نرخ ارز

130.9

تغییر روزانه:

-0.22%

سالیانه:

-9.12%