گذشته قبلی
پول 15.7 15.64
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 -1.9 در صد
نرخ بیکاری 23.4 22.2 در صد
نرخ تورم 3.3 3.6 در صد
نرخ بهره 4 4 در صد
موازنه تجاری 1190 -458 SZL - میلیون
حساب جاری 385 467 SZL - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 4.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.49 12.14 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.6 -5.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 27.5 27.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 33 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 23.4 22.2 در صد
جمعیت 1.16 1.15 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 3.3 3.6 در صد
تورم مواد غذایی 3.8 2.7 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 105 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5.7 4.9 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 45.67 43.45 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 535393 509424 دوزها
موارد کروناویروس 72202 72150 افراد
مرگ و میر کروناویروس 1404 1403 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 4 4 در صد
نرخ بهره سپرده 1.78 2.47 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 13199863 11599552 SZL هزار
ذخایر ارزی خارجی 8732278 6575763 SZL هزار
نرخ وام 7.5 7.5 در صد
عرضه پول M1 8548 7858 SZL - میلیون
عرضه پول M2 21264 20268 SZL - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری 1190 -458 SZL - میلیون
حساب جاری 385 467 SZL - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 4.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 8347 6393 SZL - میلیون
واردات 7157 6851 SZL - میلیون
بدهی خارجی 11442 10729 SZL - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 712 1011 SZL - میلیون
شاخص تروریسم 0 0
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.49 12.14 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.6 -5.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 19450979 18247309 SZL هزار
هزینه های مالی 24043966 23498956 SZL هزار
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت -4592987 -5251647 SZL هزار
مخارج نظامی 82.2 86.5 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 27.5 27.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 33 در صد
نرخ مالیات بر فروش 15 15 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 1420 1571 KBps
آدرس های IP 7320 6845 IP
شاخص رقابتی 46.43 3.35 امتیاز
رتبه رقابتی 121 122
شاخص فساد مالی 32 33 امتیاز
رتبه فساد مالی 122 117
آسانی کسب و کار 121 117
گذشته قبلی
اعتبار بخش خصوصی 15.9 15.7 SZL - میلیارد
گذشته قبلی
جواز ساختمان 340018 178413 SZL هزار


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوازیلند - شاخص های اقتصادی.