بازارها گذشته مرجع
پول 0.91 2021-02
بازار سهام 10728 2021-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.23 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.2 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.6 2020-09
نرخ بیکاری 3.7 2021-01
نرخ تورم -0.5 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-01
نرخ بهره -0.75 2020-12
موازنه تجاری 3584 2021-01
حساب جاری 8778 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41 2019-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 96.5 2021-01
شاخص PMI تولید 59.4 2021-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.6 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.6 2020-12
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
موارد کروناویروس 548728 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 9188 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 34400 2021-02
تخت بیمارستان 4.53 2017-12
بیمارستان ها 33.25 2017-12
پزشکان پزشکی 4.37 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.2 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.6 2020-09
تولید ناخالص داخلی 703 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 179833 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 45555 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 79407 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 68628 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2021-01
افراد شاغل 5114 2020-12
افراد بیکار 169753 2021-01
بهره وری 105 2020-09
پست های خالی شغلی 33394 2021-01
دستمزد 6304 2019-12
دستمزد در تولید 113 2019-12
جمعیت 8.54 2019-12
سن بازنشستگی زنان 64 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال 0.7 2020-09
نرخ اشتغال 79.7 2020-09
استخدام تمام وقت 2784 2020-09
پیشنهادات شغلی 67129 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 68 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 2020-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5138 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 1719 2020-09
رشد دستمزد 1.3 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 3.4 2021-01

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.5 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 99.84 2021-01
اندازه اصل تورم -0.4 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.8 2020-09
قیمت تولید 100 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده -2.1 2021-01
قیمت صادرات 96.2 2020-12
قیمت واردات 97.79 2020-12
تورم مواد غذایی -0.3 2021-01
CPI مسکن آب و برق 100 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2021-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 2020-12
انتظارات تورم -0.19 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.75 2020-12
نرخ بهره بین بانکی -0.75 2021-02
عرضه پول M0 722539 2021-01
عرضه پول M1 737759 2020-12
عرضه پول M2 1078758 2020-12
عرضه پول M3 1141566 2020-12
ترازنامه بانک 2254695 2020-11
ذخایر ارزی 896149 2021-01
وام به بخش خصوصی 1543953 2020-11
نرخ بهره سپرده -0.43 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 999028 2020-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 250 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3584 2021-01
حساب جاری 8778 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.9 2019-12
صادرات 18863 2021-01
واردات 15279 2021-01
بدهی خارجی 2008376 2020-09
رابطه مبادله 118 2021-01
گردش سرمایه 12731 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1369627 2019-12
ورود توریست 422 2020-11
ذخایر طلا 1040 2020-12
شاخص تروریسم 0.29 2019-12
درآمد گردشگری 2386 2020-09
فروش اسلحه 243 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41 2019-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
ارزش بودجه دولت 8097 2019-12
هزینه های دولت 20143 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2019-12
درآمدهای دولت 227553 2019-12
بدهی های دولت 192446 2019-12
هزینه های مالی 224309 2019-12
درخواست پناهندگی 1025 2020-09
ارزیابی اعتبار 100 2021-02
مخارج نظامی 4713 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 12 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 96.5 2021-01
شاخص PMI تولید 59.4 2021-01
تولید صنعتی -3.8 2020-12
تولید صنعتی -4.2 2020-12
استفاده از ظرفیت 80.86 2021-03
تغییرات موجودی انبار -2611 2020-09
ورشکستگی 13840 2019-12
ثبت خودرو 15.25 2021-01
سرعت اینترنت 21683 2017-03
آدرس های IP 3855605 2017-03
شاخص رقابتی 82.33 2019-12
رتبه رقابتی 5 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2020-12
رتبه فساد مالی 3 2020-12
آسانی کسب و کار 36 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2020-12
استخراج معدن -0.8 2020-12
شاخص PMI خدمات 49.1 2021-01
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 55.5 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.6 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.6 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.7 2020-12
هزینه های مصرف کننده 91929 2020-09
پس انداز های شخصی 12.7 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 908085 2020-11
قیمت گازوئیل 1.73 2021-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 129 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 177 2020-12
میزان ساخت و ساز -0.4 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 42.5 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 548728 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 9188 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 34400 2021-02
تخت بیمارستان 4.53 2017-12
بیمارستان ها 33.25 2017-12
پزشکان پزشکی 4.37 2017-12
تختخوابهای ICU 375 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئیس - شاخص های اقتصادی.