بازارها گذشته مرجع
پول 0.92 2021-10
بازار سهام 12031 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.07 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.7 2021-06
نرخ بیکاری 2.6 2021-09
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 124 2021-10
نرخ تورم 0.9 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10834279 2021-10
نرخ بهره -0.75 2021-09
موازنه تجاری 4373 2021-09
حساب جاری 10508 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.8 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.9 2020-12
بودجه دولت -2.6 2020-12
اطمینان کسب و کار 111 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 68.1 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.8 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.1 2021-08
نرخ مالیات شرکت 14.93 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
موارد کروناویروس 851002 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 10733 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 34400 2021-10
تخت بیمارستان 4.53 2017-12
بیمارستان ها 33.25 2017-12
پزشکان پزشکی 4.37 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.7 2021-06
تولید ناخالص داخلی 748 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 182934 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 47061 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 80132 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 68393 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.6 2021-09
افراد شاغل 5052 2021-06
افراد بیکار 120294 2021-09
بهره وری 107 2021-06
پست های خالی شغلی 55655 2021-09
دستمزد 6354 2020-12
دستمزد در تولید 114 2020-12
جمعیت 8.61 2020-12
سن بازنشستگی زنان 64 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65 2021-12
تغییر اشتغال 0.5 2020-12
نرخ اشتغال 80.5 2020-12
استخدام تمام وقت 2765 2021-06
پیشنهادات شغلی 71048 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 2020-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 2020-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5126 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 1693 2021-06
رشد دستمزد -0.8 2021-06
نرخ بیکاری جوانان 2.3 2021-07

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 124 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10834279 2021-10
موارد کروناویروس 851002 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 10733 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 34400 2021-10
تخت بیمارستان 4.53 2017-12
بیمارستان ها 33.25 2017-12
پزشکان پزشکی 4.37 2017-12
تختخوابهای ICU 375 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2021-09
اندازه اصل تورم 0.5 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100 2021-06
قیمت تولید 104 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 2021-09
قیمت صادرات 102 2021-09
قیمت واردات 107 2021-09
تورم مواد غذایی -1.7 2021-09
CPI مسکن آب و برق 102 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2021-07
انتظارات تورم 1.13 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.75 2021-09
نرخ بهره بین بانکی -0.77 2021-10
عرضه پول M0 723908 2021-09
عرضه پول M1 758995 2021-08
عرضه پول M2 1089051 2021-08
عرضه پول M3 1158489 2021-08
ترازنامه بانک 2280491 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 939809 2021-09
وام به بخش خصوصی 1635944 2021-07
نرخ بهره سپرده -0.43 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 1042215 2021-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 272 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4373 2021-09
حساب جاری 10508 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.8 2020-12
صادرات 21082 2021-09
واردات 16709 2021-09
بدهی خارجی 2140576 2021-06
رابطه مبادله 122 2021-08
گردش سرمایه 11831 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1369627 2019-12
ورود توریست 1622 2021-07
ذخایر طلا 1040 2021-06
شاخص تروریسم 0.29 2019-12
درآمد گردشگری 1986 2021-06
فروش اسلحه 179 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.9 2020-12
بودجه دولت -2.6 2020-12
ارزش بودجه دولت -16105 2020-12
هزینه های دولت 22583 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2020-12
درآمدهای دولت 232361 2020-12
بدهی های دولت 192446 2019-12
هزینه های مالی 248467 2020-12
درخواست پناهندگی 725 2021-04
ارزیابی اعتبار 100 2021-10
مخارج نظامی 5428 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 14.93 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 12.8 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.4 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.4 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 111 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 68.1 2021-09
تولید صنعتی 15.7 2021-06
تولید صنعتی 16.8 2021-06
میزان استفاده ازظرفیت تولید 83.92 2021-09
تغییرات موجودی انبار -1508 2021-06
ورشکستگی 12912 2020-12
ثبت خودرو 19.53 2021-09
سرعت اینترنت 21683 2017-03
آدرس های IP 3855605 2017-03
شاخص رقابتی 82.33 2019-12
رتبه رقابتی 5 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2020-12
رتبه فساد مالی 3 2020-12
آسانی کسب و کار 36 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 2021-06
استخراج معدن 13.9 2021-06
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 61.3 2021-08
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 25.7 2021-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.8 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.1 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 0.5 2021-08
هزینه های مصرف کننده 90995 2021-06
پس انداز های شخصی 12.8 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 970658 2021-07
قیمت گازوئیل 1.91 2021-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 133 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 183 2021-06
میزان ساخت و ساز 6.5 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 41.6 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئیس - شاخص های اقتصادی.