بازارها گذشته مرجع
پول 107 2020-04
بازار سهام 659 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-12
نرخ بیکاری 9.7 2019-12
نرخ تورم 1.9 2020-02
نرخ بهره 1.75 2020-03
موازنه تجاری -606 2020-02
حساب جاری -112 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.5 2018-12
بودجه دولت 0.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
موارد کروناویروس 1060 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 28 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 42 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 53 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1040493 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 377456 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6880 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16035 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70993 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70603 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 213140 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 117652 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 171653 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.7 2019-12
افراد شاغل 2938200 2019-12
افراد بیکار 517 2020-01
دستمزد 59941 2020-01
حداقل دستمزد 308 2019-12
جمعیت 6.96 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 49.7 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55 2019-12
هزینه های کار 118 2020-01
رشد دستمزد 11.4 2019-11
نرخ بیکاری جوانان 26 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 201 2020-02
CPI مسکن آب و برق 217 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 177 2020-02
تورم مواد غذایی 1.5 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 1.34 2020-03
عرضه پول M0 204122 2020-02
ذخایر ارزی 13459 2020-02
نرخ بهره سپرده 0.75 2020-03
نرخ وام 3.5 2020-01
وام به بخش خصوصی 1171865 2020-02
عرضه پول M1 868799 2020-02
عرضه پول M2 1155717 2020-02
عرضه پول M3 2804079 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -606 2020-02
حساب جاری -112 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
صادرات 1628 2020-02
واردات 2234 2020-02
بدهی خارجی 28576 2019-09
گردش سرمایه -127 2020-01
ذخایر طلا 21.26 2019-12
تولید نفت خام 16 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 245 2020-01
شاخص تروریسم 0.12 2018-12
ورود توریست 138915 2019-12
فروش اسلحه 2 2017-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.5 2018-12
بودجه دولت 0.6 2018-12
بدهی های دولت 2846450 2020-01
ارزیابی اعتبار 45 2020-03
هزینه های دولت 257802 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41 2018-12
مخارج نظامی 813 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.05 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 7.6 2020-02
تولید صنعتی 7.2 2020-01
سرعت اینترنت 11086 2017-03
آدرس های IP 1302521 2017-03
شاخص رقابتی 60.85 2019-12
رتبه رقابتی 72 2019-12
شاخص فساد مالی 39 2019-12
رتبه فساد مالی 91 2019-12
آسانی کسب و کار 44 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.2 2020-01
استخراج معدن 12.2 2020-01
تولید فولاد 136 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.3 2020-02
تسهیلات اعتباری خریدار 1122703 2020-02
هزینه های مصرف کننده 956438 2019-12
قیمت گازوئیل 1.37 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -20.1 2020-01

مسکن سازی گذشته مرجع
نرخ مالکیت مسکن 84.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1060 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 28 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 42 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: صربستان - شاخص های اقتصادی.