02/12/2020 واقعی قبلی
06:00 PM
UA
حساب جاری OCT $0.8B $-0.2B
07/12/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
UA
ذخایر ارزی NOV $26.14B
09/12/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
UA
نرخ تورم (سالانه) NOV 2.6%
02:30 PM
UA
نرخ تورم (ماهانه) NOV 1%
10/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
UA
تصمیم نرخ بهره 6%
15/12/2020 واقعی قبلی
02:45 PM
UA
موازنه تجاری OCT $-526.9M
21/12/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
UA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 -9.9%
02:30 PM
UA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 -11.4%
02:30 PM
UA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV 4.3%
02:30 PM
UA
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 15.2%
23/12/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
UA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV -5%
02:30 PM
UA
تولیدات صنعتی (ماهانه) NOV 5.8%
24/12/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
UA
نرخ بیکاری Q3


اوکراین - تقویم - شاخص های اقتصادی

اوکراین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.