بازارها گذشته مرجع
پول 27.76 2021-03
بازار سهام 517 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2020-12
نرخ بیکاری 9.5 2020-09
نرخ تورم 6.1 2021-01
نرخ بهره 6.5 2021-03
موازنه تجاری -817 2020-12
حساب جاری 797 2021-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.3 2019-12
بودجه دولت -2.1 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 60.7 2021-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -27.9 2021-01
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2020-12
موارد کروناویروس 1401228 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 27022 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 1191022 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2020-12
تولید ناخالص داخلی 154 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 719031 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 108153 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 3225 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12810 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 134992 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23189 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 72538 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 31708 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30776 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 97877 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40970 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1985 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.5 2020-09
افراد بیکار 488 2021-01
دستمزد 12337 2021-01
رشد دستمزد 15.01 2021-01
جمعیت 41.98 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
افراد شاغل 15197 2020-09
نرخ اشتغال 65.4 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62 2020-09
حداقل دستمزد 4173 2019-01

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.1 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 302 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2021-01
اندازه اصل تورم 5 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2021-01
قیمت صادرات 125 2020-12
تورم مواد غذایی 5.9 2021-01
قیمت واردات 104 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2021-01
قیمت تولید 410 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده 14.5 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 2021-03
نرخ بهره بین بانکی 8.2 2021-03
عرضه پول M0 513544 2021-01
عرضه پول M1 1035849 2021-01
عرضه پول M2 1835885 2021-01
عرضه پول M3 1840286 2021-01
ترازنامه بانک 2225298 2020-12
ذخایر ارزی 28543 2021-02
وام به بخش خصوصی 657529 2021-01
نرخ بهره سپرده 4.37 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 1374688 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -817 2020-12
حساب جاری 797 2021-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2019-12
صادرات 4868 2020-12
واردات 5686 2020-12
بدهی خارجی 122799 2020-09
گردش سرمایه 2420 2020-09
ذخایر طلا 26.13 2020-12
تولید نفت خام 33 2020-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 80 2020-09
حواله 3192 2020-09
رابطه مبادله 120 2020-12
شاخص تروریسم 4.69 2019-12
فروش اسلحه 91 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.3 2019-12
بودجه دولت -2.1 2019-12
ارزش بودجه دولت 5719 2021-01
هزینه های دولت 109176 2020-09
درآمدهای دولت 88014 2021-01
بدهی های دولت 1014585796 2021-01
هزینه های مالی 80928 2021-01
ارزیابی اعتبار 26 2021-03
مخارج نظامی 4401 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -4 2021-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -16.1 2021-01
تولید صنعتی -6.5 2021-01
تغییرات موجودی انبار 19865 2020-09
سرعت اینترنت 12799 2017-03
آدرس های IP 5156332 2017-03
اطمینان کسب و کار 99.6 2020-12
شاخص رقابتی 56.99 2019-12
رتبه رقابتی 85 2019-12
شاخص فساد مالی 33 2020-12
رتبه فساد مالی 117 2020-12
آسانی کسب و کار 64 2019-12
استخراج معدن -3 2021-01
تولید فولاد 1906 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 60.7 2021-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -27.9 2021-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.5 2021-01
هزینه های مصرف کننده 547238 2020-09
نرخ وام بانکی 11.33 2021-01
تسهیلات اعتباری خریدار 172053 2021-01
قیمت گازوئیل 0.97 2021-02

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 6.1 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1401228 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 27022 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 1191022 2021-03
تختخوابهای ICU 613 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوکراین - شاخص های اقتصادی.