بازارها گذشته مرجع
پول 101 2020-09
بازار سهام 693 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.4 2020-06
نرخ بیکاری 7.3 2020-06
نرخ تورم 1.9 2020-08
نرخ بهره 1.25 2020-09
موازنه تجاری -572 2020-07
حساب جاری -134 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52 2019-12
بودجه دولت 0.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
موارد کروناویروس 33238 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 746 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 29931 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.4 2020-06
تولید ناخالص داخلی 51.41 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 893373 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 247610 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 7213 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18180 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 55545 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 46457 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 185565 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 119198 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 130850 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.3 2020-06
افراد شاغل 2844200 2020-06
افراد بیکار 518 2020-07
دستمزد 60029 2020-07
حداقل دستمزد 308 2019-12
جمعیت 6.96 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 48.2 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 52 2020-06
هزینه های کار 111 2020-06
رشد دستمزد 6.3 2020-05
نرخ بیکاری جوانان 25.5 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 202 2020-08
CPI مسکن آب و برق 218 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 169 2020-08
تورم مواد غذایی 3.5 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -1.8 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.25 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 1.02 2020-09
عرضه پول M0 244613 2020-08
ذخایر ارزی 13400 2020-08
نرخ بهره سپرده 1.25 2020-09
نرخ وام 2.25 2020-08
وام به بخش خصوصی 1253682 2020-08
عرضه پول M1 1112467 2020-08
عرضه پول M2 1415026 2020-08
عرضه پول M3 3133275 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -572 2020-07
حساب جاری -134 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2019-12
صادرات 1678 2020-07
واردات 2251 2020-07
بدهی خارجی 28418 2019-12
گردش سرمایه -220 2020-07
ذخایر طلا 31.3 2020-06
تولید نفت خام 15 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 133 2020-07
شاخص تروریسم 0.12 2018-12
ورود توریست 3639 2020-05
فروش اسلحه 27 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52 2019-12
بودجه دولت 0.2 2019-12
بدهی های دولت 3125489 2020-07
ارزیابی اعتبار 46 2020-09
هزینه های دولت 265998 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.3 2019-12
مخارج نظامی 813 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.05 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.4 2020-07
تولید صنعتی -0.8 2020-07
سرعت اینترنت 11086 2017-03
آدرس های IP 1302521 2017-03
شاخص رقابتی 60.85 2019-12
رتبه رقابتی 72 2019-12
شاخص فساد مالی 39 2019-12
رتبه فساد مالی 91 2019-12
آسانی کسب و کار 44 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.6 2020-07
استخراج معدن 1.7 2020-07
تولید فولاد 115 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.7 2020-07
تسهیلات اعتباری خریدار 1215525 2020-08
هزینه های مصرف کننده 852956 2020-06
قیمت گازوئیل 1.39 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.9 2020-07

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2005 2020-07
نرخ مالکیت مسکن 84.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 33238 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 746 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 29931 2020-09
تختخوابهای ICU 456 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: صربستان - شاخص های اقتصادی.