بازارها گذشته مرجع
پول 24.19 2019-11
بازار سهام 518 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2019-09
نرخ بیکاری 7.8 2019-06
نرخ تورم 6.5 2019-10
نرخ بهره 15.5 2019-10
موازنه تجاری -1201 2019-09
حساب جاری -1111 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.5 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.3 2019-09
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 131 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 256164 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 52011 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 3110 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9233 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13568 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8746 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28799 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 11845 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13803 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 38087 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22645 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 769 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.8 2019-06
افراد بیکار 259 2019-10
دستمزد 10687 2019-09
رشد دستمزد 18.2 2019-09
جمعیت 42.22 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
افراد شاغل 15781 2019-06
نرخ اشتغال 67.2 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 63.2 2019-06
هزینه زندگی خانواده 6610 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4690 2018-12
حداقل دستمزد 4173 2019-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5720 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3680 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.5 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-10
اندازه اصل تورم 5.8 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.7 2019-10
قیمت صادرات 101 2019-08
تورم مواد غذایی 8.2 2019-10
قیمت واردات 99 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-10
قیمت تولید 364 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 15.5 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 16.19 2019-11
عرضه پول M0 357761 2019-10
عرضه پول M1 686403 2019-09
عرضه پول M2 1302180 2019-09
عرضه پول M3 1332676 2019-10
ترازنامه بانک 1896855 2019-08
ذخایر ارزی 21403 2019-10
وام به بخش خصوصی 695031 2019-09
نرخ بهره سپرده 13.2 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 1058418 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1201 2019-09
حساب جاری -1111 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 4065 2019-09
واردات 5024 2019-09
بدهی خارجی 115511 2019-06
گردش سرمایه -582 2019-06
ذخایر طلا 24.57 2019-12
تولید نفت خام 34 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 578 2019-06
حواله 2846 2019-06
رابطه مبادله 102 2019-08
شاخص تروریسم 6.05 2017-12
فروش اسلحه 224 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 20675 2019-09
هزینه های دولت 54058 2019-06
درآمدهای دولت 949852 2019-09
بدهی های دولت 826812058 2019-09
هزینه های مالی 939204 2019-09
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 4401 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -1.1 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.7 2019-09
تولید صنعتی -1.2 2019-09
تغییرات موجودی انبار -16519 2019-06
سرعت اینترنت 12799 2017-03
آدرس های IP 5156332 2017-03
اطمینان کسب و کار 115 2019-09
شاخص رقابتی 56.99 2019-12
رتبه رقابتی 85 2019-12
شاخص فساد مالی 32 2018-12
رتبه فساد مالی 120 2018-12
آسانی کسب و کار 64 2019-12
استخراج معدن -1.2 2019-09
تولید فولاد 1745 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.5 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.3 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.6 2019-09
هزینه های مصرف کننده 211034 2019-06
نرخ وام بانکی 16.78 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 169912 2019-09
قیمت گازوئیل 1.12 2019-10
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 6.5 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوکراین - شاخص های اقتصادی.