بازارها گذشته مرجع
پول 0.9 2021-05
بازار سهام 11187 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.27 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.6 2020-12
نرخ بیکاری 3.3 2021-04
نرخ تورم 0.3 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-04
نرخ بهره -0.75 2021-03
موازنه تجاری 3881 2021-03
حساب جاری -2853 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.8 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41 2019-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 134 2021-04
شاخص PMI تولید 69.5 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.1 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 22.1 2021-03
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
موارد کروناویروس 666015 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 10053 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 34400 2021-05
تخت بیمارستان 4.53 2017-12
بیمارستان ها 33.25 2017-12
پزشکان پزشکی 4.37 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.6 2020-12
تولید ناخالص داخلی 703 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 180629 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46942 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 79407 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 68628 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2021-04
افراد شاغل 5114 2020-12
افراد بیکار 151279 2021-04
بهره وری 104 2020-12
پست های خالی شغلی 49331 2021-04
دستمزد 6304 2019-12
دستمزد در تولید 113 2019-12
جمعیت 8.61 2020-12
سن بازنشستگی زنان 64 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال 0.5 2020-12
نرخ اشتغال 80.5 2020-12
استخدام تمام وقت 2815 2020-12
پیشنهادات شغلی 65403 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 2020-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5135 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1748 2020-12
رشد دستمزد 1.3 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 3 2021-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.3 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2021-04
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2021-04
اندازه اصل تورم 0 2021-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.8 2020-12
قیمت تولید 102 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده -0.2 2021-03
قیمت صادرات 99.6 2021-03
قیمت واردات 102 2021-03
تورم مواد غذایی -2 2021-04
CPI مسکن آب و برق 101 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2021-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2021-04
انتظارات تورم 0.31 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 32.26 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2791978 2021-05
موارد کروناویروس 666015 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 10053 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 34400 2021-05
تخت بیمارستان 4.53 2017-12
بیمارستان ها 33.25 2017-12
پزشکان پزشکی 4.37 2017-12
تختخوابهای ICU 375 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.75 2021-03
نرخ بهره بین بانکی -0.75 2021-05
عرضه پول M0 718098 2021-03
عرضه پول M1 748474 2021-03
عرضه پول M2 1088347 2021-03
عرضه پول M3 1152174 2021-03
ترازنامه بانک 2283940 2021-02
ذخایر ارزی 914080 2021-04
وام به بخش خصوصی 1588633 2021-02
نرخ بهره سپرده -0.4 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 1030534 2021-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 249 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3881 2021-03
حساب جاری -2853 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.8 2020-12
صادرات 19891 2021-03
واردات 16010 2021-03
بدهی خارجی 2000983 2020-12
رابطه مبادله 120 2021-03
گردش سرمایه 2593 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1369627 2019-12
ورود توریست 422 2020-11
ذخایر طلا 1040 2020-12
شاخص تروریسم 0.29 2019-12
درآمد گردشگری 1502 2020-12
فروش اسلحه 179 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41 2019-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
ارزش بودجه دولت 8097 2019-12
هزینه های دولت 20748 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2019-12
درآمدهای دولت 227553 2019-12
بدهی های دولت 192446 2019-12
هزینه های مالی 224309 2019-12
درخواست پناهندگی 1025 2020-09
ارزیابی اعتبار 100 2021-05
مخارج نظامی 5235 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 12 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 134 2021-04
شاخص PMI تولید 69.5 2021-04
تولید صنعتی -3.8 2020-12
تولید صنعتی -4.2 2020-12
استفاده از ظرفیت 82.02 2021-06
تغییرات موجودی انبار -2552 2020-12
ورشکستگی 13840 2019-12
ثبت خودرو 25.01 2021-03
سرعت اینترنت 21683 2017-03
آدرس های IP 3855605 2017-03
شاخص رقابتی 82.33 2019-12
رتبه رقابتی 5 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2020-12
رتبه فساد مالی 3 2020-12
آسانی کسب و کار 36 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2020-12
استخراج معدن -0.8 2020-12
شاخص PMI خدمات 49.1 2021-01
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 68.3 2021-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.1 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 22.1 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 22.6 2021-03
هزینه های مصرف کننده 90675 2020-12
پس انداز های شخصی 12.8 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 933217 2021-02
قیمت گازوئیل 1.76 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 131 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 180 2021-03
میزان ساخت و ساز 0.2 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 41.6 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئیس - شاخص های اقتصادی.