بازارها گذشته مرجع
پول 11.29 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2020-09
نرخ بیکاری 2.1 2019-11
نرخ تورم 9.8 2020-11
نرخ بهره 10.75 2020-11
موازنه تجاری -175 2020-06
حساب جاری 1006983 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2020-09
تولید ناخالص داخلی 8.12 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23892 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1121 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3380 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12874 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6678 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11858 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12733 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7435 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.1 2019-11
افراد شاغل 2407 2018-12
افراد بیکار 50.1 2020-10
دستمزد 1478 2020-10
جمعیت 9.13 2019-12
سن بازنشستگی مردان 63 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58 2019-12
دستمزد در تولید 1574 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.8 2020-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-11
تورم مواد غذایی 14 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 10.75 2020-11
عرضه پول M0 16371 2020-11
عرضه پول M1 17876 2020-11
عرضه پول M2 20124 2020-11
نرخ بهره سپرده 5.2 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -175 2020-06
حساب جاری 1006983 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2019-12
صادرات 52.8 2020-07
واردات 231 2020-06
ذخایر طلا 7.99 2020-09
تولید نفت خام 0.18 2020-09
شاخص تروریسم 4.18 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
درآمدهای دولت 20569 2019-11
ارزیابی اعتبار 25 2021-01
هزینه های مالی 20852 2019-11
ارزش بودجه دولت -283 2019-11

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 13.6 2019-12
سرعت اینترنت 2589 2017-03
آدرس های IP 9376 2017-03
شاخص رقابتی 52.4 2019-12
رتبه رقابتی 104 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2019-12
رتبه فساد مالی 153 2019-12
آسانی کسب و کار 106 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
تختخوابهای ICU 425 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تاجیکستان - شاخص های اقتصادی.