بازارها گذشته مرجع
پول 0.94 2020-07
بازار سهام 10179 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.41 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.3 2020-03
نرخ بیکاری 3.2 2020-06
نرخ تورم -1.3 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-06
نرخ بهره -0.75 2020-06
موازنه تجاری 2811 2020-05
حساب جاری 17360 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41 2019-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 59.4 2020-06
شاخص PMI تولید 41.9 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -39.3 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 30.7 2020-05
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
موارد کروناویروس 32230 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 1685 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 26800 2020-07
تخت بیمارستان 4.53 2017-12
بیمارستان ها 33.25 2017-12
پزشکان پزشکی 4.37 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.3 2020-03
تولید ناخالص داخلی 703 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 174008 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42521 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 79407 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 68628 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2020-06
افراد شاغل 5129 2020-03
افراد بیکار 150289 2020-06
بهره وری 99.96 2020-03
پست های خالی شغلی 21013 2020-05
دستمزد 6291 2018-12
دستمزد در تولید 112 2018-12
جمعیت 8.54 2019-12
سن بازنشستگی زنان 64 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال 0.4 2020-03
نرخ اشتغال 80.4 2020-03
استخدام تمام وقت 2816 2020-03
پیشنهادات شغلی 67306 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 68.1 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 2020-03
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5102 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 1722 2020-03
رشد دستمزد 0.9 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 3.4 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.3 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2020-06
اندازه اصل تورم -0.8 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.4 2020-03
قیمت تولید 97.65 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -4.5 2020-05
قیمت صادرات 96.5 2020-05
قیمت واردات 96.65 2020-05
تورم مواد غذایی 1 2020-06
CPI مسکن آب و برق 103 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.27 2020-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2020-06
انتظارات تورم 0.39 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.75 2020-06
نرخ بهره بین بانکی -0.68 2020-07
عرضه پول M0 676933 2020-05
عرضه پول M1 706842 2020-05
عرضه پول M2 1044199 2020-05
عرضه پول M3 1108235 2020-05
ترازنامه بانک 2215317 2020-04
ذخایر ارزی 850107 2020-06
وام به بخش خصوصی 1531987 2020-04
نرخ بهره سپرده -0.36 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 918647 2020-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 250 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2811 2020-05
حساب جاری 17360 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2018-12
صادرات 16448 2020-05
واردات 13637 2020-05
بدهی خارجی 1938247 2020-03
رابطه مبادله 126 2020-05
گردش سرمایه -1332 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1295914 2018-12
ورود توریست 1343 2020-02
ذخایر طلا 1040 2020-03
شاخص تروریسم 0.19 2018-12
درآمد گردشگری 3611 2020-03
فروش اسلحه 243 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41 2019-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
ارزش بودجه دولت 8097 2019-12
هزینه های دولت 20390 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2019-12
درآمدهای دولت 227553 2019-12
بدهی های دولت 192446 2019-12
هزینه های مالی 224309 2019-12
درخواست پناهندگی 375 2020-05
ارزیابی اعتبار 100 2020-07
مخارج نظامی 4713 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 12 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 59.4 2020-06
شاخص PMI تولید 41.9 2020-06
تولید صنعتی 0.8 2020-03
تولید صنعتی 0.2 2020-03
استفاده از ظرفیت 80.03 2020-06
تغییرات موجودی انبار -4120 2020-03
ورشکستگی 13840 2019-12
ثبت خودرو 13.79 2020-05
سرعت اینترنت 21683 2017-03
آدرس های IP 3855605 2017-03
شاخص رقابتی 82.33 2019-12
رتبه رقابتی 5 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2019-12
رتبه فساد مالی 4 2019-12
آسانی کسب و کار 36 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 2020-03
استخراج معدن -7.1 2020-03
شاخص PMI خدمات 49.1 2020-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 48.7 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -39.3 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 30.7 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.6 2020-05
هزینه های مصرف کننده 90950 2020-03
پس انداز های شخصی 12.7 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 902357 2020-04
قیمت گازوئیل 1.47 2020-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 132 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 169 2020-03
میزان ساخت و ساز 4.1 2020-03
نرخ مالکیت مسکن 42.5 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 32230 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 1685 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 26800 2020-07
تخت بیمارستان 4.53 2017-12
بیمارستان ها 33.25 2017-12
پزشکان پزشکی 4.37 2017-12
تختخوابهای ICU 375 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئیس - شاخص های اقتصادی.