بازارها گذشته مرجع
پول 27.74 2020-08
بازار سهام 500 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.3 2020-03
نرخ بیکاری 8.6 2020-03
نرخ تورم 2.4 2020-06
نرخ بهره 6 2020-07
موازنه تجاری 44 2020-05
حساب جاری 773 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.3 2019-12
بودجه دولت -2.1 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.1 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.8 2020-06
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2020-12
موارد کروناویروس 73158 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 1738 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 39876 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.3 2020-03
تولید ناخالص داخلی 154 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 536988 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 78608 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 3225 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12810 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19112 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10441 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67219 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 29063 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 29164 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 82875 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 34133 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1654 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.6 2020-03
افراد بیکار 518 2020-06
دستمزد 11579 2020-06
رشد دستمزد 7.38 2020-06
جمعیت 41.98 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
افراد شاغل 15781 2020-03
نرخ اشتغال 67.9 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 63.7 2020-03
حداقل دستمزد 4173 2019-01

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-06
اندازه اصل تورم 3 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2020-06
قیمت صادرات 98.8 2020-05
تورم مواد غذایی 4.2 2020-06
قیمت واردات 95.9 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-06
قیمت تولید 346 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -2.6 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6 2020-07
نرخ بهره بین بانکی 8.5 2020-08
عرضه پول M0 448442 2020-06
عرضه پول M1 869491 2020-06
عرضه پول M2 1607837 2020-06
عرضه پول M3 1612422 2020-06
ترازنامه بانک 2111593 2020-05
ذخایر ارزی 28516 2020-06
وام به بخش خصوصی 696838 2020-06
نرخ بهره سپرده 6.05 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 1170936 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 44 2020-05
حساب جاری 773 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 3441 2020-05
واردات 3397 2020-05
بدهی خارجی 120334 2020-03
گردش سرمایه 2476 2020-03
ذخایر طلا 25.2 2020-03
تولید نفت خام 34 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1451 2020-03
حواله 2910 2020-03
رابطه مبادله 103 2020-05
شاخص تروریسم 5.55 2018-12
فروش اسلحه 91 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.3 2019-12
بودجه دولت -2.1 2019-12
ارزش بودجه دولت 18839 2020-06
هزینه های دولت 91991 2020-03
درآمدهای دولت 653819 2020-06
بدهی های دولت 882623300 2020-06
هزینه های مالی 655832 2020-06
ارزیابی اعتبار 26 2020-08
مخارج نظامی 4401 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -5.6 2020-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.1 2020-06
تولید صنعتی -6.2 2020-06
تغییرات موجودی انبار -83667 2020-03
سرعت اینترنت 12799 2017-03
آدرس های IP 5156332 2017-03
اطمینان کسب و کار 90.8 2020-06
شاخص رقابتی 56.99 2019-12
رتبه رقابتی 85 2019-12
شاخص فساد مالی 30 2019-12
رتبه فساد مالی 126 2019-12
آسانی کسب و کار 64 2019-12
استخراج معدن -4.9 2020-06
تولید فولاد 1809 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.1 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.8 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.4 2020-06
هزینه های مصرف کننده 498567 2020-03
نرخ وام بانکی 12.32 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 177510 2020-06
قیمت گازوئیل 0.79 2020-07

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 7.9 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 73158 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 1738 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 39876 2020-08
تختخوابهای ICU 613 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوکراین - شاخص های اقتصادی.