نرخ ارز

157.00

تغییر روزانه:

-0.31%

سالیانه:

-2.73%