بازارها گذشته مرجع
پول 9.69 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 2019-09
نرخ بیکاری 2.3 2018-09
نرخ تورم 8.6 2019-08
نرخ بهره 13.25 2019-09
موازنه تجاری -94.6 2018-05
حساب جاری -117863 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 2018-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 7.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 72427 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1073 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3061 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12874 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6678 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10526 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8389 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7435 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2018-09
افراد شاغل 2238 2016-12
افراد بیکار 51.3 2019-08
دستمزد 1180 2019-08
جمعیت 9.1 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد در تولید 1558 2018-07
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.6 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-09
قیمت تولید 101 2019-08
تورم مواد غذایی 14.6 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.7 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 13.25 2019-09
عرضه پول M0 14210 2019-09
عرضه پول M1 15316 2019-09
عرضه پول M2 17288 2019-09
نرخ بهره سپرده 3.6 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -94.6 2018-05
حساب جاری -117863 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
صادرات 97.5 2018-05
واردات 192 2018-05
ذخایر طلا 22.33 2019-12
تولید نفت خام 0.18 2019-07
بدهی خارجی 2274 2016-12
شاخص تروریسم 2.23 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 2018-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
درآمدهای دولت 11708 2019-07
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 12864 2019-07
ارزش بودجه دولت -1156 2019-07
مخارج نظامی 79.7 2015-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 13.3 2019-08
سرعت اینترنت 2589 2017-03
آدرس های IP 9376 2017-03
شاخص رقابتی 52.4 2019-12
رتبه رقابتی 104 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2018-12
رتبه فساد مالی 152 2018-12
آسانی کسب و کار 106 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تاجیکستان - شاخص های اقتصادی.