گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.1 -6.5 در صد
نرخ بیکاری 5.7 5 در صد
نرخ تورم 132 96.4 در صد
نرخ بهره 80 60 در صد
موازنه تجاری -35.9 -178 USD - میلیون
حساب جاری 1096 920 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 1.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.2 66.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -1.5 -4 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 24 24 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 40 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.7 5 در صد
جمعیت 14.86 14.65 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 132 96.4 در صد
تورم مواد غذایی 104 75.1 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5507 4766 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 1846 1511 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5381 4767 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 21 15.5 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 77.38 76.99 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 11677880 11619763 دوزها
موارد کروناویروس 251228 250929 افراد
مرگ و میر کروناویروس 5486 5484 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 80 60 در صد
عرضه پول M1 530433489 454155286 USD هزاران نفر
عرضه پول M2 584582692 501670024 USD هزاران نفر
عرضه پول M3 589093587 506126215 USD هزاران نفر
نرخ بهره سپرده 26 26 در صد
ترازنامه بانک 860322 734998 USD - میلیون
نرخ وام 85 85 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -35.9 -178 USD - میلیون
حساب جاری 1096 920 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 1.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 647 535 USD - میلیون
واردات 713 665 USD - میلیون
بدهی خارجی 13325 14324 USD - میلیون
شاخص تروریسم 2.44 2.83
ورود توریست 639356 2294259
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.2 66.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -1.5 -4 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 547 1101 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 24 24 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 40 در صد
نرخ مالیات بر فروش 14.5 14.5 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 3698 4137 KBps
آدرس های IP 37456 35065 IP
شاخص رقابتی 44.24 42.61 امتیاز
رتبه رقابتی 127 128
شاخص فساد مالی 23 24 امتیاز
رتبه فساد مالی 157 157
آسانی کسب و کار 140 155
گذشته قبلی
نرخ وام بانکی 40.74 40.55 در صد
قیمت گازوئیل 0.7 0.59 USD / لیتر


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زیمبابوه - شاخص های اقتصادی.