01/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
CH
procure.ch شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید JUN 59.1 60 57.9 57.8
04/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:30 AM
CH
نرخ تورم (سالانه) JUN 3.4% 2.9% 3.2% 3.3%
06:30 AM
CH
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.5% 0.7% 0.3% 0.6%
07/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:45 AM
CH
نرخ بیکاری JUN 2.1% 2% 2.1%
07:00 AM
CH
ذخایر ارزی خارجی JUN CHF925.43B
14/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:30 AM
CH
سازنده و قیمت واردات (ماهیانه) JUN 0.9%
06:30 AM
CH
سازنده و واردات قیمت (سالانه) JUN 6.9%
19/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
CH
موازنه تجاری JUN CHF2.0B CHF 3.9B
27/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
CH
شاخص احساسات اقتصادی JUL
29/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:30 AM
CH
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه JUN -1.6%
06:30 AM
CH
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه JUN 1.1%
07:00 AM
CH
KOF شاخص های پیشرو اقتصادی JUL 96.9

سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.