25/02/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
ZW
نرخ تورم (سالانه) FEB 321.59% 362.63% ®
11:00 AM
ZW
نرخ تورم (ماهانه) FEB 3.45% 5.43%


زیمبابوه - تقویم - شاخص های اقتصادی

زیمبابوه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.