بازارها گذشته مرجع
پول 0.93 2020-09
بازار سهام 10235 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.51 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.3 2020-06
نرخ بیکاری 3.3 2020-08
نرخ تورم -0.9 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-08
نرخ بهره -0.75 2020-09
موازنه تجاری 3414 2020-08
حساب جاری 9878 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41 2019-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 110 2020-08
شاخص PMI تولید 51.8 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -12 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2020-07
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
موارد کروناویروس 50984 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 1772 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 34400 2020-09
تخت بیمارستان 4.53 2017-12
بیمارستان ها 33.25 2017-12
پزشکان پزشکی 4.37 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.3 2020-06
تولید ناخالص داخلی 703 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 160986 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39179 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 79407 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 68628 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2020-08
افراد شاغل 5005 2020-06
افراد بیکار 151111 2020-08
بهره وری 94.78 2020-06
پست های خالی شغلی 31345 2020-08
دستمزد 6291 2018-12
دستمزد در تولید 112 2018-12
جمعیت 8.54 2019-12
سن بازنشستگی زنان 64 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال -2.4 2020-06
نرخ اشتغال 79.1 2020-06
استخدام تمام وقت 2746 2020-06
پیشنهادات شغلی 61101 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 68.1 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2020-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5095 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 1721 2020-06
رشد دستمزد 0.9 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 3.4 2020-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.9 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2020-08
اندازه اصل تورم -0.4 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98 2020-06
قیمت تولید 98.1 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -3.5 2020-08
قیمت صادرات 96 2020-08
قیمت واردات 97.55 2020-08
تورم مواد غذایی 0.2 2020-08
CPI مسکن آب و برق 103 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.48 2020-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2020-08
انتظارات تورم -0.19 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.75 2020-09
نرخ بهره بین بانکی -0.76 2020-09
عرضه پول M0 717930 2020-08
عرضه پول M1 714711 2020-07
عرضه پول M2 1053636 2020-07
عرضه پول M3 1120805 2020-07
ترازنامه بانک 2211854 2020-06
ذخایر ارزی 848314 2020-08
وام به بخش خصوصی 1542272 2020-06
نرخ بهره سپرده -0.37 2020-07
ترازنامه بانک مرکزی 949278 2020-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 250 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3414 2020-08
حساب جاری 9878 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2018-12
صادرات 18328 2020-08
واردات 14914 2020-08
بدهی خارجی 1938247 2020-03
رابطه مبادله 118 2020-08
گردش سرمایه 8722 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1295914 2018-12
ورود توریست 716 2020-06
ذخایر طلا 1040 2020-06
شاخص تروریسم 0.19 2018-12
درآمد گردشگری 3611 2020-03
فروش اسلحه 243 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41 2019-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
ارزش بودجه دولت 8097 2019-12
هزینه های دولت 20428 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2019-12
درآمدهای دولت 227553 2019-12
بدهی های دولت 192446 2019-12
هزینه های مالی 224309 2019-12
درخواست پناهندگی 310 2020-05
ارزیابی اعتبار 100 2020-09
مخارج نظامی 4713 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 12 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 110 2020-08
شاخص PMI تولید 51.8 2020-08
تولید صنعتی -8.6 2020-06
تولید صنعتی -8.9 2020-06
استفاده از ظرفیت 76.67 2020-09
تغییرات موجودی انبار -3791 2020-06
ورشکستگی 13840 2019-12
ثبت خودرو 16.17 2020-08
سرعت اینترنت 21683 2017-03
آدرس های IP 3855605 2017-03
شاخص رقابتی 82.33 2019-12
رتبه رقابتی 5 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2019-12
رتبه فساد مالی 4 2019-12
آسانی کسب و کار 36 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.3 2020-06
استخراج معدن -6.4 2020-06
شاخص PMI خدمات 51.7 2020-08
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 45.6 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -12 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 2020-07
هزینه های مصرف کننده 82030 2020-06
پس انداز های شخصی 12.7 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 907608 2020-06
قیمت گازوئیل 1.58 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 134 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 171 2020-06
میزان ساخت و ساز -3 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 42.5 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 50984 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 1772 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 34400 2020-09
تخت بیمارستان 4.53 2017-12
بیمارستان ها 33.25 2017-12
پزشکان پزشکی 4.37 2017-12
تختخوابهای ICU 375 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئیس - شاخص های اقتصادی.