ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ترکمنستان - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchB+ Stable Aug 19 2021