بازارها گذشته مرجع
پول 26.84 2020-05
بازار سهام 500 2020-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.8 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.5 2020-03
نرخ بیکاری 8.7 2019-12
نرخ تورم 2.1 2020-04
نرخ بهره 8 2020-05
موازنه تجاری -636 2020-03
حساب جاری -389 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 66.2 2020-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -23 2020-04
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2020-12
موارد کروناویروس 20986 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 617 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 7108 2020-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.8 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.5 2020-03
تولید ناخالص داخلی 140 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 698297 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 206683 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3110 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9233 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 92961 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27053 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 83423 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 30832 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 31015 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 90756 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 44449 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1955 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.7 2019-12
افراد بیکار 457 2020-04
دستمزد 11446 2020-03
رشد دستمزد 11.81 2020-03
جمعیت 41.98 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
افراد شاغل 15895 2019-12
نرخ اشتغال 67.6 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 63.4 2019-12
هزینه زندگی خانواده 6610 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4690 2018-12
حداقل دستمزد 4173 2019-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5720 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3680 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2020-04
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-04
اندازه اصل تورم 3.1 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-04
قیمت صادرات 100 2020-03
تورم مواد غذایی 1.8 2020-03
قیمت واردات 99.3 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2020-04
قیمت تولید 356 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده -2.6 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8 2020-05
نرخ بهره بین بانکی 11.75 2020-05
عرضه پول M0 417727 2020-04
عرضه پول M1 762114 2020-03
عرضه پول M2 1513997 2020-03
عرضه پول M3 1545689 2020-04
ترازنامه بانک 2031565 2020-02
ذخایر ارزی 25700 2020-04
وام به بخش خصوصی 732781 2020-03
نرخ بهره سپرده 7.68 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 1133663 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -636 2020-03
حساب جاری -389 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 4137 2020-03
واردات 4774 2020-03
بدهی خارجی 121739 2019-12
گردش سرمایه -2061 2019-12
ذخایر طلا 24.57 2019-12
تولید نفت خام 34 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1245 2019-12
حواله 3282 2019-12
رابطه مبادله 101 2020-03
شاخص تروریسم 5.55 2018-12
فروش اسلحه 224 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 32733 2020-03
هزینه های دولت 128189 2019-12
درآمدهای دولت 280620 2020-03
بدهی های دولت 856834047 2020-03
هزینه های مالی 298686 2020-03
ارزیابی اعتبار 26 2020-05
مخارج نظامی 4401 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -16.2 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -12.7 2020-04
تولید صنعتی -8.5 2020-03
تغییرات موجودی انبار -86427 2019-12
سرعت اینترنت 12799 2017-03
آدرس های IP 5156332 2017-03
اطمینان کسب و کار 110 2020-03
شاخص رقابتی 56.99 2019-12
رتبه رقابتی 85 2019-12
شاخص فساد مالی 30 2019-12
رتبه فساد مالی 126 2019-12
آسانی کسب و کار 64 2019-12
استخراج معدن -4.3 2020-03
تولید فولاد 1339 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 66.2 2020-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -23 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -14.9 2020-04
هزینه های مصرف کننده 609161 2019-12
نرخ وام بانکی 14.96 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 181475 2020-03
قیمت گازوئیل 0.81 2020-04

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 7.9 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 20986 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 617 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 7108 2020-05
تختخوابهای ICU 613 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوکراین - شاخص های اقتصادی.