نرخ ارز

0.01

تغییر روزانه:

1.41%

سالیانه:

-77.62%