سیرالئون سلامتی گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 1.11 1.11 1.11 0.13 doses per 100 people [+]
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 88523.00 88523.00 88523.00 10673.00 doses [+]
[+]