نرخ ارز

9,208.71

تغییر روزانه:

2.93%

سالیانه:

370.27%