بازارها گذشته مرجع
پول 24.34 2020-01
بازار سهام 505 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2019-09
نرخ بیکاری 7.3 2019-09
نرخ تورم 4.1 2019-12
نرخ بهره 13.5 2019-12
موازنه تجاری -897 2020-11
حساب جاری 57 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.2 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.8 2019-11
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 131 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 308668 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 60835 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 3110 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9233 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 59150 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9280 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26312 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 12174 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13424 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35285 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22980 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 802 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.3 2019-09
افراد بیکار 338 2019-12
دستمزد 10679 2019-11
رشد دستمزد 16.57 2019-11
جمعیت 42.22 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
افراد شاغل 16210 2019-09
نرخ اشتغال 69 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 64 2019-09
هزینه زندگی خانواده 6610 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4690 2018-12
حداقل دستمزد 4173 2019-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5720 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3680 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.1 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.8 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-12
اندازه اصل تورم 3.9 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.3 2019-12
قیمت صادرات 97.9 2019-10
تورم مواد غذایی 4.1 2019-12
قیمت واردات 100 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-12
قیمت تولید 341 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -7.4 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 13.5 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 14.78 2020-01
عرضه پول M0 385333 2019-12
عرضه پول M1 697533 2019-11
عرضه پول M2 1329000 2019-11
عرضه پول M3 1435027 2019-12
ترازنامه بانک 1902441 2019-11
ذخایر ارزی 25300 2019-12
وام به بخش خصوصی 700037 2019-11
نرخ بهره سپرده 11.77 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 1008834 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -897 2020-11
حساب جاری 57 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 4323 2020-11
واردات 5220 2020-11
بدهی خارجی 119953 2019-09
گردش سرمایه -3589 2019-09
ذخایر طلا 24.57 2019-12
تولید نفت خام 35 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 647 2019-09
حواله 2846 2019-06
رابطه مبادله 97.6 2019-10
شاخص تروریسم 5.55 2018-12
فروش اسلحه 224 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 34860 2019-11
هزینه های دولت 48840 2019-09
درآمدهای دولت 1164020 2019-11
بدهی های دولت 814238282 2019-11
هزینه های مالی 1169482 2019-11
ارزیابی اعتبار 26 2020-01
مخارج نظامی 4401 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -7.5 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.6 2019-11
تولید صنعتی -6.4 2019-11
تغییرات موجودی انبار 28278 2019-09
سرعت اینترنت 12799 2017-03
آدرس های IP 5156332 2017-03
اطمینان کسب و کار 115 2019-09
شاخص رقابتی 56.99 2019-12
رتبه رقابتی 85 2019-12
شاخص فساد مالی 32 2018-12
رتبه فساد مالی 120 2018-12
آسانی کسب و کار 64 2019-12
استخراج معدن -7.9 2019-11
تولید فولاد 1325 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.2 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.8 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.8 2019-11
هزینه های مصرف کننده 232934 2019-09
نرخ وام بانکی 15.04 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 175597 2019-11
قیمت گازوئیل 1.11 2019-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 7.9 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوکراین - شاخص های اقتصادی.