ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - سوازیلند - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
Moody'sB3 Stable Jul 20 2020
Moody'sB2 Negative Mar 10 2020
Moody'sB2 Negative Mar 10 2020
Moody'sB2 Negative Oct 27 2017