بازارها گذشته مرجع
پول 11.33 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.7 2021-06
نرخ بیکاری 7.5 2020-12
نرخ تورم 9.1 2021-07
نرخ بهره 13 2021-08
موازنه تجاری -226 2021-05
حساب جاری -66850 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.77 2020-12
بودجه دولت -0.5 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.7 2021-06
تولید ناخالص داخلی 8.19 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39898 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1147 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3658 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15295 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6833 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13488 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14026 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8023 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.5 2020-12
افراد شاغل 2463 2019-12
افراد بیکار 53.1 2021-06
دستمزد 1732 2021-06
جمعیت 9.3 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63 2021-12
سن بازنشستگی زنان 58 2021-12
دستمزد در تولید 1830 2021-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.1 2021-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2021-07
تورم مواد غذایی 12.4 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 13 2021-08
عرضه پول M0 19050 2021-07
عرضه پول M1 20440 2021-07
عرضه پول M2 23125 2021-07
نرخ بهره سپرده 5.2 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -226 2021-05
حساب جاری -66850 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0 2020-12
صادرات 92.6 2021-05
واردات 318 2021-05
ذخایر طلا 17.19 2021-06
تولید نفت خام 0 2021-05
بدهی خارجی 6609 2020-12
شاخص تروریسم 4.18 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.77 2020-12
بودجه دولت -0.5 2019-12
درآمدهای دولت 13245 2021-06
ارزیابی اعتبار 25 2021-09
هزینه های مالی 12885 2021-06
ارزش بودجه دولت 360 2021-06
مخارج نظامی 80 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 23.4 2021-06
سرعت اینترنت 2589 2017-03
آدرس های IP 9376 2017-03
شاخص رقابتی 52.4 2019-12
رتبه رقابتی 104 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2020-12
رتبه فساد مالی 149 2020-12
آسانی کسب و کار 106 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
تختخوابهای ICU 425 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تاجیکستان - شاخص های اقتصادی.