بازارها گذشته مرجع
پول 26.28 2021-10
بازار سهام 526 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2021-06
نرخ بیکاری 9.3 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 34.78 2021-10
نرخ تورم 11 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 15117165 2021-10
نرخ بهره 8.5 2021-10
موازنه تجاری -5.3 2021-08
حساب جاری 205 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.8 2020-12
بودجه دولت -6.1 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 73.7 2021-08
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -4 2021-09
نرخ مالیات شرکت 18 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2021-12
موارد کروناویروس 2701600 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 62389 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 2166668 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2021-06
تولید ناخالص داخلی 156 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 584011 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104370 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 3116 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12377 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22108 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 20714 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 75070 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 30609 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30152 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 97106 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 34381 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1931 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.3 2021-06
افراد بیکار 286 2021-09
دستمزد 13997 2021-08
رشد دستمزد 22.29 2021-08
جمعیت 44.13 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2021-12
سن بازنشستگی مردان 60 2021-12
افراد شاغل 15755 2021-06
نرخ اشتغال 56.2 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 54.8 2021-06
حداقل دستمزد 6000 2021-01

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 34.78 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 15117165 2021-10
موارد کروناویروس 2701600 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 62389 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 2166668 2021-06
تختخوابهای ICU 613 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 11 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 321 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2021-09
اندازه اصل تورم 7.4 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2021-09
قیمت صادرات 171 2021-07
تورم مواد غذایی 13.6 2021-09
قیمت واردات 131 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 2021-09
قیمت تولید 525 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 45 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.5 2021-10
نرخ بهره بین بانکی 9.79 2021-10
عرضه پول M0 543884 2021-09
عرضه پول M1 1107513 2021-08
عرضه پول M2 1899025 2021-08
عرضه پول M3 1927732 2021-09
ترازنامه بانک 2277927 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 28705 2021-09
وام به بخش خصوصی 694992 2021-08
نرخ بهره سپرده 4.91 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 1346756 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5.3 2021-08
حساب جاری 205 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2020-12
صادرات 5591 2021-07
واردات 43519 2021-08
بدهی خارجی 125281 2021-06
گردش سرمایه -72 2021-03
ذخایر طلا 26.44 2021-06
تولید نفت خام 33 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1665 2021-03
حواله 2968 2021-03
رابطه مبادله 130 2021-07
شاخص تروریسم 4.69 2019-12
فروش اسلحه 115 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.8 2020-12
بودجه دولت -6.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -53436 2021-07
هزینه های دولت 102321 2021-06
درآمدهای دولت 820578 2021-08
بدهی های دولت 980353652 2021-08
هزینه های مالی 828410 2021-08
ارزیابی اعتبار 28 2021-10
مخارج نظامی 5995 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.6 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.3 2021-08
تولید صنعتی -1.8 2021-07
تغییرات موجودی انبار -56679 2021-06
سرعت اینترنت 12799 2017-03
آدرس های IP 5156332 2017-03
اطمینان کسب و کار 112 2021-06
شاخص رقابتی 56.99 2019-12
رتبه رقابتی 85 2019-12
شاخص فساد مالی 33 2020-12
رتبه فساد مالی 117 2020-12
آسانی کسب و کار 64 2019-12
استخراج معدن 4 2021-07
تولید فولاد 1906 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 73.7 2021-08
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -4 2021-09
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.9 2021-09
هزینه های مصرف کننده 514975 2021-06
نرخ وام بانکی 11.68 2021-08
تسهیلات اعتباری خریدار 198682 2021-08
قیمت گازوئیل 1.1 2021-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 6.1 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوکراین - شاخص های اقتصادی.