21/09/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
حساب جاری Q2 CHF 9.9B CHF14.5B ®
24/09/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
CH
SNB Interest Rate Decision -0.75%
27/09/2020 واقعی قبلی
CH
Referendum on Limitation Initiative
30/09/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
شاخص های پیشرو اقتصادی KOF SEP 110.2
08:00 AM
CH
شاخص احساسات اقتصادی SEP 45.6
01:00 PM
CH
SNB بولتن فصلنامه
01/10/2020 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 4.1%
06:30 AM
CH
نرخ تورم (سالانه) SEP -0.9%
06:30 AM
CH
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.0%
06:30 AM
CH
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 0.7%
07:30 AM
CH
procure.ch Manufacturing PMI SEP 51.8
07/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
ذخایر ارزی SEP CHF848.3B
08/10/2020 واقعی قبلی
05:45 AM
CH
نرخ بیکاری SEP 3.3%
12/10/2020 واقعی قبلی
05:45 AM
CH
پیش بینی های اقتصادی SECO
15/10/2020 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
سازنده و قیمت واردات (ماهیانه) SEP -0.4%
06:30 AM
CH
سازنده و واردات قیمت (سالانه) SEP -3.5%


سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.