بازارها گذشته مرجع
پول 0.91 2021-08
بازار سهام 12171 2021-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.39 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2021-03
نرخ بیکاری 2.8 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 103 2021-08
نرخ تورم 0.7 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 8938866 2021-08
نرخ بهره -0.75 2021-06
موازنه تجاری 4314 2021-06
حساب جاری 15928 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.8 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.9 2020-12
بودجه دولت -2.6 2020-12
اطمینان کسب و کار 130 2021-07
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 71.1 2021-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.1 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.5 2021-06
نرخ مالیات شرکت 14.93 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
موارد کروناویروس 714478 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 10359 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 34400 2021-08
تخت بیمارستان 4.53 2017-12
بیمارستان ها 33.25 2017-12
پزشکان پزشکی 4.37 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2021-03
تولید ناخالص داخلی 748 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 179689 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46296 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 80132 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 68393 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.8 2021-06
افراد شاغل 5114 2020-12
افراد بیکار 131821 2021-06
بهره وری 104 2020-12
پست های خالی شغلی 57227 2021-06
دستمزد 6354 2020-12
دستمزد در تولید 114 2020-12
جمعیت 8.61 2020-12
سن بازنشستگی زنان 64 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65 2021-12
تغییر اشتغال 0.5 2020-12
نرخ اشتغال 80.5 2020-12
استخدام تمام وقت 2815 2020-12
پیشنهادات شغلی 71048 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 2020-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 2020-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5101 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 1748 2020-12
رشد دستمزد 0.5 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 2.4 2021-05

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 103 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 8938866 2021-08
موارد کروناویروس 714478 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 10359 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 34400 2021-08
تخت بیمارستان 4.53 2017-12
بیمارستان ها 33.25 2017-12
پزشکان پزشکی 4.37 2017-12
تختخوابهای ICU 375 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2021-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2021-07
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2021-07
اندازه اصل تورم 0.2 2021-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 99.1 2021-03
قیمت تولید 103 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 2021-06
قیمت صادرات 101 2021-06
قیمت واردات 105 2021-06
تورم مواد غذایی -2 2021-07
CPI مسکن آب و برق 101 2021-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2021-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2021-06
انتظارات تورم 0.31 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.75 2021-06
نرخ بهره بین بانکی -0.75 2021-08
عرضه پول M0 719539 2021-06
عرضه پول M1 750474 2021-06
عرضه پول M2 1085275 2021-06
عرضه پول M3 1148620 2021-06
ترازنامه بانک 2283788 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 941125 2021-06
وام به بخش خصوصی 1604329 2021-05
نرخ بهره سپرده -0.4 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 1041421 2021-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 272 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4314 2021-06
حساب جاری 15928 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.8 2020-12
صادرات 20237 2021-06
واردات 15923 2021-06
بدهی خارجی 2097470 2021-03
رابطه مبادله 117 2021-06
گردش سرمایه 8436 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1369627 2019-12
ورود توریست 944 2021-04
ذخایر طلا 1040 2021-03
شاخص تروریسم 0.29 2019-12
درآمد گردشگری 1516 2021-03
فروش اسلحه 179 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.9 2020-12
بودجه دولت -2.6 2020-12
ارزش بودجه دولت -16105 2020-12
هزینه های دولت 21271 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2020-12
درآمدهای دولت 232361 2020-12
بدهی های دولت 192446 2019-12
هزینه های مالی 248467 2020-12
درخواست پناهندگی 725 2021-04
ارزیابی اعتبار 100 2021-07
مخارج نظامی 5428 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 14.93 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 12.8 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.4 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.4 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 130 2021-07
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 71.1 2021-07
تولید صنعتی 4.8 2021-03
تولید صنعتی 5.58 2021-03
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.02 2021-06
تغییرات موجودی انبار -2026 2021-03
ورشکستگی 12912 2020-12
ثبت خودرو 25.85 2021-06
سرعت اینترنت 21683 2017-03
آدرس های IP 3855605 2017-03
شاخص رقابتی 82.33 2019-12
رتبه رقابتی 5 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2020-12
رتبه فساد مالی 3 2020-12
آسانی کسب و کار 36 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7 2021-03
استخراج معدن 18.7 2021-03
PMI شاخص خدمات 64.4 2021-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 42.8 2021-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.1 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.5 2021-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.1 2021-06
هزینه های مصرف کننده 87421 2021-03
پس انداز های شخصی 12.8 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 947632 2021-05
قیمت گازوئیل 1.85 2021-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 133 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 183 2021-06
میزان ساخت و ساز 0 2021-03
نرخ مالکیت مسکن 41.6 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئیس - شاخص های اقتصادی.