نرخ ارز

13.75

تغییر روزانه:

1.06%

سالیانه:

200.01%