10/12/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
TZ
نرخ تورم (سالانه) NOV 3.8% 3.6%


تانزانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

تانزانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.