نرخ ارز

0.0001

تغییر روزانه:

2.55%

سالیانه:

-72.86%