06/07/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
UA
ذخایر ارزی JUN $25.37B
09/07/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
UA
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.7%
01:30 PM
UA
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.3%
15/07/2020 واقعی قبلی
01:45 PM
UA
موازنه تجاری MAY $417.5M
21/07/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
UA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 15%
01:30 PM
UA
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -3.1%
22/07/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
UA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -12.2%
01:30 PM
UA
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN 4.9%
23/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
UA
تصمیم نرخ بهره 6%
31/07/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
UA
حساب جاری JUN $1.4B


اوکراین - تقویم - شاخص های اقتصادی

اوکراین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.