بازارها گذشته مرجع
پول 28.44 2020-10
بازار سهام 501 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.9 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.4 2020-06
نرخ بیکاری 9.9 2020-06
نرخ تورم 2.3 2020-09
نرخ بهره 6 2020-10
موازنه تجاری -267 2020-08
حساب جاری 370 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.3 2019-12
بودجه دولت -2.1 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 71.6 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2020-09
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2020-12
موارد کروناویروس 370417 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 6868 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 151632 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.9 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.4 2020-06
تولید ناخالص داخلی 154 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 551057 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 94054 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 3225 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12810 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24747 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18821 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69594 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 28935 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30630 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 89756 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 32488 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1820 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.9 2020-06
افراد بیکار 433 2020-09
دستمزد 11998 2020-09
رشد دستمزد 12.27 2020-09
جمعیت 41.98 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
افراد شاغل 15362 2020-06
نرخ اشتغال 66.1 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 62.5 2020-06
حداقل دستمزد 4173 2019-01

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 289 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-09
اندازه اصل تورم 3.1 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-09
قیمت صادرات 101 2020-08
تورم مواد غذایی 1.3 2020-09
قیمت واردات 100 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-09
قیمت تولید 362 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -7.5 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6 2020-10
نرخ بهره بین بانکی 8.44 2020-10
عرضه پول M0 475074 2020-09
عرضه پول M1 929444 2020-09
عرضه پول M2 1719316 2020-09
عرضه پول M3 1723180 2020-09
ترازنامه بانک 2161542 2020-08
ذخایر ارزی 26530 2020-09
وام به بخش خصوصی 720039 2020-08
نرخ بهره سپرده 4.58 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 1295226 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -267 2020-08
حساب جاری 370 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 4214 2020-08
واردات 4482 2020-08
بدهی خارجی 122796 2020-06
گردش سرمایه 2476 2020-03
ذخایر طلا 25.2 2020-06
تولید نفت خام 34 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1451 2020-03
حواله 2910 2020-03
رابطه مبادله 100 2020-08
شاخص تروریسم 5.55 2018-12
فروش اسلحه 91 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.3 2019-12
بودجه دولت -2.1 2019-12
ارزش بودجه دولت 41187 2020-08
هزینه های دولت 110650 2020-06
درآمدهای دولت 876392 2020-08
بدهی های دولت 878252011 2020-09
هزینه های مالی 888521 2020-08
ارزیابی اعتبار 26 2020-10
مخارج نظامی 4401 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -4.4 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2020-09
تولید صنعتی -6.6 2020-07
تغییرات موجودی انبار -80273 2020-06
سرعت اینترنت 12799 2017-03
آدرس های IP 5156332 2017-03
اطمینان کسب و کار 101 2020-09
شاخص رقابتی 56.99 2019-12
رتبه رقابتی 85 2019-12
شاخص فساد مالی 30 2019-12
رتبه فساد مالی 126 2019-12
آسانی کسب و کار 64 2019-12
استخراج معدن -0.7 2020-07
تولید فولاد 1651 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 71.6 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2020-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.6 2020-09
هزینه های مصرف کننده 439734 2020-06
نرخ وام بانکی 11.46 2020-08
تسهیلات اعتباری خریدار 182231 2020-08
قیمت گازوئیل 0.81 2020-10

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 6.7 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 370417 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 6868 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 151632 2020-10
تختخوابهای ICU 613 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوکراین - شاخص های اقتصادی.