17/09/2019 واقعی قبلی
05:45 AM
CH
پیش بینی های اقتصادی SECO
19/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
CH
موازنه تجاری AUG CHF2.7B
07:30 AM
CH
اعلام نرخ بهره SNB -0.75%
20/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
حساب جاری Q2 CHF17.2B
25/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CH
شاخص احساسات اقتصادی SEP -37.5
01:00 PM
CH
SNB بولتن فصلنامه
30/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
شاخص های پیشرو اقتصادی KOF SEP 97.0
01/10/2019 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 1.4%
06:30 AM
CH
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG -0.1%
07:30 AM
CH
پی ام آی توليد SVME SEP 47.2
02/10/2019 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.3%
06:30 AM
CH
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0%
07/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
ذخایر ارزی SEP CHF767B
08/10/2019 واقعی قبلی
05:45 AM
CH
نرخ بیکاری SEP 2.1%


سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.