14/06/2021 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
سازنده و قیمت واردات (ماهیانه) MAY 0.8% 0.7%
06:30 AM
CH
سازنده و واردات قیمت (سالانه) MAY 3.2% 1.8%
15/06/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
پیش بینی های اقتصادی SECO
17/06/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
CH
موازنه تجاری MAY CHF3.3B
07:30 AM
CH
تصمیم نرخ بهره SNB -0.75%
08:30 AM
CH
کنفرانس مطبوعاتی SNB
22/06/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
حساب جاری Q1 CHF-3B
30/06/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
شاخص های پیشرو اقتصادی KOF JUN 143.2
08:00 AM
CH
شاخص احساسات اقتصادی JUN 72.2
01/07/2021 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 35.7%
06:30 AM
CH
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.6%
06:30 AM
CH
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.3%
06:30 AM
CH
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -4.4%
07:30 AM
CH
procure.ch شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید JUN 69.9
07/07/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
ذخایر ارزی JUN CHF902.466B
08/07/2021 واقعی قبلی
05:45 AM
CH
نرخ بیکاری JUN 3.1%


سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.