بازارها گذشته مرجع
پول 0.99 2019-09
بازار سهام 9972 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.77 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2019-06
نرخ بیکاری 2.1 2019-08
نرخ تورم 0.3 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-08
نرخ بهره -0.75 2019-09
موازنه تجاری 1153 2019-08
حساب جاری 21273 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.7 2018-12
بودجه دولت 1.3 2018-12
اطمینان کسب و کار 97 2019-08
شاخص PMI تولید 47.2 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -8 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-07
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 706 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 177200 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42517 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 78816 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 59019 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.1 2019-08
افراد شاغل 5098 2019-06
افراد بیکار 99552 2019-08
بهره وری 102 2019-06
پست های خالی شغلی 36721 2019-08
دستمزد 6291 2018-12
دستمزد در تولید 112 2018-12
جمعیت 8.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال 0.4 2019-06
نرخ اشتغال 79.9 2019-03
استخدام تمام وقت 2794 2019-03
پیشنهادات شغلی 83600 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 68.3 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 2019-03
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5109 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 1699 2019-03
رشد دستمزد 0.5 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 2.5 2019-08
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.3 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-08
اندازه اصل تورم 0.4 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.5 2019-06
قیمت تولید 101 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -1.9 2019-08
قیمت صادرات 99 2019-08
قیمت واردات 106 2019-05
تورم مواد غذایی 0.3 2019-08
CPI مسکن آب و برق 104 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-08
انتظارات تورم 0.39 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.75 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.77 2019-09
عرضه پول M0 553007 2019-08
عرضه پول M1 681049 2019-07
عرضه پول M2 1028773 2019-07
عرضه پول M3 1077177 2019-07
ترازنامه بانک 2018683 2019-06
ذخایر ارزی 767114 2019-08
وام به بخش خصوصی 1502537 2019-06
نرخ بهره سپرده -0.36 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 841830 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 247 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1153 2019-08
حساب جاری 21273 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2018-12
صادرات 18732 2019-08
واردات 17579 2019-08
بدهی خارجی 1839892 2019-06
رابطه مبادله 121 2019-08
گردش سرمایه 5849 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1088433 2017-12
ورود توریست 2003 2019-06
ذخایر طلا 1040 2019-09
شاخص تروریسم 0.13 2017-12
درآمد گردشگری 4302 2019-06
فروش اسلحه 243 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.7 2018-12
بودجه دولت 1.3 2018-12
ارزش بودجه دولت 2176 2019-12
هزینه های دولت 19989 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 2018-12
درآمدهای دولت 227553 2019-12
بدهی های دولت 192446 2019-12
هزینه های مالی 224309 2019-12
درخواست پناهندگی 880 2019-06
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 4713 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 12 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 97 2019-08
شاخص PMI تولید 47.2 2019-08
تولید صنعتی 4.8 2019-06
تولید صنعتی 5.6 2019-06
استفاده از ظرفیت 79.89 2019-09
تغییرات موجودی انبار -2966 2019-06
ورشکستگی 13971 2018-12
ثبت خودرو 19.4 2019-08
سرعت اینترنت 21683 2017-03
آدرس های IP 3855605 2017-03
شاخص رقابتی 82.59 2018-12
رتبه رقابتی 4 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 38 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 2019-06
استخراج معدن -1 2019-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -37.5 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.4 2019-07
هزینه های مصرف کننده 93516 2019-06
پس انداز های شخصی 13.5 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 884577 2019-06
قیمت گازوئیل 1.69 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 129 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 182 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 167 2019-06
میزان ساخت و ساز -2.2 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 42.5 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئیس - شاخص های اقتصادی.