گذشته قبلی
پول 3.49 3.49
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 5.9 در صد
نرخ بیکاری 4.38 3.9 در صد
نرخ تورم 12.45 7.58 در صد
موازنه تجاری 3258 7496 USD - میلیون
حساب جاری 418 481 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.6 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 32.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت 0.1 -0.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 5.9 در صد
تولید ناخالص داخلی 45.23 40.77 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 31.2 44.57 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 7693 7349 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15538 14845 USD
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17.23 22.11 USD - میلیارد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 4.38 3.9 در صد
جمعیت 6 5.94 میلیون
سن بازنشستگی مردان 62 62
سن بازنشستگی زنان 57 57
گذشته قبلی
نرخ تورم 12.45 7.58 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 3258 7496 USD - میلیون
حساب جاری 418 481 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.6 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 9211573865 6385 USD - میلیون
واردات 4026352050 3127 USD - میلیون
تولید نفت خام 195 173 BBL/D/1K
بدهی خارجی 5636042 567628 هزار تومان
شاخص تروریسم 0 0
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 32.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت 0.1 -0.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
هزینه های دولت 3.13 4.02 USD - میلیارد
ارزیابی اعتبار 15
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 15 15 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 3625 2624 KBps
آدرس های IP 721 613 IP
شاخص فساد مالی 19 19 امتیاز
رتبه فساد مالی 169 165
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 3.82 4.85 USD - میلیارد
گذشته قبلی
تختخوابهای ICU 306 296 به ازای هر 1000 نفر


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکمنستان - شاخص های اقتصادی.