600019

5.15

تغییر روزانه:

0.19%

سالیانه:

-11.51%

قیمت روز سال
Inner Mongolia BaoTou Steel 1.17 -0.01 -0.85% -19.31%
Baosteel 5.15 0.01 0.19% -11.51%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3316 -11.75 -0.35% 12.25%