گذشته قبلی
پول 22.22 22.22
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.4 0.3 در صد
نرخ بیکاری 11.2 7.4 در صد
نرخ تورم 59.8 62.2 در صد
نرخ بهره 10 10 در صد
موازنه تجاری 367 245 USD - میلیون
حساب جاری 138 66.7 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.4 -12.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 86.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -12.9 -11 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 36 36 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 38 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 11.2 7.4 در صد
جمعیت 0.6 0.59 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 59.8 62.2 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 404 397 امتیاز
تورم مواد غذایی 60.9 68.3 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.9 2.2 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 85.45 85.37 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 505699 505189 دوزها
موارد کروناویروس 80864 80817 افراد
مرگ و میر کروناویروس 1369 1359 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 10 10 در صد
نرخ بهره بین بانکی 9.3 9.4 در صد
نرخ بهره سپرده 7.4 7.1 در صد
نرخ وام 14.7 14.7 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 367 245 USD - میلیون
حساب جاری 138 66.7 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.4 -12.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 650 576 USD - میلیون
واردات 283 331 USD - میلیون
ذخایر طلا 1.46 1.46 تن
گردش سرمایه -34.5 -54.9 USD - میلیون
تولید نفت خام 14 14 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -148 46.2 USD - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 86.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -12.9 -11 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 11363 12292 SRD - میلیون
ارزش بودجه دولت 4298 -5857 SRD - میلیون
بدهی های دولت 30242 22494 SRD - میلیون
درآمدهای دولت 7065 6434 SRD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 36 36 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 38 در صد
نرخ مالیات بر فروش 10 10 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 2103 2752 KBps
آدرس های IP 49087 50539 IP
شاخص فساد مالی 39 38 امتیاز
رتبه فساد مالی 87 94
آسانی کسب و کار 162 165


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سورینام - شاخص های اقتصادی.