نرخ ارز

0.002

تغییر روزانه:

2.90%

سالیانه:

-72.81%