بازارها گذشته مرجع
پول 27.24 2021-06
بازار سهام 531 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2 2021-03
نرخ بیکاری 10.1 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 4.55 2021-06
نرخ تورم 9.5 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1989398 2021-06
نرخ بهره 7.5 2021-06
موازنه تجاری 32.1 2021-04
حساب جاری 837 2021-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.3 2019-12
بودجه دولت -2.1 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.2 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.5 2021-04
نرخ مالیات شرکت 18 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2021-12
موارد کروناویروس 2228192 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 51952 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 2147972 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2 2021-03
تولید ناخالص داخلی 154 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 694273 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 149353 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3225 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12810 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 84915 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30749 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 82526 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 31135 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33000 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 100268 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39072 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1919 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.1 2020-12
افراد بیکار 405 2021-04
دستمزد 13543 2021-04
رشد دستمزد 29.85 2021-04
جمعیت 41.73 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2021-12
سن بازنشستگی مردان 60 2021-12
افراد شاغل 15058 2020-12
نرخ اشتغال 64.8 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.5 2020-12
حداقل دستمزد 6000 2021-01

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 4.55 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1989398 2021-06
موارد کروناویروس 2228192 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 51952 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 2147972 2021-06
تختخوابهای ICU 613 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.5 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 317 2021-05
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2021-05
اندازه اصل تورم 6.3 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2021-05
قیمت صادرات 148 2021-04
تورم مواد غذایی 9.4 2021-04
قیمت واردات 119 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2021-05
قیمت تولید 471 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 27.8 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.5 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 9.17 2021-06
عرضه پول M0 533333 2021-05
عرضه پول M1 1073281 2021-04
عرضه پول M2 1883505 2021-04
عرضه پول M3 1894662 2021-05
ترازنامه بانک 2222549 2021-02
ذخایر ارزی 27800 2021-05
وام به بخش خصوصی 672550 2021-04
نرخ بهره سپرده 4.27 2021-04
ترازنامه بانک مرکزی 1352481 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 32.1 2021-04
حساب جاری 837 2021-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2019-12
صادرات 5362 2021-04
واردات 5330 2021-04
بدهی خارجی 123107 2021-03
گردش سرمایه -1033 2020-12
ذخایر طلا 26.44 2021-03
تولید نفت خام 42 2021-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -496 2020-12
حواله 3160 2020-12
رابطه مبادله 124 2021-04
شاخص تروریسم 4.69 2019-12
فروش اسلحه 115 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.3 2019-12
بودجه دولت -2.1 2019-12
ارزش بودجه دولت 29093 2021-04
هزینه های دولت 122141 2020-12
درآمدهای دولت 464175 2021-04
بدهی های دولت 1006089245 2021-04
هزینه های مالی 470953 2021-04
ارزیابی اعتبار 26 2021-06
مخارج نظامی 5995 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 13 2021-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.2 2021-04
تولید صنعتی -6.7 2021-02
تغییرات موجودی انبار -57164 2020-12
سرعت اینترنت 12799 2017-03
آدرس های IP 5156332 2017-03
اطمینان کسب و کار 108 2021-03
شاخص رقابتی 56.99 2019-12
رتبه رقابتی 85 2019-12
شاخص فساد مالی 33 2020-12
رتبه فساد مالی 117 2020-12
آسانی کسب و کار 64 2019-12
استخراج معدن -3.9 2021-02
تولید فولاد 1906 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.2 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.5 2021-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 34.3 2021-04
هزینه های مصرف کننده 635404 2020-12
نرخ وام بانکی 11.2 2021-04
تسهیلات اعتباری خریدار 179833 2021-04
قیمت گازوئیل 1.02 2021-05

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 6.1 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوکراین - شاخص های اقتصادی.