نرخ ارز

0.52

تغییر روزانه:

15.26%

سالیانه:

261.63%