نرخ ارز

5.81

تغییر روزانه:

-8.78%

سالیانه:

265.84%