08/10/2021 واقعی قبلی
10:50 AM
TZ
نرخ تورم (سالانه) SEP 3.8%

تانزانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

تانزانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.