09/03/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
TZ
نرخ تورم (سالانه) FEB 3.7%


تانزانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

تانزانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.