15/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ZW
نرخ تورم (سالانه) SEP 761.02%
08:00 AM
ZW
نرخ تورم (ماهانه) SEP 8.44%


زیمبابوه - تقویم - شاخص های اقتصادی

زیمبابوه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.