06/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
UA
ذخایر ارزی NOV $21.932B $21.403B
09/12/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
UA
نرخ تورم (سالانه) NOV 6.5%
03:00 PM
UA
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.7%
12/12/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
UA
تصمیم نرخ بهره 15.5%
16/12/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
UA
موازنه تجاری OCT $-1201M
19/12/2019 واقعی قبلی
04:00 PM
UA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 1.6%
04:00 PM
UA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 4.6%
20/12/2019 واقعی قبلی
04:00 PM
UA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV -2.3%
04:00 PM
UA
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 11%
23/12/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
UA
نرخ بیکاری Q3 7.8%
02:00 PM
UA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV -5%
02:00 PM
UA
تولیدات صنعتی (ماهانه) NOV 5.6%
27/12/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
UA
حساب جاری NOV $-0.7B


اوکراین - تقویم - شاخص های اقتصادی

اوکراین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.