بازارها گذشته مرجع
پول 10.26 2020-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.5 2019-12
نرخ بیکاری 2.1 2019-11
نرخ تورم 10.6 2020-04
نرخ بهره 11.75 2020-05
موازنه تجاری -185 2019-11
حساب جاری -15834 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 2018-12
بودجه دولت -0.3 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 8 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 75969 2019-10
تولید ناخالص داخلی سرانه 1073 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3061 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12874 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6678 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11858 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12733 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7435 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.1 2019-11
افراد شاغل 2407 2018-12
افراد بیکار 51.2 2020-03
دستمزد 1419 2020-03
جمعیت 9.13 2019-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد در تولید 1574 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 10.6 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-04
قیمت تولید 100 2019-12
تورم مواد غذایی 13.5 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.6 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 0.2 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 11.75 2020-05
عرضه پول M0 14509 2020-04
عرضه پول M1 15912 2020-04
عرضه پول M2 18039 2020-04
نرخ بهره سپرده 3.8 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -185 2019-11
حساب جاری -15834 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
صادرات 111 2019-11
واردات 295 2019-11
ذخایر طلا 17.2 2020-03
تولید نفت خام 0.18 2020-01
شاخص تروریسم 3.95 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 2018-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
درآمدهای دولت 20569 2019-11
ارزیابی اعتبار 25 2020-05
هزینه های مالی 20852 2019-11
ارزش بودجه دولت -283 2019-11

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2018-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 13.6 2019-12
سرعت اینترنت 2589 2017-03
آدرس های IP 9376 2017-03
شاخص رقابتی 52.4 2019-12
رتبه رقابتی 104 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2019-12
رتبه فساد مالی 153 2019-12
آسانی کسب و کار 106 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
تختخوابهای ICU 425 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تاجیکستان - شاخص های اقتصادی.