بازارها گذشته مرجع
پول 11.3 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2020-09
نرخ بیکاری 2.1 2019-11
نرخ تورم 10.04 2021-02
نرخ بهره 11 2021-02
موازنه تجاری -198 2021-01
حساب جاری -66850 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.77 2020-12
بودجه دولت -0.5 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2020-09
تولید ناخالص داخلی 8.12 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24433 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 1121 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3380 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15295 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6833 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13488 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14026 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8023 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.1 2019-11
افراد شاغل 2332 2019-12
افراد بیکار 49.8 2021-01
دستمزد 1445 2021-01
جمعیت 9.3 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58 2019-12
دستمزد در تولید 1574 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 10.04 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2021-02
تورم مواد غذایی 13.7 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 11 2021-02
عرضه پول M0 18344 2021-02
عرضه پول M1 19783 2021-02
عرضه پول M2 22353 2021-02
نرخ بهره سپرده 5.2 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -198 2021-01
حساب جاری -66850 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2019-12
صادرات 89.4 2021-01
واردات 287 2021-01
ذخایر طلا 7.99 2020-12
تولید نفت خام 0.18 2020-12
شاخص تروریسم 4.18 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.77 2020-12
بودجه دولت -0.5 2019-12
درآمدهای دولت 24325 2021-01
ارزیابی اعتبار 25 2021-04
هزینه های مالی 20852 2019-11
ارزش بودجه دولت -283 2019-11

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 13.6 2019-12
سرعت اینترنت 2589 2017-03
آدرس های IP 9376 2017-03
شاخص رقابتی 52.4 2019-12
رتبه رقابتی 104 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2020-12
رتبه فساد مالی 149 2020-12
آسانی کسب و کار 106 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
تختخوابهای ICU 425 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تاجیکستان - شاخص های اقتصادی.