بازارها گذشته مرجع
پول 0.99 2019-09
بازار سهام 10850 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.71 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2019-09
نرخ بیکاری 2.5 2019-12
نرخ تورم 0.2 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-12
نرخ بهره -0.75 2019-12
موازنه تجاری 2212 2019-11
حساب جاری 18091 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.9 2018-12
بودجه دولت 1.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 96.4 2019-12
شاخص PMI تولید 50.2 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-11
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 706 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 177878 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42822 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 78816 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 59019 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.5 2019-12
افراد شاغل 5090 2019-09
افراد بیکار 117277 2019-12
بهره وری 103 2019-09
پست های خالی شغلی 36472 2019-12
دستمزد 6291 2018-12
دستمزد در تولید 112 2018-12
جمعیت 8.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال -0.1 2019-09
نرخ اشتغال 80.4 2019-09
استخدام تمام وقت 2803 2019-09
پیشنهادات شغلی 79030 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 2019-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5137 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 1719 2019-09
رشد دستمزد 0.5 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 2.4 2019-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-12
اندازه اصل تورم 0.4 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.4 2019-09
قیمت تولید 101 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -1.7 2019-12
قیمت صادرات 98 2019-12
قیمت واردات 103 2019-12
تورم مواد غذایی -0.7 2019-12
CPI مسکن آب و برق 104 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2019-12
انتظارات تورم 0.45 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.75 2019-12
نرخ بهره بین بانکی -0.68 2020-01
عرضه پول M0 582185 2019-12
عرضه پول M1 677009 2019-11
عرضه پول M2 1019103 2019-11
عرضه پول M3 1075732 2019-11
ترازنامه بانک 2080016 2019-10
ذخایر ارزی 770804 2019-12
وام به بخش خصوصی 1495043 2019-10
نرخ بهره سپرده -0.38 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 864601 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 250 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2212 2019-11
حساب جاری 18091 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2018-12
صادرات 18935 2019-11
واردات 16723 2019-11
بدهی خارجی 1884598 2019-09
رابطه مبادله 120 2019-11
گردش سرمایه 10029 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1295914 2018-12
ورود توریست 1151 2019-11
ذخایر طلا 1040 2019-12
شاخص تروریسم 0.19 2018-12
درآمد گردشگری 5020 2019-09
فروش اسلحه 243 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.9 2018-12
بودجه دولت 1.4 2018-12
ارزش بودجه دولت 2176 2019-12
هزینه های دولت 20085 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.4 2018-12
درآمدهای دولت 227553 2019-12
بدهی های دولت 192446 2019-12
هزینه های مالی 224309 2019-12
درخواست پناهندگی 1025 2019-11
ارزیابی اعتبار 100 2020-01
مخارج نظامی 4713 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 12 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 96.4 2019-12
شاخص PMI تولید 50.2 2019-12
تولید صنعتی 8 2019-09
تولید صنعتی 7.2 2019-09
استفاده از ظرفیت 80.42 2019-12
تغییرات موجودی انبار -2036 2019-09
ورشکستگی 13971 2018-12
ثبت خودرو 24.1 2019-11
سرعت اینترنت 21683 2017-03
آدرس های IP 3855605 2017-03
شاخص رقابتی 82.33 2019-12
رتبه رقابتی 5 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2019-12
رتبه فساد مالی 4 2019-12
آسانی کسب و کار 36 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2019-09
استخراج معدن -1.7 2019-09
شاخص PMI خدمات 50.6 2019-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 12.5 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2019-11
هزینه های مصرف کننده 93647 2019-09
پس انداز های شخصی 12.7 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 893238 2019-10
قیمت گازوئیل 1.66 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 131 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 169 2019-09
میزان ساخت و ساز -1.1 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 42.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئیس - شاخص های اقتصادی.