10/08/2020 واقعی قبلی
10:50 AM
TZ
نرخ تورم (سالانه) JUL 3.2%


تانزانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

تانزانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.