بازارها گذشته مرجع
پول 0.99 2019-09
بازار سهام 10244 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.52 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2019-06
نرخ بیکاری 2.2 2019-10
نرخ تورم -0.3 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-10
نرخ بهره -0.75 2019-09
موازنه تجاری 2881 2019-09
حساب جاری 21273 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.7 2018-12
بودجه دولت 1.3 2018-12
اطمینان کسب و کار 94.7 2019-10
شاخص PMI تولید 49.4 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-09
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 706 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 177200 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42517 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 78816 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 59019 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.2 2019-10
افراد شاغل 5098 2019-06
افراد بیکار 101684 2019-10
بهره وری 102 2019-06
پست های خالی شغلی 35479 2019-10
دستمزد 6291 2018-12
دستمزد در تولید 112 2018-12
جمعیت 8.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال 0.4 2019-06
نرخ اشتغال 80.6 2019-06
استخدام تمام وقت 2805 2019-06
پیشنهادات شغلی 83600 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 2019-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5109 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 1730 2019-06
رشد دستمزد 0.5 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 2.3 2019-10
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.3 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-10
اندازه اصل تورم 0.2 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.5 2019-06
قیمت تولید 101 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -2.4 2019-10
قیمت صادرات 98.9 2019-09
قیمت واردات 104 2019-08
تورم مواد غذایی -1.2 2019-10
CPI مسکن آب و برق 104 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-09
انتظارات تورم 0.39 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.75 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.7 2019-11
عرضه پول M0 556618 2019-09
عرضه پول M1 678574 2019-09
عرضه پول M2 1025345 2019-09
عرضه پول M3 1074389 2019-09
ترازنامه بانک 2039271 2019-08
ذخایر ارزی 779137 2019-10
وام به بخش خصوصی 1508381 2019-08
نرخ بهره سپرده -0.4 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 858895 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 246 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2881 2019-09
حساب جاری 21273 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2018-12
صادرات 20276 2019-09
واردات 17395 2019-09
بدهی خارجی 1839892 2019-06
رابطه مبادله 122 2019-09
گردش سرمایه 5849 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1088433 2017-12
ورود توریست 1954 2019-09
ذخایر طلا 1040 2019-12
شاخص تروریسم 0.13 2017-12
درآمد گردشگری 4302 2019-06
فروش اسلحه 243 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.7 2018-12
بودجه دولت 1.3 2018-12
ارزش بودجه دولت 2176 2019-12
هزینه های دولت 19989 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 2018-12
درآمدهای دولت 227553 2019-12
بدهی های دولت 192446 2019-12
هزینه های مالی 224309 2019-12
درخواست پناهندگی 1025 2019-08
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 4713 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 12 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 94.7 2019-10
شاخص PMI تولید 49.4 2019-10
تولید صنعتی 4.8 2019-06
تولید صنعتی 5.6 2019-06
استفاده از ظرفیت 80.42 2019-12
تغییرات موجودی انبار -2966 2019-06
ورشکستگی 13971 2018-12
ثبت خودرو 24.07 2019-09
سرعت اینترنت 21683 2017-03
آدرس های IP 3855605 2017-03
شاخص رقابتی 82.33 2019-12
رتبه رقابتی 5 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 36 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 2019-06
استخراج معدن -1 2019-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -30.5 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.9 2019-09
هزینه های مصرف کننده 93516 2019-06
پس انداز های شخصی 12.7 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 887625 2019-08
قیمت گازوئیل 1.64 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 130 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 182 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 169 2019-09
میزان ساخت و ساز -2.2 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 42.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئیس - شاخص های اقتصادی.