600010

1.17

تغییر روزانه:

-0.85%

سالیانه:

-19.31%

قیمت روز سال
Inner Mongolia BaoTou Steel 1.17 -0.01 -0.85% -19.31%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3311 -16.29 -0.49% 12.10%
SHANGHAI 50 3361 -2.38 -0.07% 13.05%