14/11/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
CH
سازنده و قیمت واردات (ماهیانه) OCT -0.2% -0.3%
07:30 AM
CH
سازنده و واردات قیمت (سالانه) OCT -2.4% -2%
05:30 PM
CH
سخنرانی Maechler - بانک ملی سوئیس
19/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
موازنه تجاری OCT CHF2.9B
21/11/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
CH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی Q3 4.8%
26/11/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
CH
آمار اشتغال غیر کشاورزی Q3 5.109M
27/11/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
CH
شاخص احساسات اقتصادی NOV -30.5
28/11/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
CH
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 0.3%
06:45 AM
CH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 0.2%
29/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CH
شاخص های پیشرو اقتصادی KOF NOV 94.7
02/12/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
CH
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 0.9%
07:30 AM
CH
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT -0.3%
08:30 AM
CH
پی ام آی توليد SVME NOV 49.4
03/12/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
CH
نرخ تورم (سالانه) NOV -0.3%
07:30 AM
CH
نرخ تورم (ماهانه) NOV -0.2%
06/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CH
ذخایر ارزی NOV
09/12/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
CH
نرخ بیکاری NOV 2.2%
12/12/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
CH
پیش بینی های اقتصادی SECO
07:30 AM
CH
سازنده و قیمت واردات (ماهیانه) NOV -0.2%
07:30 AM
CH
سازنده و واردات قیمت (سالانه) NOV -2.4%
08:30 AM
CH
کنفرانس مطبوعاتی SNB
08:30 AM
CH
اعلام نرخ بهره SNB


سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.