14/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ZW
نرخ تورم (سالانه) JUN 785.55%
08:00 AM
ZW
نرخ تورم (ماهانه) JUN 15.13%


زیمبابوه - تقویم - شاخص های اقتصادی

زیمبابوه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.