21/09/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
CH
موازنه تجاری AUG CHF4.1B
22/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
حساب جاری Q2 CHF16B
01:00 PM
CH
SNB بولتن فصلنامه
23/09/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
CH
تصمیم نرخ بهره SNB -0.75%
29/09/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
CH
شاخص احساسات اقتصادی SEP -7.8
30/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
شاخص های پیشرو اقتصادی KOF SEP 113.5
01/10/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
CH
procure.ch شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید SEP 67.7
04/10/2021 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG -2.6%
06:30 AM
CH
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.9%
06:30 AM
CH
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.2%
06:30 AM
CH
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه AUG -2.8%
07/10/2021 واقعی قبلی
05:45 AM
CH
نرخ بیکاری SEP 2.7%
07:00 AM
CH
ذخایر ارزی خارجی SEP CHF929.292B
14/10/2021 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
سازنده و قیمت واردات (ماهیانه) SEP 0.7%
06:30 AM
CH
سازنده و واردات قیمت (سالانه) SEP 4.4%

سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.