گذشته قبلی
پول 0.99 0.99
بازار سهام 11579 11730 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 1.9 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 3.8 در صد
نرخ بیکاری 2.3 2.4 در صد
نرخ تورم 2.5 2.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 0.6 در صد
نرخ بهره -0.75 -0.75 در صد
موازنه تجاری 1763 5522 CHF - میلیون
حساب جاری 14297 24319 CHF - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.8 6.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.4 42.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -0.7 -3 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 102 99.2 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 62.5 64 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.5 3.2 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.8 0.1 در صد
نرخ مالیات شرکت 14.93 14.84 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 40 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 2.3 2.4 در صد
افراد شاغل 5128 5096 هزار
افراد بیکار 104391 109500
بهره وری 108 108 امتیاز
پست های خالی شغلی 66403 67844
دستمزد 6354 6304 CHF / ماه
دستمزد در تولید 114 113 امتیاز
جمعیت 8.61 8.54 میلیون
سن بازنشستگی زنان 64 64
سن بازنشستگی مردان 65 65
تغییر اشتغال 0.6 0.8 در صد
نرخ اشتغال 80.4 79.4 در صد
استخدام تمام وقت 2853 2799 هزار
پیشنهادات شغلی 98589 94768
نرخ مشارکت نیروی کار 84.2 83.8 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 1.9 در صد
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5239 5213 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 1726 1713 هزار
رشد دستمزد 0.1 -0.8 در صد
نرخ بیکاری جوانان 1.6 1.8 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 2.5 2.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 0.6 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 103 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 102 102 امتیاز
اندازه اصل تورم 1.5 1.4 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 101 امتیاز
قیمت تولید 108 107 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 6.7 6.1 در صد
قیمت صادرات 103 102 امتیاز
قیمت واردات 115 113 امتیاز
تورم مواد غذایی -0.3 0 در صد
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 0.5 0.6 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 2.2 1.9 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 1.3 0.8 در صد
CPI مسکن آب و برق 105 105 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 112 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 102 امتیاز
انتظارات تورم 2.32 1.9 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 180 180 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 15700229 15698202 دوزها
موارد کروناویروس 3642606 3642604 افراد
مرگ و میر کروناویروس 13231 13217 افراد
تخت بیمارستان 4.59 4.63 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 32.77 33 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 4.47 4.42 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 3.59 3.61 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره -0.75 -0.75 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.75 -0.75 در صد
عرضه پول M0 757190 749981 CHF - میلیون
عرضه پول M1 780026 769509 CHF - میلیون
عرضه پول M2 1095598 1090943 CHF - میلیون
عرضه پول M3 1160055 1160129 CHF - میلیون
ترازنامه بانک 2345755 2329607 CHF - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 926050 910090 CHF - میلیون
وام به بخش خصوصی 1664661 1658146 CHF - میلیون
نرخ بهره سپرده -0.46 -0.47 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 1037871 1057156 CHF - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 272 258 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 1763 5522 CHF - میلیون
حساب جاری 14297 24319 CHF - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.8 6.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 20980 23928 CHF - میلیون
واردات 19217 18406 CHF - میلیون
بدهی خارجی 2131530 2133272 CHF - میلیون
رابطه مبادله 110 116 امتیاز
گردش سرمایه 2508 4954 CHF - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1216319 1369627 CHF - میلیون
ورود توریست 1117 896 هزار
ذخایر طلا 1040 1040 تن
شاخص تروریسم 0.29 0.19
درآمد گردشگری 2568 3217 CHF - میلیون
فروش اسلحه 179 226 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.4 42.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -0.7 -3 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -16105 2985 CHF - میلیون
هزینه های دولت 21198 21620 CHF - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 31.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 232361 232872 CHF - میلیون
بدهی های دولت 196617 188525 CHF - میلیون
هزینه های مالی 248467 229887 CHF - میلیون
درخواست پناهندگی 1175 1320 افراد
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 5428 5114 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 14.93 14.84 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 40 در صد
نرخ مالیات بر فروش 7.7 7.7 در صد
نرخ تامین اجتماعی 12.8 12 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.4 6 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.4 6 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 102 99.2 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 62.5 64 امتیاز
تولید صنعتی 7.3 8.5 در صد
تولید صنعتی 9.51 9.4 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 85.41 84.29 در صد
تغییرات موجودی انبار -5122 -3520 CHF - میلیون
ورشکستگی 12912 13840 شرکت ها و افراد
ثبت خودرو 15.48 21.51 هزار
سرعت اینترنت 21683 21239 KBps
آدرس های IP 3855605 3760263 IP
شاخص رقابتی 82.33 82.59 امتیاز
رتبه رقابتی 5 4
شاخص فساد مالی 84 85 امتیاز
رتبه فساد مالی 7 3
آسانی کسب و کار 36 38
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 -1.1 در صد
استخراج معدن 2 -0.7 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 56.22 61.12 امتیاز
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -51.6 -27.8
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.5 3.2 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.8 0.1 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -6.6 12.5 در صد
هزینه های مصرف کننده 93831 93477 CHF - میلیون
پس انداز های شخصی 19 13.3 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 982227 978626 CHF - میلیون
قیمت گازوئیل 2.14 2.26 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 131 132 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
شاخص مسکن 189 186 امتیاز
میزان ساخت و ساز 0.2 0.5 در صد
نرخ مالکیت مسکن 42.3 41.6 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئیس - شاخص های اقتصادی.