بازارها گذشته مرجع
پول 24.41 2019-09
بازار سهام 518 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 2019-06
نرخ بیکاری 9.2 2019-03
نرخ تورم 8.8 2019-08
نرخ بهره 16.5 2019-09
موازنه تجاری -1179 2019-07
حساب جاری -609 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 88 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.8 2019-07
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 2019-06
تولید ناخالص داخلی 131 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 223423 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42953 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 3110 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7907 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7561 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4809 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24831 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 11098 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13253 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30970 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18975 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 611 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.2 2019-03
افراد بیکار 281 2019-07
دستمزد 10971 2019-07
رشد دستمزد 19.64 2019-07
جمعیت 42.22 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
افراد شاغل 15571 2019-03
نرخ اشتغال 66.3 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62.8 2019-03
هزینه زندگی خانواده 6610 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4690 2018-12
حداقل دستمزد 4173 2019-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5720 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3680 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.8 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.7 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2019-08
اندازه اصل تورم 7.2 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.8 2019-08
قیمت صادرات 100 2019-06
تورم مواد غذایی 10.2 2019-08
قیمت واردات 100 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-08
قیمت تولید 375 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 6.7 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 16.5 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 17.03 2019-09
عرضه پول M0 355734 2019-08
عرضه پول M1 681251 2019-07
عرضه پول M2 1309020 2019-07
عرضه پول M3 1303844 2019-08
ترازنامه بانک 1892008 2019-07
ذخایر ارزی 22015 2019-08
وام به بخش خصوصی 716649 2019-07
نرخ بهره سپرده 13.3 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 1040474 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1179 2019-07
حساب جاری -609 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 4279 2019-07
واردات 5458 2019-07
بدهی خارجی 114429 2019-03
گردش سرمایه -37 2019-03
ذخایر طلا 24.57 2019-09
تولید نفت خام 34 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 800 2019-03
حواله 2764 2019-03
رابطه مبادله 99.9 2019-06
شاخص تروریسم 6.05 2017-12
فروش اسلحه 224 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 2857 2019-07
هزینه های دولت 48848 2019-03
درآمدهای دولت 744617 2019-07
بدهی های دولت 810057374 2019-07
هزینه های مالی 721191 2019-07
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 4401 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -0.2 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.6 2019-07
تولید صنعتی 0.3 2019-07
تغییرات موجودی انبار -27061 2019-03
سرعت اینترنت 12799 2017-03
آدرس های IP 5156332 2017-03
اطمینان کسب و کار 118 2019-06
شاخص رقابتی 57.03 2018-12
رتبه رقابتی 83 2018-12
شاخص فساد مالی 32 2018-12
رتبه فساد مالی 120 2018-12
آسانی کسب و کار 71 2018-12
استخراج معدن 0.1 2019-07
تولید فولاد 1784 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 88 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.8 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9 2019-07
هزینه های مصرف کننده 199285 2019-03
نرخ وام بانکی 16.55 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 164790 2019-07
قیمت گازوئیل 1.1 2019-08
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 6.5 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوکراین - شاخص های اقتصادی.