30/11/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
SR
موازنه تجاری Q3 $192M
07:00 PM
SR
حساب جاری Q3 $15.1M


سورینام - تقویم - شاخص های اقتصادی

سورینام - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.