بازارها گذشته مرجع
پول 104 2020-07
بازار سهام 660 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2020-03
نرخ بیکاری 9.7 2020-03
نرخ تورم 0.7 2020-05
نرخ بهره 1.25 2020-06
موازنه تجاری -378 2020-05
حساب جاری -114 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52 2019-12
بودجه دولت 0.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
موارد کروناویروس 16420 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 317 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 13366 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2020-03
تولید ناخالص داخلی 51.41 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 939206 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 267124 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 7213 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18180 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 48291 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 37832 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 210545 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 118192 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 146031 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.7 2020-03
افراد شاغل 2877400 2020-03
افراد بیکار 513 2020-04
دستمزد 58932 2020-04
حداقل دستمزد 308 2019-12
جمعیت 6.96 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 49.7 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 54 2020-03
هزینه های کار 106 2020-03
رشد دستمزد 10.9 2020-02
نرخ بیکاری جوانان 25.5 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 200 2020-05
CPI مسکن آب و برق 217 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 163 2020-05
تورم مواد غذایی 2.1 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -2.7 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.25 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 1.04 2020-07
عرضه پول M0 248376 2020-05
ذخایر ارزی 14344 2020-05
نرخ بهره سپرده 0.25 2020-07
نرخ وام 2.5 2020-05
وام به بخش خصوصی 1215767 2020-05
عرضه پول M1 1064108 2020-05
عرضه پول M2 1356066 2020-05
عرضه پول M3 3035136 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -378 2020-05
حساب جاری -114 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2019-12
صادرات 1273 2020-05
واردات 1651 2020-05
بدهی خارجی 28418 2019-12
گردش سرمایه -253 2020-04
ذخایر طلا 30.9 2020-03
تولید نفت خام 16 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 279 2020-02
شاخص تروریسم 0.12 2018-12
ورود توریست 91398 2020-02
فروش اسلحه 2 2017-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52 2019-12
بودجه دولت 0.2 2019-12
بدهی های دولت 2887536 2020-04
ارزیابی اعتبار 46 2020-07
هزینه های دولت 244154 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.3 2019-12
مخارج نظامی 813 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.05 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -9.3 2020-05
تولید صنعتی -9.3 2020-05
سرعت اینترنت 11086 2017-03
آدرس های IP 1302521 2017-03
شاخص رقابتی 60.85 2019-12
رتبه رقابتی 72 2019-12
شاخص فساد مالی 39 2019-12
رتبه فساد مالی 91 2019-12
آسانی کسب و کار 44 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 10.1 2020-05
استخراج معدن -3.9 2020-05
تولید فولاد 115 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.7 2020-05
تسهیلات اعتباری خریدار 1151449 2020-05
هزینه های مصرف کننده 855356 2020-03
قیمت گازوئیل 1.34 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 28.7 2020-05

مسکن سازی گذشته مرجع
نرخ مالکیت مسکن 84.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 16420 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 317 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 13366 2020-07
تختخوابهای ICU 456 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: صربستان - شاخص های اقتصادی.