بازارها گذشته مرجع
پول 0.97 2020-04
بازار سهام 9266 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.34 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2019-12
نرخ بیکاری 2.5 2020-02
نرخ تورم -0.5 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-03
نرخ بهره -0.75 2020-03
موازنه تجاری 2018 2020-02
حساب جاری 25835 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.9 2018-12
بودجه دولت 1.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 92.9 2020-03
شاخص PMI تولید 43.7 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.4 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2020-02
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
موارد کروناویروس 18117 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 505 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 4013 2020-04
تخت بیمارستان 4.53 2017-12
بیمارستان ها 33.25 2017-12
پزشکان پزشکی 4.37 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 715 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 178551 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 43429 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 78816 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 59019 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.5 2020-02
افراد شاغل 5107 2019-12
افراد بیکار 117822 2020-02
بهره وری 103 2019-12
پست های خالی شغلی 36572 2020-02
دستمزد 6291 2018-12
دستمزد در تولید 112 2018-12
جمعیت 8.54 2019-12
سن بازنشستگی زنان 64 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-12
نرخ اشتغال 80.4 2019-09
استخدام تمام وقت 2803 2019-09
پیشنهادات شغلی 77989 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68.1 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 2019-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5130 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1719 2019-09
رشد دستمزد 0.5 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 2.3 2020-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.5 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2020-03
اندازه اصل تورم -0.1 2020-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.3 2019-12
قیمت تولید 99.8 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -2.1 2020-02
قیمت صادرات 97.6 2020-02
قیمت واردات 101 2020-02
تورم مواد غذایی -0.3 2020-03
CPI مسکن آب و برق 104 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2020-02
انتظارات تورم 0.45 2019-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.75 2020-03
نرخ بهره بین بانکی -0.67 2020-03
عرضه پول M0 584816 2020-02
عرضه پول M1 674223 2020-02
عرضه پول M2 1012042 2020-02
عرضه پول M3 1074658 2020-02
ترازنامه بانک 2116897 2020-01
ذخایر ارزی 769000 2020-02
وام به بخش خصوصی 1507368 2020-01
نرخ بهره سپرده -0.39 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 845174 2020-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 250 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2018 2020-02
حساب جاری 25835 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2018-12
صادرات 18586 2020-02
واردات 16568 2020-02
بدهی خارجی 1883924 2019-12
رابطه مبادله 124 2020-02
گردش سرمایه 21844 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1295914 2018-12
ورود توریست 1151 2019-11
ذخایر طلا 1040 2019-12
شاخص تروریسم 0.19 2018-12
درآمد گردشگری 3709 2019-12
فروش اسلحه 243 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.9 2018-12
بودجه دولت 1.4 2018-12
ارزش بودجه دولت 2176 2019-12
هزینه های دولت 20205 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.4 2018-12
درآمدهای دولت 227553 2019-12
بدهی های دولت 192446 2019-12
هزینه های مالی 224309 2019-12
درخواست پناهندگی 1025 2019-11
ارزیابی اعتبار 100 2020-03
مخارج نظامی 4713 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 12 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 92.9 2020-03
شاخص PMI تولید 43.7 2020-03
تولید صنعتی 1.6 2019-12
تولید صنعتی 0.7 2019-12
استفاده از ظرفیت 81.34 2020-03
تغییرات موجودی انبار -3288 2019-12
ورشکستگی 13971 2018-12
ثبت خودرو 19.04 2020-02
سرعت اینترنت 21683 2017-03
آدرس های IP 3855605 2017-03
شاخص رقابتی 82.33 2019-12
رتبه رقابتی 5 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2019-12
رتبه فساد مالی 4 2019-12
آسانی کسب و کار 36 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 2019-12
استخراج معدن -0.2 2019-12
شاخص PMI خدمات 28.1 2020-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -45.8 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.4 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.3 2020-02
هزینه های مصرف کننده 94098 2019-12
پس انداز های شخصی 12.7 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 900475 2020-01
قیمت گازوئیل 1.65 2020-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 132 2019-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 169 2019-12
میزان ساخت و ساز -0.1 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 42.5 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 18117 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 505 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 4013 2020-04
تخت بیمارستان 4.53 2017-12
بیمارستان ها 33.25 2017-12
پزشکان پزشکی 4.37 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئیس - شاخص های اقتصادی.