بازارها گذشته مرجع
پول 9.69 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 2019-09
نرخ بیکاری 2.3 2018-09
نرخ تورم 8 2019-12
نرخ بهره 12.25 2019-12
موازنه تجاری -185 2019-11
حساب جاری -117863 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 2018-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 7.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 75969 2019-10
تولید ناخالص داخلی سرانه 1073 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3061 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12874 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6678 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11858 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12733 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7435 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2018-09
افراد شاغل 2238 2016-12
افراد بیکار 50.5 2019-10
دستمزد 1327 2019-10
جمعیت 9.1 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد در تولید 1574 2019-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-11
قیمت تولید 101 2019-10
تورم مواد غذایی 10.6 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 12.25 2019-12
عرضه پول M0 14950 2019-11
عرضه پول M1 16138 2019-11
عرضه پول M2 18214 2019-11
نرخ بهره سپرده 3.6 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -185 2019-11
حساب جاری -117863 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
صادرات 111 2019-11
واردات 295 2019-11
ذخایر طلا 22.33 2019-12
تولید نفت خام 0.18 2019-08
شاخص تروریسم 3.95 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 2018-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
درآمدهای دولت 16757 2019-09
ارزیابی اعتبار 25 2020-01
هزینه های مالی 17111 2019-09
ارزش بودجه دولت -354 2019-09
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 12 2019-10
سرعت اینترنت 2589 2017-03
آدرس های IP 9376 2017-03
شاخص رقابتی 52.4 2019-12
رتبه رقابتی 104 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2019-12
رتبه فساد مالی 153 2019-12
آسانی کسب و کار 106 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تاجیکستان - شاخص های اقتصادی.