23/05/2019 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی Q1 5.1%
27/05/2019 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
آمار اشتغال غیر کشاورزی Q1 5.068M
28/05/2019 واقعی قبلی
05:45 AM
CH
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 0.2%
05:45 AM
CH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 1.4%
06:00 AM
CH
موازنه تجاری APR CHF2.5B
29/05/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
شاخص های پیشرو اقتصادی KOF MAY 96.2
08:00 AM
CH
شاخص احساسات اقتصادی MAY -7.7
31/05/2019 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR -0.2%
06:30 AM
CH
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR -0.7%
07:30 AM
CH
پی ام آی توليد SVME MAY 48.5
03/06/2019 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
نرخ تورم (سالانه) MAY 0.7%
06:30 AM
CH
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.2%
07/06/2019 واقعی قبلی
05:45 AM
CH
نرخ بیکاری MAY 2.4%
07:00 AM
CH
ذخایر ارزی MAY CHF772B
13/06/2019 واقعی قبلی
05:45 AM
CH
پیش بینی های اقتصادی SECO
06:30 AM
CH
سازنده و قیمت واردات (ماهیانه) MAY 0%
06:30 AM
CH
سازنده و واردات قیمت (سالانه) MAY -0.6%
07:30 AM
CH
اعلام نرخ بهره SNB -0.75%
07:30 AM
CH
کنفرانس مطبوعاتی SNB


سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.