدهی های دولت 2815637 2019-12
ارزیابی اعتبار 45 2020-02
هزینه های دولت 231804 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41 2018-12
مخارج نظامی 813 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.05 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 8.3 2019-12
تولید صنعتی 8.3 2019-12
سرعت اینترنت 11086 2017-03
آدرس های IP 1302521 2017-03
شاخص رقابتی 60.85 2019-12
رتبه رقابتی 72 2019-12
شاخص فساد مالی 39 2019-12
رتبه فساد مالی 91 2019-12
آسانی کسب و کار 44 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.8 2019-12
استخراج معدن 9.6 2019-12
تولید فولاد 158 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.1 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1112071 2019-12
هزینه های مصرف کننده 936774 2019-09
قیمت گازوئیل 1.42 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 10.5 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
نرخ مالکیت مسکن 84.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: صربستان - شاخص های اقتصادی.