بازارها گذشته مرجع
پول 98.25 2020-11
بازار سهام 716 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.4 2020-06
نرخ بیکاری 7.3 2020-06
نرخ تورم 1.8 2020-10
نرخ بهره 1.25 2020-11
موازنه تجاری -560 2020-09
حساب جاری -193 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52 2019-12
بودجه دولت 0.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
موارد کروناویروس 163035 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 1484 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 29931 2020-11

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.4 2020-06
تولید ناخالص داخلی 51.41 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 893373 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 247610 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 7213 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18180 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 55545 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 46457 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 185565 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 119198 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 130850 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.3 2020-06
افراد شاغل 2844200 2020-06
افراد بیکار 499 2020-09
دستمزد 59698 2020-09
حداقل دستمزد 308 2019-12
جمعیت 6.96 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 48.2 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 52 2020-06
هزینه های کار 109 2020-08
رشد دستمزد 8.1 2020-08
نرخ بیکاری جوانان 25.5 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 201 2020-10
CPI مسکن آب و برق 218 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 168 2020-10
تورم مواد غذایی 3.4 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-10
تغییر قیمت تولید کننده -2.2 2020-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.25 2020-11
نرخ بهره بین بانکی 1.02 2020-11
عرضه پول M0 248419 2020-10
ذخایر ارزی 13100 2020-10
نرخ بهره سپرده 0.25 2020-11
نرخ وام 2.25 2020-10
وام به بخش خصوصی 1257136 2020-10
عرضه پول M1 1116167 2020-10
عرضه پول M2 1448621 2020-10
عرضه پول M3 3209698 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -560 2020-09
حساب جاری -193 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2019-12
صادرات 1857 2020-09
واردات 2417 2020-09
بدهی خارجی 28418 2019-12
گردش سرمایه -274 2020-09
ذخایر طلا 31.93 2020-09
تولید نفت خام 15 2020-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 133 2020-07
شاخص تروریسم 0.12 2018-12
ورود توریست 33447 2020-09
فروش اسلحه 27 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52 2019-12
بودجه دولت 0.2 2019-12
بدهی های دولت 3128189 2020-09
ارزیابی اعتبار 46 2020-11
هزینه های دولت 265998 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.3 2019-12
مخارج نظامی 813 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.05 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 4.6 2020-09
تولید صنعتی 4.1 2020-09
سرعت اینترنت 11086 2017-03
آدرس های IP 1302521 2017-03
شاخص رقابتی 60.85 2019-12
رتبه رقابتی 72 2019-12
شاخص فساد مالی 39 2019-12
رتبه فساد مالی 91 2019-12
آسانی کسب و کار 44 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2020-09
استخراج معدن 0.5 2020-09
تولید فولاد 124 2020-10

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.7 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1238550 2020-10
هزینه های مصرف کننده 852956 2020-06
قیمت گازوئیل 1.37 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2478 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 84.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 163035 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 1484 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 29931 2020-11
تختخوابهای ICU 456 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: صربستان - شاخص های اقتصادی.